Menu

Tips voor leerlingen van groep 7

Zit je in groep 7?

Dan kun je ook vast nadenken over je schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.
Het is verstandig om je nu al – samen met je ouders –  een beetje te oriënteren, want in veel plaatsen valt er veel te kiezen.

De VO Gids helpt je om de middelbare school te kiezen die bij jou past!

Hier een aantal tips om je zoektocht goed te starten:

Entreetoets: bij de entree naar groep 8

Op veel basisscholen krijg je in groep 7 –meestal in mei – een belangrijke Citotoets te maken: de entreetoets. De uitslag daarvan krijg je kort voor je naar groep 8 gaat, dus bij de entree naar groep 8. Vandaar de naam entreetoets.

De entreetoets toets lijkt al heel erg op de officiële doorstroomtoets die je in groep 8 gaat maken. Het zijn drie delen (taal, rekenen en wereldoriëntatie), die op verschillende dagen gemaakt worden. Er kan ook een intelligentietest aan toegevoegd worden. Welke delen van de toets gemaakt worden, kiest de school.

Niet altijd een entreetoets
Er zijn ook veel scholen waar je helemaal geen entreetoets maakt. Want alleen de doorstroomtoets in groep 8 is verplicht voor alle scholen, de entreetoets in groep 7 dus niet.

Informatie voor ouders
Maakt je kind een entreetoets, dan geeft de uitslag een idee van het schooltype dat het straks kan worden voor jouw kind:  praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Maar vo-scholen mogen bij de toelating geen gebruik maken van gegevens uit de entreetoets. De toelating tot een vo-school is alleen gebaseerd op het schooladvies, dat de leerkracht opstelt in groep 8, op basis van je aanleg en talenten, je leerprestaties en je ontwikkeling, je concentratievermogen, motivatie en doorzettingsvermogen. De basisschool gebruikt daarbij wel vaak de uitslag van de entreetoets  als een van de bouwstenen waarop het schooladvies is gebaseerd.

Meer over de entreetoets

Schooltypes of vo-opleidingen

De eerste keuze die je straks gaat maken, is die voor een bepaald schooltype of vo-opleiding.
Het schooladvies van de basisschool geeft daarbij de doorslag. Je leerkracht adviseert het voortgezet onderwijs op welk niveau jij het beste tot je recht zult komen. Je leerkracht kan dat goed inschatten, omdat hij of zij jou al lang kent en weet hoe je werkt en leert.

Overzicht schoolsoorten
Het voortgezet onderwijs in Nederland bestaat uit verschillende opleidingen:

Klik hier voor een schematisch overzicht van het Nederlands onderwijsstelsel of lees meer over de schooltypes in de VO Gids, pagina’s 14 tot en met 32.

Open dagen

Ook als je in groep 7 zit, kun je met je ouders naar een open dag van een vo-school in jouw buurt.

Het is slim om als zevendegroeper alvast een kijkje te nemen op een paar vo-scholen, vooral als er veel zijn in jouw woonomgeving. Dan kun je vast een beetje een idee krijgen van de sfeer op verschillende scholen. Je hoeft nog niet te kiezen. Je kunt gewoon volgend jaar wéér gaan, en dan weet je misschien nog beter waar je dan op moet letten.

De meeste vo-scholen houden tussen november en februari een en of meer open dagen of voorlichtingsavonden.

Kijk hier in de SchoolWijzer waar de scholen in jouw regio staan, en in de OpenDagenPlanner wanneer er open dagen zijn. Voer je woonplaats in en de SchoolWijzer toont dan direct alle vo-scholen in jouw regio. Je kunt ze daar ook meteen met elkaar vergelijken. Als je een school aanklikt, zie je het aanbod aan schooltypes en extra’s, het aantal leerlingen en de richting (openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek of algemeen bijzonder).

In de OpenDagenPlanner zie je wanneer de open dagen zijn en vind je per school meer informatie.

