Menu

Onderwijs & Geld

De schoolkosten en hoe het nou precies zit.

Op het voortgezet onderwijs gaat veel veranderen in het leven van je kind. Die veranderingen merk je ook in je portemonnee. Er zijn nog altijd zaken waarvoor je moet betalen. Bepaalde lesmaterialen bijvoorbeeld, de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage en zaken als excursies en de huur van een kluisje. Waar moet je als ouder rekening mee houden vanaf de brugklas?
Download hier het artikel uit de VO Gids 2020.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Je krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van een aantal factoren. Klik hier voor meer informatie.

Bijdrage aan de schoolkosten

Hier kun je de publicatie ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’ downloaden. Hierin staat informatie over de schoolkosten en de ouderbijdrage. Je leest hoe de medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten over het vaststellen van de ouderbijdrage en de besteding ervan.

Het Nibud over schoolkosten

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft veel informatie over kosten waarmee je als ouder te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld voor een laptop of tablet voor je kind, de ouderbijdrage en schoolreizen. Het Nibud weet ook veel over subsidiemogelijkheden.

Tegemoetkoming voor ouders

Hier kun je kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Onderwijsfinanciering

Klik hier voor informatie van de rijksoverheid over de manier waarop het onderwijs wordt gefinancierd.

Tegemoetkoming onderwijskosten voor scholieren

Op deze site vind je informatie over voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Ook worden tegemoetkomingen in onderwijskosten toegelicht. De site is onderdeel van ‘Recht op’, een website van Schulinck (onderdeel Wolters Kluwer) in samenwerking met gemeenten.