Menu

Opleiding(en)

VOORTGEZET ONDERWIJS IN NEDERLAND:
KEUZE UIT VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN

Ga je naar het voortgezet onderwijs (VO), dan is je eerste keuze één van de opleidingen van de middelbare school. Wordt het praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium of voortgezet speciaal onderwijs?

Je basisschool helpt je bij deze schoolkeuze. Want in het schooladvies dat je in groep 8 krijgt, staat welke VO-opleiding het beste bij jou past. Je leraar van groep 8 kent jou goed, weet waar je talenten liggen en op welk schooltype jij het meest succesvol zult zijn.

VERSCHILLEN TUSSEN OPLEIDINGEN

Hieronder kun je lezen wat de verschillen zijn tussen de verschillende VO-opleidingen. In het onderwijsschema van de VO Gids kun je zien hoe het Nederlandse onderwijsstelsel precies in elkaar zit en hoe alle opleidingen aansluiten op vervolgstudies, maar ook op elkaar. Je kunt bijvoorbeeld altijd nog doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo.

  • Praktijkonderwijs. Veel praktische lessen op veelal kleinschalige scholen. Deze opleiding stoomt je klaar voor het middelbaar beroepsonderwijs of werk. Je kunt vaak naast je diploma beroepscertificaten halen. Duurt meestal vijf jaar, maar dat staat niet vast.
  • Vmbo. Een mix van praktijklessen en theorielessen, eventueel extra hulp met LWOO. Binnen het vmbo kun je kiezen uit vier leerwegen. Deze bereiden je allemaal voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Alleen vanuit de theoretische en gemengde leerweg kun je ook doorstromen naar de havo. De vmbo-opleiding duurt vier jaar.
  • Mavo. De mavo is een andere naam voor de theoretische leerweg van het vmbo.
  • Havo. Staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo-opleiding duurt vijf jaar en je krijgt voornamelijk theorielessen. Dit schooltype bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar je kunt ook doorstromen naar het vwo.
  • Vwo. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Theoretische lessen. Opleiding duurt zes jaar. Je hebt keuze uit atheneum of gymnasium. Enige verschil is dat je op het gymnasium twee extra talen leert: Grieks en Latijn. Het vwo bereidt je voor op een studie aan de universiteit.
  • Vso. Voortgezet speciaal onderwijs. Opleidingen voor kinderen met een handicap, langdurige ziekte of een leer- of gedragsprobleem. Je kunt er een vmbo-, havo of vwo-diploma halen.

Lees meer over de verschillende opleidingen en reacties van leerlingen in de laatste VO Gids, pagina 17 tot en met 30.