Menu

Extra Aanbod

Op veel scholen kun je iets extra’s kiezen. Nu denk je misschien: een extra vak, nog meer huiswerk? Maar het gaat dan vaak wel om bijzondere lessen die het voor jou extra leuk maken op school. De een wordt namelijk blij van een theaterklas, de ander van robotica of kooklessen. Als je zoiets zoekt, vraag dan van tevoren goed op de school na of het aanbod er inderdaad is en of het is wat je er van verwacht. De (virtuele) open dag is daar een goede gelegenheid voor! Hieronder kun je alvast zien welke extra’s scholen zoal aanbieden.

Klik hieronder op een onderwerp om er meer over te lezen.

Taalonderwijs

Anglia Engels

Wat is het?
Je krijgt extra lessen Engels, die beginnen op je eigen niveau ( er zijn veertien Anglia-levels). De lessen worden ondersteund met een online-platform waar je in contact kunt komen met internationale studenten. Er zijn 350 Anglia-scholen in Nederland, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.

Wat kun je ermee?
Je leert Engels op een extra hoog niveau. Als je slaagt voor een Anglia-examen, ontvang je een Anglia-certificaat waarmee je kunt aantonen dat je extra goed in Engels bent. Als je dit certificaat haalt op het hoogste niveau, kun je na je eindexamen naar een Engelse hogeschool of universiteit.

Weblinks:
Anglia, meer weten?

Cambridge Engels

Wat is het?
Je volgt extra lessen Engels ter voorbereiding op het Cambridge-examen. Er zijn verschillende niveaus waarop examen kan worden gedaan.

Wat kun je ermee?
Je leert nog beter Engels dan in de reguliere lessen. Het Cambridge-examen wordt internationaal erkend. Erg belangrijk in een wereld waarin Engels een grote rol heeft. Wanneer je het hoogste niveau (CPE/C2) haalt, heb je een taalbeheersing waarmee je bovendien kunt worden toegelaten tot een Engelse universiteit.

Weblinks:
Cambridge Engels, meer weten?

Fast Lane English

Wat is het?
Je volgt extra lessen Engels op een hoger niveau. Daarnaast neem je deel aan activiteiten/excursies die te maken hebben met de Engels/Amerikaanse cultuur.

Wat kun je ermee?
Je leert nog beter Engels dan in de reguliere lessen. Bovendien kun je een examen Cambridge Engels doen waarmee je een internationaal erkend diploma kunt behalen.

DELF (Frans)

Wat is het?
In reguliere of in extra lessen bereid je je voor op het DELF-examen. Dit is een examen Frans -mondeling en schriftelijk- dat op verschillende niveaus kan worden afgenomen. DELF staat voor Diplôme d’études en langue Française.

Wat kun je ermee?
Je leert goed Frans! Dat kan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven goed van pas komen. Het DELF-diploma is bovendien een internationaal erkend diploma waarmee je jouw taalniveau van Frans kunt aantonen.

Weblinks:
Meer over DELF Frans

Goethe Deutsch

Wat is het?
“English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.” Engels is een erg belangrijke taal, maar we moeten niet vergeten dat Duitsland een groot buurland is met een economie van betekenis. Beheersing van de Duitse taal kan dus goed van pas komen. Met Goethe Deutsch oefen je extra ter voorbereiding voor het Goethe-examen.

Wat kun je ermee?
Je leert goed Duits te spreken! Met een internationaal erkend Goethe-certificaat toon je bovendien jouw niveau Duits aan. Daarmee heb je bijvoorbeeld een voorsprong wanneer bedrijven iemand zoeken die Duits spreekt.

Weblinks:
Goethe Deutsch, meer weten?

Chinees

Wat is het?
Als extra vak volg je één of twee uur in de week Chinese les. Je leert flink wat Chinese karakters en maakt bovendien kennis met de Chinese cultuur. China is namelijk heel belangrijk voor de wereldeconomie. Ongeveer 70 VO-scholen in Nederland bieden dit aan. Op 15 scholen kun je zelfs eindexamen doen in Chinees.

Wat kun je ermee?
Veel bedrijven zoeken mensen die wat Chinees kennen, omdat ze handelen met China, een van de grootste economieën.

Weblinks:
Chinees op school
Chinees in het voortgezet onderwijs

Spaans

Wat is het?
Je volgt extra lessen Spaans en maakt tevens kennis met de cultuur in Spaanstalige landen. Soms kun je daarnaast een internationale schoolreis maken of een uitwisseling doen.

Wat kun je ermee?

Spaans is een wereldtaal. Veel bedrijven zoeken daarom mensen die het Spaans beheersen. Als je Spaans kent, leer je bovendien makkelijker Frans, Italiaans of Portugees.

