Menu

Toelichting publicatie van uw schoolgegevens

De schooldata die u invoert via de internetsite van de VO Gids wordt beschikbaar gesteld aan de doelgroepen van de VO Gids (leerlingen van groep 8, de ouders en de leerkrachten van groep 8).

De VO Gids gebruikt hiervoor twee publicaties:

1. In de VO Gids

De gegevens zoals die door u zijn ingevuld worden afgedrukt in de overzichten van scholen in de VO Gids, de printversie van de SchoolWijzer. De opname van uw basisgegevens in deze overzichten zijn kosteloos. Behoudens uw persoonlijke gegevens, de subkop, de open dagen worden alle gegevens gepubliceerd. Voor deelnemende scholen aan de VO Gids zijn extra opties beschikbaar om de leerlingen uitgebreider te informeren. De open dagen worden dan ook gepubliceerd in het opendagen-overzicht in de betreffende edities en zijn er meer tekens beschikbaar in de kolom “Waarom kiezen voor”.

Een voorbeeld van een printversie van een presentatiepagina vindt u hier.
Een voorbeeld van een printversie van de SchoolWijzer vindt u hier.
Een voorbeeld van een publicatie van een opendagen-overzicht vindt u hier.

Deze gegevens worden jaarlijks verwerkt. De sluitingsdatum voor de actualisatie van de gegevens voor de printversies is 10 september.

Uw data in de VO Gids Print
Opname schoolnaam en adresgegevens
Subkop (extra tekst onder de naam school)
Positie school in SchoolWijzer
Grafisch accent in SchoolWijzer
Opleidingsaanbod
Extra aanbod
Vrije tekst extra aanbod
Thema's
Onderwijsconcept
Levensvisie
Leerlingenaantal
Minipresentatie Print / 'Waarom kiezen voor'
Open dagen Planner: Locaties, data en tijdstippen
Introductietekst
Bodytekst SchoolPresentatie Print
Ballonteksten
Extra tekst in datastrook presentatiepagina
Schoollogo, foto's en/of afbeeldingen
Links social media
Link eigen schoolwebsite
Vermelding in landelijke redactie
In de SchoolWijzer
Iedere VO-instelling
School­Wijzer Print Extra Tekst
Alfabetisch
Alfabetisch
-
Kader
Tot 2 varianten
Onbeperkt
-
Tot 60 tekens
Tot 2 varianten
Onbeperkt
Tot 150 tekens
Tot 350 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ School­Presentatie Print
School­Presentatie Print (2/1)
Alfabetisch
Kleurarcering en paginacijfer
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
Tot 350 tekens
Tot 215 tekens
Tot 3.400 tekens
Tot 230 tekens per ballon
Tot 300 tekens

2. Op de internetsite van de VO Gids

Via dit deel van de internetsite, de interactieve SchoolWijzer van de VO Gids, kan onze doelgroep op basis van postcode, maximale reisafstand en eventueel nadere wensen een selectie van scholen bekijken. Zo kan er niet alleen geselecteerd worden op niveau, onderwijsconcept, levensvisie, maar ook op thema (bijvoorbeeld Technasium) en/of extra aanbod (bijvoorbeeld speciaal taalonderwijs of +klassen).

Indien uw school aan de selectiecriteria voldoet worden de gegevens van uw school getoond. De basisgegevens – beschikbaar in het beheer van uw school – zijn geheel kosteloos. Dit geldt ook voor de opname van uw open dagen in uw eigen internetpresentatie en op het overzicht van open dagen (de OpenDagenPlanner). Deze gegevens worden realtime verwerkt, d.w.z. zij staan direct op de site zodra u de gegevens via de button “Opslaan” hebt geaccordeerd.

Voor deelnemende scholen aan de VO Gids zijn extra opties beschikbaar om de leerlingen uitgebreider te informeren. De combinatie van extra opties is onderdeel van ons Premium Pakket.

Een voorbeeld van het Basis Pakket van de interactieve internetpresentatie vindt u hier.
Een voorbeeld van het Premium Pakket van de interactieve internetpresentatie vindt u hier

Uw data op de internetsite van de VO Gids Online
Opname schoolnaam en adresgegevens
Opleidingsaanbod
Extra aanbod
Vrije tekst extra aanbod
Thema's
Onderwijsconcept
Levensvisie
Open dagen
Leadservice
Subkop (extra tekst onder de koptekst)
Opname opleidingsaanbod niveaus en vmbo-varianten
Opname extra aanbod (niet zijnde niveaus)
Thema's
Minipresentatie ONLINE
Extra tekst in online presentatie
Mogelijkheid tot links plaatsen in teksten
Extra tekst in datastrook
Video
Schoollogo, foto's en/of afbeeldingen
Links social media
Links eigen schoolwebsite
Links groep 8 pagina
Bladerpublicatie/­download schoolgids
Bladerpublicatie/­download brochure Groep 8
Iedere VO-instelling
Tot 2 varianten
-
Tot 2 varianten
Alleen in Open­Dagen­Planner ONLINE
-
-
Onbeperkt
Tot 2 varianten
Tot 2 varianten
Tot 150 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
School­Wijzer Online Extra tekst
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
In Open­Dagen­Planner ONLINE & Basis presentatie ONLINE
-
-
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Tot 350 tekens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
School­Presentatie Online
Onbeperkt
Tot 60 tekens
Onbeperkt
In OpenDagen­Planner ONLINE & School­Presentatie ONLINE
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Tot 350 tekens
Tot 3.400 tekens

Bron-bestanden en actualiseren

De niet door de scholen geactualiseerde gegevens worden jaarlijks op basis van de meest recente bestanden van DUO gecontroleerd op wijzigingen. Indien wij beschikken over het e-mail adres van een contactpersoon van een school (-vestiging) ontvangt zij/hij drie keer per jaar een verzoek tot actualisatie van de gegevens.

Wij willen graag dat uw gegevens goed en actueel worden gepubliceerd. Indien wij u daarbij kunnen helpen doen wij dat graag! Bel dan naar uw accountmanager (020 570 89 81) of mail naar scholen@devogids.nl