Menu

Thema

Een school kiest soms voor een speciaal thema. Dit thema speelt een rol bij meerdere vakken. In veel gevallen is het specifieke thema op meerdere scholen goed vergelijkbaar. Overkoepelende organisaties helpen de school bij het behandelen van de onderwerpen die bij het thema passen. Klik hieronder op een onderwerp om er meer over te lezen.

Begaafdheidsprofielschool

Wat is het?
Deze scholen kunnen hoogbegaafde, hoogintelligente en getalenteerde kinderen goed begeleiden en lesgeven. Ze weten alles van onderpresteren en faalangst.

Wat kun je ermee?
Je krijgt als hoogbegaafde leerling lessen die je uitdagen. Je haalt uit jezelf wat je in je hebt.

Weblinks: Meer over begaafdheidsprofielscholen

Bèta Challenge Programma (BCP)

Wat is het?
Je werkt aan praktijkopdrachten die te maken hebben met techniek en technologie en leert de theorie daarbij. Ook kom je in contact met beroepen in deze sector: onderwijs wordt verbonden met de arbeidsmarkt.

Wat kun je ermee?
Je wordt uitgedaagd en de aansluiting op een vervolgopleiding in het mbo is beter.

Weblinks: Bèta Challenge Programma, meer weten?

CultuurProfielSchool

Wat is het?
Cultuur speelt een belangrijke rol op de CultuurProfielSchool. Als je een grote interesse voor kunst en cultuur hebt, is dit de school voor jou. Er worden buitenschoolse activiteiten op dit gebied georganiseerd en er wordt naar gestreefd om het onderwerp in alle vakken terug te laten komen.

Wat kun je ermee?
De CultuurProfielSchool sluit goed aan bij jouw interesse voor cultuur en hierdoor leer je wat je leuk vindt en waar jouw talenten liggen.

Weblinks: De Cultuurprofielschool, meer weten?

DaMu school

Wat is het?
DaMu staat voor Dans en Muziek en is en speciale term voor een speciale regeling voor DaMu-Scholen in het voortgezet onderwijs.  Kinderen die een dans-opleiding volgen aan een hbo-instelling en dus een volwaardige hbo-vooropleiding combineren met Voortgezet Onderwijs (VO: havo of vwo) kunnen op deze school een speciale mix aan lessen volgen zodat ze veel tijd hebben voor het dansen en de muziek. Ook komen DaMu scholieren in een gastgezin in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Lees er meer over op de website van de Sociale VerzekeringsBank SVB.

Wat kun je ermee?
Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen.

Weblinks: Wat houdt de speciale DAMU regeling precies in?

Eco-Schools

Logo Eco-Schools

Wat is het?
Een Eco-School is een school waar je leert hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzame wereld. Dat is een wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat de aarde niet wordt uitgeput. Elke Eco-School school kiest zelf met welke thema’s de leerlingen aan de slag gaan. Dan kan bijvoorbeeld zijn: afval & grondstoffen, energie, groen, veiligheid en burgerschap, voedsel of water. Met elkaar bedenk je hoe de school op dat gebied duurzamer kan worden en welke acties daarvoor nodig zijn.

Wat kun je ermee?
Als leerling op een Eco-School kun je laten zien dat je het belangrijk vindt om je steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Je begint op school en ziet daar hoe de school duurzamer kan worden en daarmee soms zelfs financiële besparingen kan realiseren. Er is al een Eco-School die jaarlijks 4000 euro bespaart door anders om te gaan met afval. Dat is kennis waar je de rest van je leven wat aan hebt. Lees de verhalen van deelnemende scholen

Lees de verhalen van deelnemende scholen 

Econasium

Wat is het?
Econasium is een programma dat je in de bovenbouw van het vwo kunt volgen. Het zijn extra uren waarin je je verdiept in de economie in brede zin: van zakgeld tot overheidsbestedingen.

Wat kun je ermee?
Je wordt extra uitgedaagd. Je leert niet alleen meer over de economie, maar je leert ook onderzoek te doen, te presenteren en samen te werken. Als je het Econasiumprogramma hebt afgerond, ontvang je een certificaat waarmee je op Tilburg University een aantal privileges hebt.

Weblinks: Econasium, meer weten?

Entreprenasium

Wat is het?
Havo of vwo waar je leert ondernemen. Je bedenkt een idee voor een project of bedrijf en werkt dat uit. Je leert hoe je zelf geld kunt verdienen én wat je kunt bijdragen aan de maatschappij. Je gaat op bezoek bij andere ondernemers.

Wat kun je ermee?
Na zes jaar heb je een havo- of vwo-diploma, maar misschien ook wel een eigen bedrijf! Je bent klaar voor een commerciële vervolgstudie.

Weblinks: Ga in business!

