Menu

Voortgezet onderwijs

De VO Gids biedt scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om zeer effectief en efficiënt leerlingen in groep 8 van de basisschool te informeren over het onderwijsaanbod.
Effectief, omdat de VO Gids een grote mate van populariteit geniet en door de groep 8-leerkrachten op school wordt ingezet: als lesmateriaal voor de leerlingen en/of informatiemateriaal voor de ouders.
Efficiënt, omdat door het grote aantal deelnemende scholen de kosten laag zijn. Hierdoor besparen vo-scholen veel geld in vergelijking met reguliere toepassingen.

U kunt als volgt deelnemen:

De VO Gids PRINT

Met de uitgebreide informatiemogelijkheden in de VO Gids is per onderwijsinstelling een dubbele presentatiepagina beschikbaar. U informeert hiermee, via de basisscholen, bijna alle groep 8-leerlingen en hun ouders in de voor u relevante regio. De kosten hiervan bedragen een fractie van uw wervingsinspanningen in andere media.

De VO Gids ONLINE

Met de VO Gids ONLINE  informeert u, lokaal en op actuele wijze, de groep 8-leerlingen en hun ouders over uw schoolprofiel en opleidingsaanbod. Hiertoe worden uw presentatie-teksten en foto’s die u ook aanlevert voor de VO Gids, geconverteerd naar een multidevice (raadpleegbaar op de PC, tablet en mobiel) presentatie op de site van de VO Gids. Uw SchoolPresentatie ONLINE kunt u gedurende het jaar actualiseren en verrijken met moving-photos, video, twitter, uw gedigitaliseerde schoolgidsen e.d.

Basisdata kosteloos in te voeren en/of te muteren. Deze worden beperkt gepubliceerd in de VO Gids PRINT en – ONLINE. Zie ook de SchoolWijzer en voor actualiseren: Actualiseren

Voor een compleet overzicht, kijk hier.

De VO Gids is in ontwikkeling

De VO Gids heeft de ambitie om kinderen in groep 8, hun ouders en de leerkrachten goed te informeren over de mogelijkheden van het Nederlandse voortgezet onderwijs. Hiertoe is een professionele redactie geformeerd en toetsten wij onze publicaties regelmatig aan de actualiteit, on- en offline.

Onze ambitie is dat het merk de VO Gids op iedere basisschool een rol van betekenis speelt bij de totstandkoming van de schoolkeuze. Deze keuze dient ons inziens gebaseerd te zijn op brede informatie over het Nederlandse schoolsysteem en de bijbehorende differentiaties.

Tevens investeren wij in de inhoudelijke ondersteuning van de leerkrachten van groep 8. Voor hen is een handleiding ontwikkeld voor het gebruik van de VO Gids in de klas en onderzoekt onze redactie de relevantie van de verschillende thema’s en onderwijsconcepten. Dit laatste leidde tot de publicatie van de Adviesbrieven.

De handleiding 2020 voor Groep 8 kunt u hier downloaden: Handleiding Groep 8

De VO Gids aantoonbaar effectief

De VO Gids verschijnt jaarlijks in oktober en is een aantoonbaar effectief merk om uw onderwijsprofiel en aanbod te presenteren. Hiertoe is onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten. Dit onderzoek sturen wij u op aanvraag graag toe. Mail ons via scholen@devogids.nl o.v.v. Onderzoek “Ruimte voor onderscheid II 2017”.

Combinaties

Wij hebben een aantrekkelijk all-in-tarief voor de inzet van de volgende onderdelen:

  • 2/1 presentatiepagina in de VO Gids Print;
  • Opname van extra gegevens in de SchoolWijzer (printversie);
  • Publicatie van uw open dagen in de VO Gids Print;
  • Maximaal gebruik van uw datavelden in de online SchoolWijzer
    (alle velden doorlopend beschikbaar);
  • SchoolPresentatie ONLINE op devogids.nl.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de uitgever, de Onderwijs Communicatie Groep: 020 570 8981 of mailen naar scholen@devogids.nl.