Talentklassen

Dans(klas)

Wat is het?
Je volgt naast het gewone lesprogramma extra danslessen waarin je verschillende dansstijlen en -technieken leert. Daarbij doe je vaak mee aan optredens en bezoek je dansvoorstellingen.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt wat je leuk vindt en meteen waar jouw talenten liggen.

Drama/Theater(klas)

Wat is het?
Je volgt (extra) lessen drama/theater. Je leert bijvoorbeeld over theatervormen, je leert jezelf presenteren en je leert nog veel meer vaardigheden die met theater te maken hebben. Meestal bezoek je daarnaast theatervoorstellingen en treed je op in een voorstelling.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt waar jouw talenten liggen en daarbij wat je leuk vindt.

Kunst/Cultuur(klas)


Wat is het?

Je volgt extra vakken die te maken hebben met theater, beeldende kunst, muziek of andere cultuuruitingen. Op sommige scholen krijg je daarnaast ook extra geschiedenis of taal. Vaak zijn er ook nog leuke uitstapjes. Je doet bovendien mee aan workshops en gaat zelf kunst maken.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt waar je talenten liggen en gaat die verder ontwikkelen.

Weblinks:
Cultuurprofielscholen

Zang/Muziek(klas)

Wat is het?
Je krijgt extra muziekles, soms wel drie uur per week. Je speelt daarbij veel samen met andere leerlingen. Op je eigen instrument, of je probeert eens wat anders. Daarnaast bezoek je én geef je concerten. Je gaat bovendien songteksten schrijven en componeren.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt wat je leuk vindt en tevens waar je talenten liggen.

Media en ontwerp

Wat is het?
Tijdens deze lessen ben je creatief bezig. Je houdt je bezig met het design van producten en websites en bovendien ontwerp je ze ook zelf.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt waar je talenten liggen en gaat die verder ontwikkelen. Ook leer je vaardigheden die van pas kunnen komen bij een creatieve vervolgopleiding.

ICT-klas

Wat is het?
In de ICT-klas krijg je les over het gebruik van ICT: je leert bijvoorbeeld hoe je moet programmeren en bovendien hoe je kunt werken met Microsoft Office of Photoshop.

Wat kun je ermee?

Je ontwikkelt 21st century skills: de vaardigheden die je in de 21ste eeuw nodig hebt. Computers, tablets en smartphones spelen een grote rol in de samenleving: het is dus handig als je daar goed mee om kunt gaan.

Science/Technologie

Wat is het?
In een science-klas leer je meer over natuurwetenschappen en voer je zelf ook onderzoek uit.

Naast de gebruikelijke vakken, wordt er op de school ook bijzondere aandacht gegeven aan onderwijs in natuurwetenschappen (‘science’). Hieronder vallen vakken zoals

Meestal krijg je -naast de verplichte vakken- ook een speciaal vak ‘science’ op je rooster ingepland. Tijdens die lessen leer je vooral vaardigheden zoals

  • het bedenken, ontwerpen en uitvoeren van eenvoudig onderzoek
  • het analytisch en probleemoplossend vermogen
  • rapporteren en presenteren van onderzoek
  • samenwerking

De exacte invulling van dit vakgebied kan per school verschillen.

In de technologieklas krijg je les over onderwerpen als robotica, programmeren en 3d-printen.

Wat kun je ermee?
De kennis die je opdoet kan goed van pas komen bij (het kiezen van) een vervolgopleiding.

Techniek(klas)

Wat is het?
In een techniekklas leer je over techniek in brede zin: van houtbewerking tot elektrotechniek.

Wat kun je ermee?
De kennis die je opdoet kan goed van pas komen bij (het kiezen van) een vervolgopleiding.

Filosofie

Wat is het?
Je leert over kennis en je leert over verschillende filosofische theorieën. Daarnaast debatteer en discussieer je met klasgenoten en je verwoordt daarbij jouw gedachten in essays.

Wat kun je ermee?
Je leert op verschillende manieren

Kookklas

Wat is het?
Binnen het vmbo-programma krijg je theorie- en praktijklessen die met koken te maken hebben. Je leert tevens veel over voedsel.

Wat kun je ermee?
Als jouw interesses bij koken liggen, kun je daarna doorstromen naar een mbo-opleiding die met voeding of gezondheid te maken heeft. Je hebt dan al ervaring op dit gebied!

Paardenklas

Wat is het?
Hoe ga je met een paard om? Hoe verzorg je een paard? Dit zijn vragen waar jij een antwoord op krijgt in de paardenklas. Je volgt bovendien de praktijklessen meestal als toevoeging op het reguliere lesprogramma.