Excellente School

Excellente School

Wat is het?
De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft de toekenning van het predicaat een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur. Scholen die deelnemen aan het traject krijgen daarnaast inhoudelijke feedback op hun onderwijsconcept. Aandachtspunten waarvan je kunt leren en complimenten voor wat gewoon heel erg goed is.

Weblinks: Excellente school, meer weten?

Global Citizen School

Wat is het?
Een Global Citizen School biedt een internationaal programma aan voor álle leerlingen van vmbo, have en vwo.
Vanaf de brugklas tot je eindexamen is er aandacht voor internationale onderwerpen, zowel binnen als buiten de lessen en bij álle vakken.
Deze scholen besteden extra tijd aan talenonderwijs.

Wat kun je ermee?
Een Global Citizen School bereid je voor op de internationale samenleving en arbeidsmarkt. Handig als je later in het buitenland wilt studeren en/of werken.

Weblinks: Global Citizen Scholen, meer weten?

Groen onderwijs

Wat is het?
Groen onderwijs wordt gegeven op verschillende niveaus. Het heeft als doel je op te leiden voor een toekomst waarin onderwerpen als duurzaamheid, gezond/veilig voedsel en natuur een grote rol spelen.

Wat kun je ermee?
Als je een interesse hebt voor deze onderwerpen, kun je op jouw niveau een passende opleiding volgen die jou voorbereidt op de toekomst.

Weblinks: Groen onderwijs, meer weten?

International Baccalaureate®Programme

International Baccalaureate De VO Gids

Wat is het?
De term internationaal baccalaureaat® (IB) staat voor een internationaal onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op de universiteit. Het IB-diploma is erkend en staat gelijk aan het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Wat kun je ermee?
Een IB-diploma staat staat hoog aangeschreven op internationale en nationale universiteiten. Indien jij later graag in het buitenland wil gaan studeren dan hoef je met dit diploma o.a. geen toelatingstoetsen voor het vak Engels meer te doen. Ook kan je voorrang krijgen bij lotingen en/of buitenlandse stages.

Meer weten?
Meer over International Baccalaureate (IB) weten? Ga dan naar deze pagina.

Weblinks:
Meer over International Baccaleaureate

International Business College (IBC)

Wat is het?
International Business College is een programma voor havoleerlingen in de bovenbouw die het profiel Economie en Maatschappij (E&M) hebben. Eén dag per week ben je bezig met ondernemen: zo start je bijvoorbeeld een onderneming en bezoek je bedrijven. Het normale lespogramma volg je in vier dagen.

Wat kun je ermee?
Je wordt extra uitgedaagd en je bereidt je voor op het hbo. Daarnaast ontdek en ontwikkel je jouw talenten op het gebied van ondernemen.

Jet-Net

Wat is het?
Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid.

Wat kun je ermee?
Jet-Net is bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen met de bedoeling dat je een beeld vormt van bèta en technologie om uiteindelijk te kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding. Op Jet-Net-scholen kiezen ook meer leerlingen voor een Natuur & Techniekprofiel dan op andere scholen.

Weblinks: Jet-Net, meer weten? filmpje

Pre-University College

Wat is het?
Ben jij een enthousiaste leerling die het leuk vindt om meer te doen naast je gewone schoolwerk? Heb je een brede belangstelling en ben je nieuwsgierig? Dan wil jij vast altijd het naadje van de kous weten en ben je niet bang om je grenzen te verleggen! Dat is precies wat een Pre-University College biedt: een extra programma voor leerlingen die meer willen en kunnen.
Een Pre-University College is speciaal ontwikkeld voor die leerlingen die behoefte hebben aan een wetenschappelijke uitdaging naast hun vwo-opleiding en al willen ervaren wat het betekent om student te zijn. Door middel van begeleiding vanuit een universiteit uit de buurt en je eigen school word je uitgedaagd om te ontdekken wat jij leuk vindt en kun je je eigen talenten ontwikkelen.

Wat kun je ermee?
Een Pre-University College biedt je de gelegenheid om je al in een academisch klimaat te begeven en op niveau bezig te zijn met wetenschappelijke thema’s.

SOL-school

Wat is het?
SOL-scholen (Scholen voor Ondernemend Leren) laten jou kiezen hoe je wilt leren. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden, vinden SOL-scholen het belangrijk dat jij een ondernemende houding ontwikkelt. De scholen vinden initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit erg belangrijk.

Wat kun je ermee?
Je ontwikkelt 21st century skills en bent meer betrokken bij het leren doordat je meedoet aan (zelfbedachte) projecten en een individuele leerweg kiest.

Weblinks: Ondernemend leren, meer weten?

SportAccentSchool

Wat is het?
Op een SportAccentSchool heb je minstens vijf uur per week sport/gymnastiek: meer dan gebruikelijk. Je leert nieuwe sporten, je krijgt clinics aangeboden en gaat op sportieve excursies.

Wat kun je ermee?
Je leert samen te werken en te organiseren. Je ontdekt waar jouw talenten liggen en kunt die verder ontwikkelen.

