Menu

Kwalitatief onderzoek

De redactie van de VO Gids bezoekt regelmatig scholen in heel Nederland om leerlingen en leraren te betrekken bij het maken van de gids, de lesmethode en het online platform. Wat zijn hun vragen omtrent schoolkeuzes, waar lopen zij tegenaan en hoe
kunnen wij hen nog beter begeleiden? In deze rapportage een samenvatting per sessie, de conclusies en een weergave van de meest opvallende uitspraken.

Kwalitatief onderzoek

Maak kans op
een Cortina fiets!