Naar de SchoolWijzer
Naar de OpenDagenPlanner

Stappenplan

Het Stappenplan van de VO Gids

De VO Gids helpt achtstegroepers en hun ouders bij hun schoolkeuze door middel van een helder stappenplan: in zes stappen vind je de school die bij je past. Elke stap wordt in de gids uitvoerig toegelicht. Die stappen zijn:

1) Wat zijn jouw sterke punten?
Ontdek waar jouw talent zit met deze tips. Denk eens na over beroepen: welk beroep past bij jou? En wat zeggen je schooladvies en de eindtoets?

2) Welke schoolsoort past bij jou?
De kenmerken van de verschillende schoolsoorten in Nederland, van praktijkonderwijs tot vwo. Wat past bij jou?

3) Hoe leer jij het beste?
Niet elk kind heeft dezelfde leerstijl, en scholen spelen daar op in door verschillende leerconcepten aan te bieden. Zelfstandig werken? Kleine klassen? Groen onderwijs of een montessorischool? Kijk wat het inhoudt.

4) Welke extra’s bieden scholen?
Extra’s maken het leuk, maar dan moet je wel kiezen wat bij je past. Cultuur en creatieve vakken? Extra sporten? Tweetalig onderwijs? Business school? WON-school? Robotica? Alles wordt toegelicht in de VO Gids: kies maar uit.

5) Ben je er klaar voor?
Alles wat je weten moet over huiswerk, vrienden maken, social media, kosten en kwaliteit van scholen.

6) Erop af!
Ga goed voorbereid naar een open dag met de checklist uit de VO Gids. Doe mee aan de fotowedstrijd om schoolspullen te winnen! En zó schrijf je je uiteindelijk in op de school van jouw keuze.

De VO Gids is er ook voor jou

Alle basisscholen in Nederland krijgen elk jaar voor de leerlingen van groep 8 de VO Gids.

Volgend jaar is er dus ook één voor jou!

De VO Gids wordt geleverd in een doos met een lesmethode voor de leerkracht erbij. Als de basisschool tijdig het juiste aantal groep 8-leerlingen doorgeeft aan de VO Gids, komt er in oktober een pakket met voor elk kind een kosteloze gids. Mocht je (kind) hem in groep 8 niet meekrijgen, vraag er dan naar op school.

(Bij)bestellen

Een basisschool die te weinig exemplaren heeft ontvangen, kan die bijbestellen. Daarvoor geldt: zolang de voorraad strekt, want op is op. Omdat de VO Gids best dik is (meer dan 100 bladzijden op A4-formaat) en elk jaar wordt geactualiseerd, is het te kostbaar om grote voorraden aan te houden.
Het is dus van belang dat de basisschool op tijd het juiste aantal gidsen bestelt, zodat we er voldoende kunnen laten drukken.

Alle scholen krijgen in maart een mail waarmee ze kunnen bestellen. Zit jouw kind in groep 7 en wil je zekerheid dat er volgend jaar genoeg gidsen zijn, vraag er dan tijdig naar op school. Het is om kostentechnische redenen voor ouders niet mogelijk om een VO Gids te bestellen. Je kunt de VO Gids hier digitaal bekijken.

Schoolkeuzelessen

De VO Gids is een bewaargids met heel veel informatie voor zowel ouders als kinderen. In veel groepen 8 gebruiken leerkrachten de VO Gids bij hun schoolkeuzelessen. Daarom zit er een inspirerende lesmethode bij.

Ook beschikbaar voor leerlingen in groep 7

Hoewel het dan nog wel even duurt voordat je echt een keuze moet maken, hebben wij van veel leerlingen, hun ouders en groep 7 leerkrachten gehoord dat het best wel veel tijd kost om al die open dagen te bezoeken.

Dus je hebt de tijd wel nodig om alles goed op een rij te zetten.

De VO Gids is er ook voor groep 7-leerlingen. De basisschool kan ook voor alle leerlingen in groep 7 de VO Gids bestellen. Je krijgt hem dan -net als groep 8- ook in oktober. Dus vraag aan je leerkracht of hij de VO Gids voor jullie groep 7 wil bestellen.
Dan kun jij alvast beginnen met het zoeken naar een leuke school. De VO Gids is daar een reuze handige hulp bij!

Dus voor de vroege vogels, ook voor groep 7.