Menu

Kijken naar de kwaliteit van een school

Wat is een goede school?

Je bent natuurlijk op zoek naar een goede school. Maar goed is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Als het gaat om resultaten, dan zijn bijna alle scholen in Nederland goed te noemen. Dat houdt de onderwijsinspectie in Nederland erg goed in de gaten.

Maar als visie op onderwijs en levensbeschouwing, sfeer, onderwijsaanbod, toegankelijkheid en toekomstgerichtheid (dat is meer dan alleen het diploma) een rol spelen, dan heb je niet zoveel aan de rapporten van de inspectie. Dan moet je goed zoeken.

De presentaties in de VO Gids en het bezoek van de open dagen zijn een eerste stap.

Maar ga vooral in gesprek, ouder(s) en kind(eren) samen, met de scholen van je keuze. Bij het bezoeken van de open dagen kun je de checklist van de VO Gids meenemen.
Via de SchoolWijzer van de VO Gids kun je nog meer te weten komen.
Voor de resultaten van scholen, voor zover die betrekking hebben op de ‘makkelijk’ toetsbare aspecten, zoals slagingspercentages, aantal zittenblijvers, cijferresultaten en dergelijke zijn onderstaande links interessant.

De kwaliteit van een school

Bij het kiezen van een school is één aspect altijd belangrijk: de kwaliteit. Maar hoe weet je als ouder hoe het ervoor staat met de kwaliteit? Daar hebben we de onderwijsinspectie voor. Hoe belangrijk zijn de bevindingen van de inspectie en hoe moet je die interpreteren?

Kijken naar kwaliteit

Op internet zijn allerlei lijsten te vinden met beoordelingen van middelbare scholen. Dat lijkt handig, maar het zegt niet alles. Die lijsten worden vrijwel altijd samengesteld op basis van gemiddelde examencijfers en het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven de eindstreep haalt. Natuurlijk zijn dat belangrijke gegevens, maar een goede school heeft meer te bieden. Wat vaak niet meetelt in die lijsten is aandacht voor muziek, toneel of sport, buitenschoolse activiteiten of excursies waar je ook veel van leert. Of lessen over levensbeschouwing en burgerschap. Of een manier van leren, een onderwijsconcept dat jou misschien beter ligt: met computers, veel zelfstandig werken of juist meer klassikaal les. De beste school is de school die bij jou past! Op onderstaande websites kun je zien hoe de school van jouw keuze door deskundigen wordt beoordeeld.

Oordeel van de inspectie

De Inspectie van het Onderwijs controleert alle scholen in Nederland en geeft ze een beoordeling die varieert van zeer zwak tot voldoende (hoger kan niet).
Op de website van de Inspectie staat een overzicht van zeer zwakke scholen of afdelingen. Daar zijn er gelukkig weinig van, en ze staan onder verscherpt toezicht, waardoor ze meestal binnen een paar jaar weer voldoen aan de normen. Ook de kwaliteit van alle andere scholen kun je opzoeken.
Staat er ‘basistoezicht’ achter, dan is de school voldoende bevonden. Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, selecteer een afdeling van de school (bijvoorbeeld havo) en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken.

Stel je vraag aan de onderwijsinspectie

Hier kun je zelf een vraag stellen aan de onderwijsinspectie. Ze doen hun best om binnen 2 weken je vraag te beantwoorden.

Scholen op de kaart

Nog meer informatie vind je op www.scholenopdekaart.nl.
Hier vind je per school – naast de slaagpercentages en eindexamencijfers – ook de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen, gegevens over het personeelsbestand en de financiële situatie en het complete schoolplan en ondersteuningsplan.

Excellente scholen van OCW

Het ministerie van OCW reikt sinds een paar jaar het predicaat ‘Excellente School’ uit. Bijzonder is dat OCW hiervoor niet uitsluitend naar cijfers kijkt, maar meeweegt hoe de school het onderwijsproces heeft ingericht en hoe het beleid is voor zorgleerlingen of hoogbegaafde leerlingen. Toch zegt ook dit predicaat niet alles, want OCW onderzoekt alléén scholen die zich hiervoor aanmelden, en dat doen ze lang niet allemaal. Een school die geen predicaat heeft, kan dus ook uitstekend zijn: dat is misschien niet onderzocht.
De predicaten worden jaarlijks in januari uitgereikt. Voor de periode 2016-2018 kregen ruim 100 vo-scholen het predicaat Excellent.
Kijk op www.excellentescholen.nl.

Elsevier en schoolprestaties

Weekblad Elsevier publiceert jaarlijks in januari een onderzoek naar de kwaliteit van middelbare scholen, gebaseerd op officiële inspectiegegevens, maar dan van de laatste drie jaar.
De laatste gegevens staan ook op www.elsevier. Zoek op ‘beste scholen’.