Wat kun je ermee?
Je doet veel kennis op die je kunt gebruiken bij een eventuele vervolgopleiding in de paardenbranche.

Sport(klas)


Wat is het?

Een klas voor jou als je van sport houdt. Je volgt extra lesuren sport of dansles, soms wel zes uur per week. Je leert ook over andere zaken die met sport te maken hebben, zoals gezondheid. Er zijn daarnaast speciale klassen voor leerlingen die naast hun school aan topsport doen.

Wat kun je ermee?

Lekker sporten, naast je schoolwerk!

Weblinks:
Sport en onderwijs

Ondernemers-/Businessklas

Wat is het?
Een klas waarin je met handelsinstinct kunt oefenen als ondernemer. Je zet tevens een eigen bedrijfje op. Daarbij is er veel aandacht voor economie en ICT, maar ook voor Duits of Engels. Want je gaat misschien wel over de grens zakendoen!

Wat kun je ermee?
Je ontdekt of het ondernemerschap iets voor jou is. Bovendien ben je goed voorbereid op een commerciële vervolgstudie.

Plusklas

Wat is het?
Als jij extra uitgedaagd wilt worden, is er de plusklas. In deze klas komen namelijk onderwerpen aan bod die niet in het reguliere lesprogramma worden behandeld. Daarom geschikt als je hoogbegaafd bent en je snel verveelt.

Wat kun je ermee?
Doordat het programma verbreding en verdieping biedt, doe je meer kennis op en verveel je je niet.

Vwo-plus

Wat is het?
Vwo-plus is atheneum met Latijn. Binnen het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) kun je kiezen tussen atheneum en gymnasium. Het niveau is dan wel exact hetzelfde, het verschil is dat je op het gymnasium twee extra talen leert, de klassieke talen Grieks en Latijn. Bovendien leer je een en ander over de klassieke cultuur. Op het atheneum krijg je deze vakken dus niet, maar vwo-plus is een tussenvorm: vwo mét Latijn maar zonder Grieks.

Wat kun je ermee?
Als je begaafd bent, vind je vwo-plus vaak interessanter dan een gewoon atheneum. Daarnaast kan kennis van het Latijn handig zijn bij het leren van andere talen en bij vakken als biologie en geschiedenis. Het is ook een belangrijk vak als je later geneeskunde wil gaan studeren.

Weblinks:
Meer over vwo-plus

Overig

Laptop-/tabletonderwijs

Wat is het?
Alle kinderen hebben een eigen laptop, iPad of andere tablet. In plaats van boeken gebruik je daarom vaak digitaal lesmateriaal. Je leert bovendien digitale presentaties maken en online samenwerken.

Wat kun je ermee?

Als je altijd je eigen computer bij de hand hebt, leer je hierdoor zelfstandig werken en informatie zoeken. Je kunt bovendien goed omgaan met moderne media.

Thuiswerkvrij onderwijs

Wat is het?
Het “huiswerk” dat je krijgt, wordt op school gemaakt en gaat niet mee naar huis. Je maakt het namelijk onder begeleiding van een docent in de reguliere lessen en in extra lesuren. Je blijft daardoor vaak langer op school, maar als je eenmaal thuiskomt, ben je ook echt vrij.

Wat kun je ermee?
Misschien vind je het prettig om thuis niet meer zelf huiswerk te hoeven maken. Je kunt dan ’s avonds gaan sporten of zo.

Huiswerkbegeleiding

Wat is het?
Na schooltijd blijf je wat langer op school om daar met anderen je huiswerk te maken. Leerlingen uit hogere klassen helpen je daarbij. Ze leggen moeilijke stof uit en vertellen je hoe je handig kunt leren. Soms zijn er ook leraren bij.

Wat kun je ermee?

Krijg je je huiswerk niet af of snap je het niet? Met huiswerkbegeleiding lukt het vast wel!

Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding

Wat is het?
Als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je hiermee terecht op de school. Bijvoorbeeld als je ziek bent, een beperking hebt of gedrags- en ontwikkelingsproblemen hebt. Maar ook op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van structuur en planning kun je hulp krijgen.

Wat kun je ermee?
De zorg verbetert jouw leerproces.

EOA of ISK: voor anderstaligen

De EOA is de Eerste Opvang Anderstaligen voor kinderen van 11 tot 16 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen en daarnaast nog geen Nederlands spreken.
In de EOA (ook wel ISK genoemd: Internationale Schakelklas) leer je vooral de Nederlandse taal en cultuur. In mindere mate krijg je ook les in andere vakken zoals rekenen/wiskunde, Engels, mens & maatschappij en sport. Zodra je taalvaardigheid voldoende is, kun je doorstromen naar een opleiding in het voortgezet onderwijs (VO). Dat kan praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo zijn.
De EOA of ISK is meestal verbonden aan een vmbo-school. Je kunt er als nieuwkomer op elk moment in het schooljaar instromen en je volgt daarbij je eigen leerroute. De duur van het EOA-onderwijs verschilt per leerling, maar meestal is het twee jaar.

