Menu

Informatie voor ouders

Als ouder heb je misschien meer en andere vragen over het voortgezet onderwijs dan je kind. Bijvoorbeeld: hoe zit het met de kosten, en hoe regelen we extra ondersteuning voor ons kind? De antwoorden op deze en andere vragen vind je hieronder.

Wat kost voortgezet onderwijs?

De benodigde schoolboeken krijgt je kind gratis, maar je zult toch te maken krijgen met extra kosten voor het voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan:
* borgsom voor het boekenpakket
* schriften, pennen, mappen, agenda
* woordenboeken en atlas
* een laptop of tablet
* gereedschap (vmbo)
* rekenmachine
* sportkleding
* excursies
* de vrijwillige ouderbijdrage
* vervoerskosten (een fiets, bus- of treinabonnement)
* extra kosten voor een bepaald thema (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) of een extra vak

Kun je de kosten voor het middelbaar onderwijs niet betalen, dan zijn er diverse mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming te krijgen.
Lees meer over onderwijskosten en de mogelijkheden om een tegemoetkoming aan te vragen

Wat als mijn kind extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig heeft?

Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig om een vmbo-diploma te behalen. Scholen zijn verplicht om passend onderwijs voor elk kind te regelen. In het voortgezet onderwijs gaat het dan om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso).
De toelating tot deze typen onderwijs wordt geregeld door de school in overleg met een samenwerkingsverband passend onderwijs.
Meer informatie over passend onderwijs

Kijken naar de kwaliteit van een school

Je kiest natuurlijk een leuke school, maar liefst ook een goede.
Een school waar je kwaliteitsonderwijs krijgt om uiteindelijk je eindexamen te halen.
Maar hoe weet je of een school goed is? Daar kun je op verschillende manieren achterkomen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het oordeel van de Onderwijsinspectie, naar tevredenheidsonderzoeken onder ouders, en vergelijkingen op het gebied van slagingspercentages en dergelijke.
Meer informatie en links om te kijken naar onderwijskwaliteit

Het is even wennen!

Het ene kind is sneller gewend aan het nieuwe leven in het voortgezet onderwijs dan het andere. De één vindt alles meteen geweldig, een ander voelt zich pas na een paar weken een beetje thuis op de nieuwe school. Als ouder kun je helpen om de overstap te versoepelen. En: wanneer moet je in actie komen?
Veelgestelde vragen en antwoorden over wennen, vermoeidheid, aansluiting, pesten en faalangst.