Menu

Over de VO Gids

De VO Gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie om leerlingen in groep 8 en hun ouders te informeren bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit is een grote stap en het Nederlandse onderwijsstelsel zit ingewikkeld in elkaar. Met de VO Gids hebben leerlingen en ouders alle relevantie informatie bij elkaar in een compacte uitgave.

De VO Gids is toegankelijk voor alle scholen in Nederland. Ongeacht onderlinge afspraken of gemeentelijke grenzen. Hieronder vind je informatie over de inhoud van de VO Gids en de redactieraad.

Compleet overzicht binnen de regio

De VO Gids is voor veel ouders en leerlingen een overzichtelijke eerste kennismaking met de instellingen voor voortgezet onderwijs (VO) in hun regio. Het zoeken naar informatie over VO-scholen in de buurt blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig. De VO Gids helpt bij de eerste selectie van scholen die relevant en interessant zijn voor de leerling en zijn of haar ouders, ongeacht de gemeentelijke grenzen, maar wel binnen een maximale reistijd van 40 minuten (met de fiets of het openbaar vervoer). Met de SchoolWijzer zijn scholen op nog veel meer persoonlijke voorkeuren te selecteren.

Handleiding voor de grote stap

De VO Gids biedt leerlingen en ouders handvatten voor de juiste vragen en keuzes. Het gaat om meer dan inschrijven bij een VO-school. Deze grote stap omvat tal van praktische, psychologische en sociale aspecten. De VO Gids helpt hierbij met een deskundige redactie en veel voorbeelden uit de praktijk van het voortgezet onderwijs.

De VO Gids is kosteloos

De VO Gids kost de leerlingen en ouders niets. De financiering komt tot stand door deelname van middelbare scholen aan de gids met een uitgebreide presentatie van hun profiel en onderwijsaanbod.

Redactieraad

De VO Gids is een initiatief van een groep ouders, die zelf jaren geleden een gebrek aan informatie over het VO heeft ervaren. De inhoud van de VO Gids wordt samengesteld door ervaren onderwijsredacteuren, die zelf ook ouders zijn, in nauw overleg met een redactieraad. In deze redactieraad hebben zitting:

– Martin van den Bogaerdt namens VOS/ABB (www.vosabb.nl)
– Lobke Vlaming, namens de Stichting Ouders & Onderwijs (www.oudersonderwijs.nl)
– Gerda Hoekstra namens de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (www.gymnasia.nl)
– Artho Jansen, bestuursvoorzitter Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (www.svzh.nl)

Onafhankelijke redactie

De redactie is geheel onafhankelijk. Bij de samenstelling van de gids staat het belang van de leerlingen en hun ouders voorop én de noodzaak voor hen om goed geïnformeerd te zijn. Er is immers veel keuze en de informatie is complex. De redactie heeft als uitgangspunt dat de informatie in de VO Gids voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn.

Redactieleden zijn allen ouders en hebben een professionele achtergrond als redacteur/journalist. Een aantal redactieleden is zelf werkzaam (geweest) in of voor het onderwijs. Ook zijn de kinderen van de redactieleden betrokken bij de ontwikkeling van de VO Gids.

 

De VO Gids is onderdeel van Onderwijs Communicatie Groep.