Leerwegondersteuning (LWOO)

Wat is het?

Wanneer je vanuit het basisonderwijs komt met een kleine leerachterstand en/of lichte leerproblemen hebt, dan is er op sommige vmbo-scholen de mogelijkheid tot leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Vaak krijg je les in kleinere klassen zodat je daardoor meer aandacht kan krijgen. Met een lwoo-advies vanuit de basisschool kun je je aanmelden voor lwoo.

Wat kun je ermee?
Je wordt tijdens je vmbo-opleiding geholpen door bijvoorbeeld extra begeleiding of kleinere klassen.

Weblinks:
Meer lezen over LWOO?
Leerwegondersteunend onderwijs, meer weten?

Hoogbegaafdenonderwijs

Wat is het?
Hoogbegaafdenonderwijs is onderwijs waarin je intellectueel extra wordt uitgedaagd. Dit kan gebeuren door sneller door de lesstof te gaan of extra lesstof te bieden. Dit kan ook gebeuren in de vorm van een opleidingsvariant, een plusklas of plusprofiel.

Wat kun je ermee?
Doordat je extra wordt uitgedaagd, zul je je niet snel vervelen in de les en krijg je tevens onderwijs dat beter op jou is afgestemd.

Weblinks:
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?

Extra examenvakken

Wat is het?
Naast het verplichte vakkenpakket kun je kiezen voor een extra vak/extra vakken waarin je examen gaat doen. Je volgt hiervoor, naast de reguliere lessen, ook de lessen voor jouw extra vak(ken). Dit wordt vaak aangeboden in een opleidingsvariant of plusprofiel.

Wat kun je ermee?
Het volgen van een extra vak houdt meer opties voor vervolgopleidingen open. Bovendien is het interessant en extra uitdagend om meer vakken te leren.

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Wat is het?
Je begint in klas 3 van het vmbo met een leerlijn die rechtstreeks opleidt voor een diploma voor middel beroepsonderwijs (mbo).

Wat kun je ermee?
Je kunt op dezelfde school blijven en haalt daar meteen mbo-diploma, soms een jaar eerder dan normaal.

Video’s met meer informatie:
Vakmanschaproute
Technologieroute

Internationalisering en wereldburgerschap

Wat is het?
Je volgt lessen en doet projecten waarbij je over de grens kijkt. Je komt daardoor in contact met leerlingen in andere landen. Vaak zijn er uitwisselingsprogramma’s en/of kun je daarnaast tweetalig onderwijs volgen. Voorbeelden zijn Global Citizen Scholen, die wereldburgerschap als thema hebben, en tto-scholen (tweetalig onderwijs).

Wat kun je ermee?
Je leert goed omgaan met mensen uit andere culturen en daarbij wen je eraan om te communiceren in een andere taal.

Weblinks:
Het Global Citizen Network
De Global Citizen Scholen in Nederland
Netwerk tto

Mbo-samenwerking

Wat is het?
De vmbo-school werkt samen met een regionaal opleidingencentrum (roc). Je leert daardoor al wat het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) later van je verwacht. Soms krijg je les van een mbo-docent. Dat kan bij jou op school of op het roc.

Wat kun je ermee?

Je weet al een beetje hoe het er eraan toe gaat op het mbo, en wat het verschil is tussen het vmbo en het mbo. Daardoor is voor jou de overstap minder groot.

Hbo-samenwerking

Wat is het?
Jouw school werkt samen met een instelling voor hbo (hoger beroepsonderwijs). Er worden daardoor op jouw school of de hogeschool bijvoorbeeld gastlessen door een hbo-docent gegeven of je doet mee aan projecten met de hogeschool.

Wat kun je ermee?
Je krijgt een beter beeld van jouw vervolgopleiding. Hierdoor wordt de stap van havo- naar hbo-niveau kleiner en verloopt de aansluiting beter.

Universitaire samenwerking

Wat is het?
De school werkt samen met een universiteit. Je krijgt soms les van een universitair docent of zelfs een hoogleraar, op je eigen school of op de universiteit. Vaak kun je daardoor speciale trajecten volgen.

Wat kun je ermee?
Je maakt kennis met het wetenschappelijk onderwijs en tevens met thema’s die voor universiteiten actueel zijn.