Menu

Wat doen we met jullie gegevens?

De gegevens die je op de website van de VO Gids invoert worden gebruikt voor de samenstelling van de VO Gids print én online.

Over de VO Gids

De VO Gids print wordt elk jaar, voor de herfstvakantie, verspreid onder ruim 200.000 groep 8-leerlingen op zo’n 6.800 basisscholen in 69 regionale edities. Ruim 700 vo-scholen nemen deel aan de VO Gids en presenteren zich uitgebreid aan de toekomstige brugklassers.

De VO Gids online wordt veel geraadpleegd door toekomstige vo-leerlingen én hun ouders. Ruim 600.000  unieke bezoekers maken jaarlijks gebruik van de website met de SchoolWijzer en de OpenDagenPlanner.

Wil je meer informatie over de VO Gids? Neem dan contact op met je accountmanager. Mail naar scholen@devogids.nl of bel 020 570 89 81.

Waarvoor gebruiken we jullie gegevens:

de VO Gids print

SchoolWijzer

De gegevens die je hebt ingevuld worden afgedrukt in de SchoolWijzer van de editie(-s) in jullie regio. De SchoolWijzer is het overzicht van alle scholen in de VO Gids print. De opname van de  basisgegevens van jullie school in dit overzicht is kosteloos. Uitgezonderd je persoonlijke gegevens, de subkop en de open dagen worden alle gegevens hierin gepubliceerd. Voor deelnemende scholen is er meer ruimte beschikbaar in de kolom ‘Waarom kiezen voor’. Een voorbeeld van een printversie van de SchoolWijzer vind je hier.

OpenDagenPlanner

Is je school deelnemer met een SchoolPresentatie print in de VO Gids, dan worden jullie open dagen gepubliceerd in de OpenDagenPlanner in de gekozen editie(-s). Een voorbeeld van een publicatie van een open dagen-overzicht vind je hier.

SchoolPresentatie PRINT

Neemt jullie school deel met een SchoolPresentatie print? Dan worden de datagegevens van jullie school opgenomen in de kolom aan de rechterkant van de SchoolPresentatie. Een voorbeeld van een printversie van een presentatiepagina vind je hier.

Deze gegevens worden jaarlijks verwerkt. De sluitingsdatum voor de actualisatie van de gegevens voor de VO Gids PRINT editie 2025 is 1 september 2024.

Jullie data in de VO Gids PRINT
Opname schoolnaam en adresgegevens
Subkop (extra tekst onder de naam school)
Positie school in SchoolWijzer
Grafisch accent in SchoolWijzer
Opleidingsaanbod
Extra aanbod
Vrije tekst extra aanbod
Thema's
Onderwijsconcept
Levensvisie
Leerlingenaantal
Minipresentatie Print / 'Waarom kiezen voor'
Open dagen Planner: Locaties, data en tijdstippen
Introductietekst
Bodytekst SchoolPresentatie Print
Ballonteksten
Extra tekst in datastrook presentatiepagina
Schoollogo, foto's en/of afbeeldingen
Links social media
Link eigen schoolwebsite
Vermelding in landelijke redactie
In de SchoolWijzer
Iedere VO-instelling
School­Wijzer Print Extra Tekst
Alfabetisch
Alfabetisch
-
Kader
Tot 2 varianten
Onbeperkt
-
Tot 60 tekens
Tot 2 varianten
Onbeperkt
Tot 150 tekens
Tot 350 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ School­Presentatie Print
School­Presentatie Print (2/1)
Alfabetisch
Kleurarcering en paginacijfer
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
Tot 350 tekens
Tot 215 tekens
Tot 3.400 tekens
Tot 230 tekens per ballon
Tot 300 tekens

VO Gids ONLINE

SchoolWijzer

Met de interactieve SchoolWijzer van de VO Gids, kan de doelgroep op basis van postcode, maximale reisafstand en eventueel nadere wensen een selectie van scholen bekijken. Zo kun je niet alleen selecteren op niveau, onderwijsconcept en levensvisie, maar ook op thema (bijvoorbeeld Technasium) en/of extra aanbod (bijvoorbeeld speciaal taalonderwijs of +klassen). Als de school aan de selectiecriteria voldoet, wordt de SchoolPresentatie ONLINE van jullie school getoond. Meer informatie daarover vind je hieronder.

SchoolPresentatie ONLINE

De basisgegevens van jullie school – beschikbaar in het beheergedeelte van de website – worden kosteloos opgenomen op de individuele SchoolPresentatie Online. Een voorbeeld van een kosteloze interactieve internetpresentatie vind je hier.

Voor scholen die deelnemen met de uitgebreide SchoolPresentatie ONLINE zijn veel extra opties beschikbaar. Een voorbeeld een uitgebreide SchoolPresentatie ONLINE vind je hier.

OpenDagenPlanner ONLINE

De ingevoerde open dagen worden opgenomen in de OpenDagenPlanner ONLINE. Klik hier voor de OpenDagenPlanner.

Neemt jullie school deel met een uitgebreide SchoolPresentatie ONLINE, dan worden de open dagen ook opgenomen op de SchoolPresentatie.

Jullie data in de VO Gids ONLINE
Opname schoolnaam en adresgegevens
Opleidingsaanbod
Extra aanbod
Vrije tekst extra aanbod
Thema's
Onderwijsconcept
Levensvisie
Open dagen
Leadservice
Subkop (extra tekst onder de koptekst)
Opname opleidingsaanbod niveaus en vmbo-varianten
Opname extra aanbod (niet zijnde niveaus)
Thema's
Minipresentatie ONLINE
Extra tekst in online presentatie
Mogelijkheid tot links plaatsen in teksten
Extra tekst in datastrook
Video
Schoollogo, foto's en/of afbeeldingen
Links social media
Links eigen schoolwebsite
Links groep 8 pagina
Bladerpublicatie/­download schoolgids
Bladerpublicatie/­download brochure Groep 8
Iedere VO-instelling
Tot 2 varianten
-
Tot 2 varianten
Alleen in Open­Dagen­Planner ONLINE
-
-
Onbeperkt
Tot 2 varianten
Tot 2 varianten
Tot 150 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
School­Wijzer Online Extra tekst
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
In Open­Dagen­Planner ONLINE & Basis presentatie ONLINE
-
-
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Tot 350 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
School­Presentatie Online
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
In OpenDagen­Planner ONLINE & School­Presentatie ONLINE
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Tot 350 tekens
Tot 3.400 tekens

Bronbestanden en actualiseren

We controleren de gegevens van de scholen die hun data niet geactualiseerd hebben elk jaar met de bestanden van DUO. Als wij beschikken over het e-mailadres van een contactpersoon van een school(-vestiging) ontvangt zij/hij minimaal drie keer per jaar een verzoek tot actualisatie van de gegevens.

Wij willen graag dat jullie gegevens correct en actueel worden gepubliceerd. Als wij je daarbij kunnen helpen, doen wij dat graag! Bel dan naar je accountmanager (020 – 570 89 81) of mail naar scholen@devogids.nl.

Maak kans op
een Cortina fiets!