Menu

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent – kort gezegd – dat elk kind een passende plek krijgt in het onderwijs. Volgens de wet zijn de scholen verplicht hiervoor te zorgen.

Dit betekent dat ouders niet meer allerlei scholen af hoeven te gaan. Mocht de school van je keuze aangeven dat het onderwijs daar niet geschikt is voor je kind, dan is het aan die school om een andere plek te vinden die wél geschikt is. Om dit goed te kunnen regelen, hebben de schoolbesturen samenwerkingsverbanden gevormd tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarbinnen is afgesproken dat kinderen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs blijven, eventueel met extra ondersteuning in de klas.

Ondersteuning of speciaal onderwijs?
Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig in het voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende opties:

Toelating
Voor lwoo, pro en vso moet toelating worden aangevraagd omdat het een extra dure vorm van onderwijs is. Dit regelt de school waar het kind is aangemeld. Ouders hoeven dit dus niet te doen. De school overlegt met deskundigen van het samenwerkingsverband over de ondersteuning die een kind nodig heeft. Voor lwoo is een officiele ‘aanwijzing’ nodig en voor pro en vso een toelaatbaarheidsverklaring. De wijze waarop dit wordt geregeld, kan per regio en per samenwerkingsverband verschillen.