Menu

Toelichting publicatie van uw schoolgegevens

De schooldata die u invoert via de internetsite van de VO Gids wordt beschikbaar gesteld aan de doelgroepen van de VO Gids (leerlingen van groep 8, de ouders en de leerkrachten van groep 8).

De VO Gids gebruikt hiervoor twee publicaties:

1. In de VO Gids

De gegevens zoals die door u zijn ingevuld worden afgedrukt in de overzichten van scholen in de VO Gids, de printversie van de SchoolWijzer. De opname van uw basisgegevens in deze overzichten zijn kosteloos. Behoudens uw persoonlijke gegevens, de subkop, de open dagen worden alle gegevens gepubliceerd. Voor deelnemende scholen aan de VO Gids zijn extra opties beschikbaar om de leerlingen uitgebreider te informeren. De open dagen worden dan ook gepubliceerd in het opendagen-overzicht in de betreffende edities en zijn er meer tekens beschikbaar in de kolom “Waarom kiezen voor”.

Een voorbeeld van een printversie van een presentatiepagina vindt u hier.
Een voorbeeld van een printversie van de SchoolWijzer vindt u hier.
Een voorbeeld van een publicatie van een opendagen-overzicht vindt u hier.

Deze gegevens worden jaarlijks verwerkt. De sluitingsdatum voor de actualisatie van de gegevens voor de printversies is 10 september.

  Uw data in de VO Gids Print

  Iedere VO-instelling

  Premium pakket
  (2/1 of 1/1)

 • Opname schoolnaam en adresgegevens
 • Positie school in SchoolWijzer

  2e selectie
  (paars overzicht)

  1e selectie
  (blauw overzicht)

 • Waarom kiezen voor….(extra tekst scholenoverzicht: De SchoolWijzer)
  Max. 150 tekens
  Max. 350 tekens
 • Open dagen Planner: Locaties, data en tijdstippen
  -
 • Open Dagen Planner: Toelichting en omschrijving
  -
 • Subkop (extra tekst onder de koptekst) en introductietekst
  -
 • Extra tekst presentatiepagina
  -
  Max 3.800 tekens
 • Ballonteksten
  -

  Max. 230 tekens
  per ballon

 • Opleidingsaanbod
  -
 • Extra aanbod
  -
 • Vrije tekst extra aanbod
  -
 • Thema's
  -
 • Onderwijsconcept
  -
 • Levensvisie
  -
 • Social Media
  -
 • Leerlingenaantal
  -
 • Extra tekst in datastrook presentatiepagina
  -
  Max. 300 tekens
 • Foto's en afbeeldingen
  -
 • Vermelding in landelijke redactie
  -

2. Op de internetsite van de VO Gids

Via dit deel van de internetsite, de interactieve SchoolWijzer van de VO Gids, kan onze doelgroep op basis van postcode, maximale reisafstand en eventueel nadere wensen een selectie van scholen bekijken. Zo kan er niet alleen geselecteerd worden op niveau, onderwijsconcept, levensvisie, maar ook op thema (bijvoorbeeld Technasium) en/of extra aanbod (bijvoorbeeld speciaal taalonderwijs of +klassen).

Indien uw school aan de selectiecriteria voldoet worden de gegevens van uw school getoond. De basisgegevens – beschikbaar in het beheer van uw school – zijn geheel kosteloos. Dit geldt ook voor de opname van uw open dagen in uw eigen internetpresentatie en op het overzicht van open dagen (de OpenDagenPlanner). Deze gegevens worden realtime verwerkt, d.w.z. zij staan direct op de site zodra u de gegevens via de button “Opslaan” hebt geaccordeerd.

Voor deelnemende scholen aan de VO Gids zijn extra opties beschikbaar om de leerlingen uitgebreider te informeren. De combinatie van extra opties is onderdeel van ons Premium Pakket.

Een voorbeeld van het Basis Pakket van de interactieve internetpresentatie vindt u hier.
Een voorbeeld van het Premium Pakket van de interactieve internetpresentatie vindt u hier

  Uw data op de internetsite van de VO Gids Online

  Iedere VO-instelling

  Premium pakket

 • Opname schoolnaam en adresgegevens
 • Opleidingsaanbod basis (vmbo/havo/vwo) en onderwijsconcept
 • Open dagen
 • Subkop (extra tekst onder de koptekst)
 • Extra aanbod
  Max 2 varianten
  Onbeperkt
 • Thema's
  Max 2 varianten
  Onbeperkt
 • Vrije tekst extra aanbod
  -
 • Extra tekst in digitale presentatie
  -
  Max 3.800 tekens
 • Mogelijkheid tot links plaatsen in teksten
  -
 • Extra tekst in datastrook
  -
 • Video
  -
 • Foto's en afbeeldingen
  -
 • Links social media
  -
 • Download brochure Algemeen
  -
 • Download brochure Groep 8
  -

Bron-bestanden en actualiseren

De niet door de scholen geactualiseerde gegevens worden jaarlijks op basis van de meest recente bestanden van DUO gecontroleerd op wijzigingen. Indien wij beschikken over het e-mail adres van een contactpersoon van een school (-vestiging) ontvangt zij/hij drie keer per jaar een verzoek tot actualisatie van de gegevens.

Wij willen graag dat uw gegevens goed en actueel worden gepubliceerd. Indien wij u daarbij kunnen helpen doen wij dat graag! Bel dan naar uw accountmanager (020 570 89 81) of mail naar scholen@devogids.nl