Menu

Kijken naar de kwaliteit van een school

Wat is een goede school?

Als het gaat om resultaten, dan zijn bijna alle scholen in Nederland goed te noemen. Dat houdt de onderwijsinspectie in Nederland erg goed in de gaten. Maar er zijn meer factoren die een rol spelen bij de beoordeling of een school goed is voor jouw kind. Denk aan sfeer, (extra) onderwijsaanbod, visie op levensbeschouwing, toekomstgerichtheid (les in 21-e eeuwse vaardigheden) en dergelijke. Dat wordt allemaal niet beoordeeld door de Inspectie. Voor het totaalplaatje moet je dus zelf op onderzoek uit.

Het lezen van de presentaties van de scholen in de VO Gids en het bezoek aan een open dag zijn een goede eerste stap. Maar ga vooral in gesprek, ouder(s) en kind(eren) samen, met de scholen van je keuze. Bij het bezoeken van de open dagen kun je de checklist van de VO Gids meenemen. Via de SchoolWijzer van de VO Gids kun je nog meer te weten komen, want daar geven scholen zelf aan wat hun aanbod is. Wil je daarnaast meer weten over resultaten zoals slagingspercentages, aantal zittenblijvers, cijferresultaten en dergelijke, dan  zijn onderstaande links interessant.

Lijstjes zeggen niet alles

Op internet zijn allerlei lijsten te vinden met beoordelingen van middelbare scholen. Dat lijkt handig, maar het zegt niet alles. Die lijsten worden vrijwel altijd samengesteld op basis van harde cijfers: gemiddelde examencijfers en het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven de eindstreep haalt. Natuurlijk zijn dat belangrijke gegevens, maar een goede school heeft meer te bieden.

Wat vaak niet meetelt in die lijsten is aandacht voor muziek, toneel of sport, buitenschoolse activiteiten of excursies waar je ook veel van leert. Of lessen over levensbeschouwing en burgerschap. Of een manier van leren, een onderwijsconcept dat jou misschien beter ligt: met computers, veel zelfstandig werken of juist meer klassikaal les. De beste school is de school die bij jou past! Houd dit in gedachten als je op onderstaande websites resultaten bekijkt.

Om bovengenoemde reden vermelden we in de SchoolWijzer van de VO Gids geen examencijfers en geen slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs doet dat ook niet; die kijkt naar de doorstroomcijfers, de aanpak van de school en naar de kansen die leerlingen wordt geboden.

Slagingspercentages

Als je meer wilt weten over de slagingspercentages van scholen, dan kun je die vinden op website van Cito vinden. De gemiddelde cijfers van de centrale examens van voorgaande jaren kun je per vak en schooltype elk jaar in september gepubliceerd in het Examenverslag op de website van Cito. Naast de gemiddelde cijfers bevat het verslag ook algemene gegevens over het verloop van de examencampagne.

Oordeel van de inspectie

De Inspectie van het Onderwijs controleert alle scholen in Nederland en geeft ze een beoordeling die varieert van zeer zwak tot voldoende (hoger kan niet).

Op de website van de Inspectie staat een overzicht van zeer zwakke scholen of afdelingen. Daar zijn er gelukkig weinig van, en ze staan onder verscherpt toezicht, waardoor ze meestal binnen een paar jaar weer voldoen aan de normen. Ook de kwaliteit van alle andere scholen kun je opzoeken. Staat er ‘basistoezicht’ achter, dan is de school voldoende bevonden. Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie.

Scholen op de kaart

Nog meer informatie vind je op www.scholenopdekaart.nl.
Hier vind je per school – naast de slaagpercentages en eindexamencijfers – ook de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen, gegevens over het personeelsbestand en de financiële situatie en het complete schoolplan en ondersteuningsplan.

Excellente scholen van OCW

Het ministerie van OCW heeft het predicaat Excellente School uitgereikt aan een aantal scholen. Bijzonder is dat OCW hiervoor niet uitsluitend naar cijfers heeft gekeken, maar heeft meegewogen hoe de school het onderwijsproces heeft ingericht en hoe het beleid is voor zorgleerlingen of hoogbegaafde leerlingen. Toch zegt ook dit predicaat niet alles, want OCW onderzoekt alléén scholen die zich hiervoor aanmelden, en dat doen ze lang niet allemaal. Een school die geen predicaat heeft, kan dus ook uitstekend zijn: dat is misschien niet onderzocht. Het predicaat is overigens drie jaar geldig.

Op 19 juni 2023 is de laatste lichting predicaten Excellente school uitgereikt, geldig tot 2026. Aanleiding voor dit besluit was een motie in de Tweede Kamer. Op de website van Exellente scholen zijn overzichten te vinden van alle excellente scholen van de laatste jaren.