Menu

Actualiseren

De VO Gids publiceert alle (beschikbare) basisdata van het regionale voortgezet onderwijs aanbod in de VO Gids (jaarlijks), SchoolWijzer en OpenDagenPlanner (realtime voor scholen en bezoekers).

Uw schoolgegevens worden ook (kosteloos) gepubliceerd in de VO Gids in de relevante edities in uw voedingsgebied(en). Ruim voor de sluitingsdatum ontvangt u hierover bericht.

Uiteraard kunt u uw gegevens bestemd voor de SchoolWijzer op de website doorlopend actualiseren. Indien u onverhoopt uw data niet muteert, dan worden de gegevens zoals die door het ministerie van OC&W aan ons worden verstrekt in de VO Gids gepubliceerd (verschijningsjaar van de VO Gids). Uw school staat dan als “andere school” in de verzamellijst onder aan de selecties via de SchoolWijzer.

Attentie

Inmiddels is de nieuwe jaargang van de VO Gids gepubliceerd.
Echter, u kunt altijd de gegevens actualiseren. De laatste mutaties worden dan op de internetsite direct zichtbaar.
Voor publicatie in de VO Gids editie 2020-2021 is de deadline 11 september 2020.

Voor het actualiseren van uw data gelden de volgende spelregels:

 

  • Het muteren of actualiseren van de basisdata is kosteloos.
  • Dat geldt voor alle datavelden inclusief de vermelding van de open dagen, uw bijzondere onderwijsaanbod en thema’s.
  • U ontvangt nooit een ongewenste factuur.
  • Voor de deelnemende scholen aan de VO Gids worden de opgegeven open dagen kosteloos in de regionale edities van de VO Gids gepubliceerd.

 

Deelnemers aan de VO Gids kunnen tegen gereduceerd tarief de data upgraden naar een uitgebreide SchoolPresentatie ONLINE.
Meer informatie over deelname aan de VO Gids en de SchoolPresentaties?
Stuur ons een mail: scholen@devogids.nl.