Techmavo

Wat is het?
Op een Techmavo volg je een zwaarder vakkenpakket en leer je over techniek. Je leert bijvoorbeeld hoe je moet werken met verschillende materialen en hoe je ontwerpt.

Wat kun je ermee?
Je wordt uitgedaagd en je bent goed voorbereid op een technische mbo-vervolgopleiding: op de arbeidsmarkt is er behoefte aan technici.

Technasium

Wat is het?
Een richting binnen havo en vwo met extra veel aandacht voor techniek. Je gaat zelf onderzoek doen, dingen ontwerpen en zelf uitwerken of bouwen.

Wat kun je ermee?
Je ontdekt welke technische beroepen je leuk vindt. Je leert om wetenschappelijk te denken en om samen te werken. Dat is handig bij een technische vervolgopleiding, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Weblinks: Het Technasium

Topsport Talentschool

Wat is het?
Op een Topsport Talentschool kun je als topsporter onderwijs combineren met sport. Het onderwijsprogramma is aangepast op de vele tijd die een topsporter besteedt aan trainingen en wedstrijden.

Wat kun je ermee?
Je kunt toewerken naar een diploma terwijl je genoeg tijd besteedt aan de topsport. Je kunt op een Topsport Talentschool makkelijker aan beide onderdelen genoeg aandacht besteden.

Weblinks:
Topsport Talentschool, meer weten?

Tweetalig onderwijs

Wat is het?
In een tweetalige klas spreken jij en de leraren geen Nederlands, maar een andere taal. Vaak is dat Engels. Ook je schoolboeken zijn in die taal. Dit geldt voor alle vakken, dus ook voor aardrijkskunde, wiskunde, enz.

Wat kun je ermee?
Je wordt heel goed in een andere taal. Dat is handig voor als je in het buitenland wilt studeren of bij een internationaal bedrijf gaat werken.

Weblinks:
Tweetalig onderwijs

UNESCO

Wat is het?
UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk van ongeveer 10.000 scholen. Op school komen de UNESCO-thema’s als vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid vaak aan de orde. De scholen streven naar verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

Wat kun je ermee?
Je leert meer begrip te hebben voor andere landen en culturen. Dit zorgt ervoor dat wereldvrede bevorderd wordt.

Weblinks:
UNESCO-scholen, meer weten?

Universum School/ Bèta Excellent

Wat is het?
Een Universumschool streeft ernaar meer leerlingen enthousiast te maken voor een natuurwetenschappelijk profiel. Er wordt meer aandacht besteed aan bèta-onderwijs en de Universumscholen hebben connecties met bedrijven en onderzoeksinstellingen. Universum scholen doen ook vaak mee in Bèta Programma’s, zoals Bèta Excellent of Jet-Net.

Wat kun je ermee?
Je wordt voorbereid op het denkniveau van de hogeschool/universiteit doordat je extra kennis en vaardigheden opdoet tijdens de exacte vakken. Daarnaast maak je kennis met het bedrijfsleven. Er ontstaat veel vraag naar technisch opgeleide mensen: hierbij heb je dus al een voorsprong.

Vakcollege

Wat is het?
Het Vakcollege verbindt het vmbo en mbo met bedrijven. Je volgt veel praktijklessen. Je kiest een richting: techniek, zorg en welzijn, ICT, winkel of algemeen.

Wat kun je ermee?
Je leert een echt vak waar je trots op kunt zijn. Met je vmbo-diploma stroom je door naar het mbo. Grote kans dat je snel een baan vindt!

Weblinks:
Meer over Het Vakcollege?

VECON Business School

Wat is het?
Een VECON Business School (VBS) besteedt extra aandacht aan het ontwikkelen van talenten die leerlingen hebben op het gebied van economie en ondernemerschap. Op vmbo-, havo- en vwo-niveau wordt er een extra programma gegeven waarin vaardigheden worden getraind met behulp van projecten en modules.

Wat kun je ermee?
Doordat je jouw ondernemersvaardigheden verbetert en kennis opdoet op het gebied van economie en ondernemerschap, ben je beter voorbereid op vervolgstudies. Bovendien kun je een VBS-certificaat ontvangen.

Weblinks:
Vecon Business School, meer weten?

WON Akademie

Wat is het?
WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland) is een onderwijsconcept dat op ruim 50 vwo-scholen wordt gehanteerd ter voorbereiding op een wetenschappelijke vervolgopleiding. WON-scholen stimuleren een onderzoekende houding. Er worden ook (wetenschappelijke) wedstrijden gehouden tussen WON-scholen.

Wat kun je ermee?
WON streeft ernaar jou op vwo-niveau door goed onderwijs op te leiden tot een nieuwsgierig, kritisch denkend mens. Je leert onderzoek te doen. De vaardigheden (21st century skills) die je opdoet zijn meer dan alleen een goede voorbereiding op de universiteit.

Weblinks:
WON, meer weten?