Menu

Voortgezet onderwijs

De VO Gids biedt scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om door een presentatie in de VO Gids PRINT en ONLINE zeer effectief en efficiënt leerlingen in groep 8 van de basisschool te informeren over het onderwijsaanbod.

Een presentatie in de VO Gids PRINT en ONLINE is effectief, omdat de VO Gids jaarlijks door bijna 6.700 basisscholen wordt besteld voor al hun leerlingen in groep 8. En steeds vaker ook voor de leerlingen in groep 7. Bovendien gebruiken de leerkrachten van groep 8 de VO Gids vaak als lesmateriaal in schoolkeuzelessen in de klas. Verder wordt de VO Gids doorgaans gebruikt als informatiemateriaal voor de ouders op ouderavonden.

De leerlingen ontvangen de VO Gids gratis. Hij verschijnt jaarlijks in oktober in een oplage van ruim 200.000 exemplaren. Je kunt jullie school ook presenteren op de VO Gids Online. Een presentatie in de VO Gids PRINT en ONLINE is ook efficiënt, omdat door het grote aantal deelnemende scholen de kosten laag zijn. Hierdoor besparen jullie veel geld in vergelijking met bijvoorbeeld adverteren in een huis-aan-huisblad of het zelf samenstellen van een gids. Meer informatie over de wijze waarop jullie kunnen deelnemen aan de VO Gids vind je hier.

De VO Gids PRINT

In de VO Gids is per onderwijsinstelling een dubbele presentatiepagina beschikbaar zodat je jullie organisatie uitgebreid kunt presenteren. Je informeert hiermee, via de basisscholen, bijna alle groep 8-leerlingen en hun ouders in de voor jullie relevante regio. De kosten hiervan bedragen een fractie van jullie wervingsinspanningen in andere media.

De VO Gids ONLINE

Met de VO Gids ONLINE  informeer je de groep 8-leerlingen en hun ouders actueel over jullie schoolprofiel en opleidingsaanbod. Hiervoor worden je presentatieteksten en de foto’s die je ook aanlevert voor de VO Gids Print, omgezet naar een multidevice-presentatie (raadpleegbaar op de PC, tablet en mobiel) op de site van de VO Gids. Je SchoolPresentatie ONLINE kun je gedurende het jaar actualiseren en verrijken met moving-photos, video, social media-links, gedigitaliseerde schoolgidsen, etc. Online kun je ook jullie open dagen toevoegen aan de OpenDagenPlanner.

Basisdata kun je kosteloos invoeren en/of te muteren. Deze gegevens worden beperkt gepubliceerd in de VO Gids PRINT en -ONLINE. Zie ook de SchoolWijzer en voor het actualiseren: Actualiseren

Voor een compleet overzicht, kijk hier.

De VO Gids is in ontwikkeling

De VO Gids heeft de ambitie om kinderen in groep 8, hun ouders en de leerkrachten, zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van het Nederlandse voortgezet onderwijs. Een professionele redactie toets daarvoor onze publicaties regelmatig aan de actualiteit, on- en offline.

Het is daarnaast onze ambitie dat de VO Gids op iedere basisschool een rol van betekenis speelt bij de totstandkoming van de schoolkeuze. Deze keuze behoort naar ons idee gebaseerd te zijn op brede informatie over het Nederlandse schoolsysteem en de bijbehorende differentiaties.

Wij investeren in de inhoudelijke ondersteuning van de leerkrachten van groep 8. Voor hen is een handleiding ontwikkeld met tips voor een effectief gebruik van de VO Gids in de klas. Daarbij onderzoekt onze redactie geregeld de relevantie van de verschillende thema’s en onderwijsconcepten. Dit laatste leidde tot de publicatie van de Adviesbrieven. De handleiding voor groep 8 kun je hier downloaden: Handleiding groep 8

Groep 7-leerlingen

Steeds meer ouders en leerlingen gaan ook al in groep 7 gericht op zoek naar geschikte scholen voor voortgezet onderwijs. Als je wilt, maken wij speciaal voor jullie groep 7 extra exemplaren van de VO Gids. Het is ons gelukt de prijs zeer laag te houden (maar € 2,75 per exemplaar incl. btw). Ook op onze website besteden we aandacht aan groep 7 leerlingen.Voor de leerkracht in groep 7 is een speciale handleiding beschikbaar, die kun je hier downloaden: Handleiding groep 7.

De VO Gids aantoonbaar effectief

De VO Gids verschijnt jaarlijks in oktober en is een aantoonbaar effectief medium om jullie onderwijsprofiel en aanbod te presenteren. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten. Dit onderzoek sturen wij u op aanvraag graag toe. Mail ons via scholen@devogids.nl o.v.v. Onderzoek ‘Ruimte voor onderscheid II 2017’.

Combinaties

Wij hebben een aantrekkelijk all-in-tarief voor de inzet van de volgende onderdelen:

  • 2/1 presentatiepagina in de VO Gids PRINT;
  • Opname van extra gegevens in de SchoolWijzer (printversie);
  • Publicatie van de open dagen in de VO Gids PRINT;
  • Maximaal gebruik van datavelden in de online SchoolWijzer
    (alle velden doorlopend beschikbaar);
  • SchoolPresentatie ONLINE op devogids.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de uitgever, de Onderwijs Communicatie Groep: 020 570 8981 of mailen naar scholen@devogids.nl.