Menu

Over de VO Gids

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote overgang. Nederland kent nauwelijks verzamelde bronnen die ingaan op vragen en thema’s die tijdens dit proces een rol spelen. Met de VO Gids krijgen leerlingen in groep 8 en hun ouders de informatie die wezenlijk bijdraagt aan de voorbereiding op deze stap.

De VO Gids is geheel onafhankelijk en toegankelijk voor alle scholen in Nederland. Ongeacht onderlinge afspraken of gemeentelijke grenzen. Hieronder vindt je informatie over de inhoud van de VO Gids en de redactieraad.

Compleet overzicht binnen de regio

De VO Gids is voor veel ouders en leerlingen een overzichtelijke eerste kennismaking met de instellingen voor voortgezet onderwijs in hun regio. Het zoeken naar informatie over de onderwijsinstellingen in de buurt blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig. De VO Gids helpt bij de eerste selectie van scholen die relevante en interessante zijn de leerling en zijn of haar ouders, ongeacht de gemeentelijke grenzen maar wel binnen een maximale reistijd van 40 minuten (met de fiets of het openbaar vervoer). Met de SchoolWijzer zijn scholen op nog veel meer persoonlijke voorkeuren te selecteren.

Handleiding voor de grote stap

De VO Gids biedt leerlingen en ouders handvatten voor de juiste vragen en keuzes. Er speelt veel meer dan de keuze voor een school alleen. De grote stap omvat tal van praktische, psychologische en sociale aspecten. De VO Gids helpt hierbij door deskundige redactie en voorbeelden.

De VO Gids is kosteloos

De VO Gids kost de leerlingen en ouders niets. De financiering komt tot stand door deelname van middelbare scholen aan de gids met een uitgebreide presentatie van hun informatieprofiel.

Redactieraad

De inhoud van de VO Gids wordt samengesteld door ouders, in nauw overleg met de redactieraad. In de redactieraad hebben zitting:

– Martin van den Bogaerdt namens VOS/ABB (www.vosabb.nl)
– Lobke Vlaming, namens de Stichting Ouders en Onderwijs (www.oudersonderwijs.nl)
– Gerda Hoekstra namens de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (www.gymnasia.nl)
– Artho Jansen, bestuursvoorzitter Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (www.svzh.nl)

Onafhankelijke redactie

De redactie is geheel onafhankelijk. Bij de samenstelling van de gids staat het belang van de leerlingen en hun ouders voorop én de noodzaak voor hen om goed geïnformeerd te zijn. Er is immers keuze genoeg. Bovendien stelt de redactie zich tot doel dat de VO Gids voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn.

Redactieleden zijn allen ouders en hebben een professionele achtergrond als redacteur/journalist. Tevens zijn de redactieleden werkzaam (geweest) in of voor het onderwijs. Ook zijn de kinderen van de redactieleden betrokken bij de ontwikkeling van de VO Gids.