Menu
Middelbare school Spannend De VO Gids

De leerkracht als adviseur

Als leerkracht van groep 8 ben je bij de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) een belangrijke adviseur voor jouw leerlingen en hun ouders. Schoolkeuze is niet meer zo eenvoudig als vroeger. vo-scholen profileren zich namelijk met allerlei thema’s en extra’s maar je kunt ouders helpen om hierin hun weg te vinden. De VO Gids ondersteunt je daarbij met alle benodigde informatie.

Gebruik de adviestools van de VO Gids

Op de servicepagina basisscholen van de VO Gids vind je handige tools die je helpen een compleet antwoord te geven op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe kan ik ouders uitleggen waarom leerlingen soms ongelijke schooladviezen krijgen, ook als ze dezelfde score behalen op de eindtoets?
  • Wat houden de verschillende onderwijsconcepten precies in en welk concept past bij mijn leerlingen?
  • Wat hebben themascholen te bieden, welke themascholen zijn er en voor welke leerlingen zijn ze geschikt?
  • Waar staan die scholen met bepaalde onderwijsconcepten of thema’s?
  • Hoe kan ik de VO Gids slim gebruiken bij schoolkeuzelessen in de klas?
  • Waar kan ik het schema van het Nederlandse onderwijsstelsel vinden voor een ouderavond?

Tools voor jou én je leerlingen

Begin bij het stappenplan van de VO Gids
Bekijk met je leerlingen de SchoolWijzer van de VO Gids, waar alle scholen in jouw regio in staan. Leer je leerlingen hoe ze scholen kunnen vergelijken en bekijk wat scholen aanbieden en waarin ze van elkaar verschillen.
Gebruik de OpenDagenPlanner om je leerlingen te stimuleren op locatie te gaan kennismaken met VO-scholen, hun gebouwen, de sfeer en de leraren.
Wijs leerlingen en hun ouders op de checklists van de VO Gids, waarmee ze zélf een vergelijkend onderzoek kunnen uitvoeren.

Maak kans op
een Cortina fiets!