Menu

Adviesbrief thema CultuurProfielSchool

Door veel te bewegen, zich creatief te uiten en te experimenten ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Leerlingen die blij worden wanneer hun creativiteit geprikkeld wordt, kunnen geïnteresseerd zijn in een CultuurProfielSchool: identiteitsontwikkeling door veel aandacht voor kunst en cultuur.

 

link naar YouTube Cultuureducatie, een manifest.

In deze video wordt gesproken over het manifest van de CultuurProfielScholen. Hier wordt in beeld gebracht waarom volgens CPS creativiteit, innovatie en samenwerking cruciaal zijn voor de ontwikkeling van onze jeugd.

 

 

Wat is een CultuurProfielschool?

Op een CultuurProfielSchool (CPS) staat identiteitsontwikkeling van leerlingen door kunst en cultuur centraal. Dit aanbod krijgt op verschillende CPS vorm in kunst- en cultuurvakken, culturele activiteiten en een uitgebreid buitenschools programma. Voorbeelden van activiteiten zijn tekenen, vloggen, zingen, dansen, spelen, fotograferen, bouwen en game-ontwerp. Leerlingen leren zichzelf én de ander beter kennen en ontwikkelen legio vaardigheden zoals samenwerken, verbeelden en experimenteren. Leerlingen kiezen bovendien zelf wat past bij hun leerstijl, interesse en talenten. De leus van de CPS is niet voor niets ‘cultuur leert anders’.

Elke school vult het cultuurprofiel anders in. De ene school gaat bijvoorbeeld de breedte in, waarbij kunst voor elke leerling een belangrijk deel van de lessen is. Een andere school kiest er juist voor om de diepte in te gaan met leerlingen en stelt talentontwikkeling voorop. Daaruit volgt dat niet elke school dezelfde vakken aanbiedt. Ook hebben de scholen verschillende expertise gebieden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld mediawijsheid, ambacht, podiumkunsten of burgerschap.  Alle scholen geven daar informatie over op deze pagina.

Voor wie is een CultuurProfielschool?

Een leerling op een CultuurProfielSchool kiest voor:

  • een uiteenlopend aanbod in kunst en cultuur, in samenhang met andere vakken;
  • de kans om talent en/of interesses verder te ontdekken en ontwikkelen;
  • leren in creatieve en inspirerende omgevingen met vakdeskundigen, media-apparatuur, met eigen keuze uit uiteenlopende materialen, vorm en presentatie mogelijkheden;
  • het maken van werk dat ergens over gaat: vanuit persoonlijke, politieke, sociale, culturele en duurzame thema’s;
  • een school die een samenwerking heeft met culturele instellingen;
  • projectweken en buitenschools leren;
  • ruimte om nieuwsgierig te zijn en te experimenteren.

Waarom een CultuurProfielSchool?

CultuurProfielScholen delen de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische ontwikkeling van (jonge) mensen. Daarbij vinden ze kunst en cultuur een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen leren.  Bekijk hier het manifest in posterformaat.

Manifest van een Cultuurprofielschool

Op een CultuurProfielSchool is er vaak samenhang tussen de kunst- en niet-kunstvakken. Door deze integratie van verschillende domeinen krijgt de lesstof meer betekenis, wat het opnemen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden bevordert. Ook is het goed voor de hersenen om verbindingen te leggen tussen kennis, emotie, beweging en sociale interactie. Op CultuurProfielScholen is hier extra aandacht voor via disciplines als drama en dans.

Wat is de kwaliteit van de CultuurProfielschool?

Cultuurprofielscholen bestaan vanaf 2004, toen een flink aantal middelbare scholen hun cultuurprofiel met ondersteuning van het ministerie van OCW konden ontwikkelen. Veruit de meeste CultuurProfielScholen worden met een voldoende beoordeeld door de Inspectie.

Vanuit de wil een bijdrage te leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie, is in november 2007 de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht. Middels deze landelijke vereniging wisselen de CultuurProfielScholen onderling informatie uit via bijeenkomsten en gesprekken, en ondersteunen elkaar bij ontwikkelingsvraagstukken. Kwaliteitszorg en de visitatieprocedure staan centraal binnen het beleid van de VCPS.

Zes criteria

Bij de visitaties gaat het zowel om de periodieke beoordeling van de kenmerken van het onderwijs als om beoordeling voor de toekenning van lidmaatschap (de ‘toetredingsvisitatie’).

Zou jouw school interesse hebben om een CultuurProfielSchool te worden (er is ook een PO-vereniging)? Hier vind je het Kwaliteitskader VCPS-PO.  Links naar het zelfevaluatie-instrument en de vastgestelde kwaliteitseisen voor het VO vind je hier.

Onderzoek

Door regelmatig deel te nemen aan onderzoek, blijven de scholen hun onderwijs monitoren, ontwikkelen en verbeteren. In een (nog lopend) onderzoek naar toekomstgericht onderwijs door het Kohnstamm Instituut nemen een aantal CultuurProfielScholen deel. In het onderzoek gaat het om de vraag hoe scholen werken aan doelen als zelfsturing, persoonsvorming, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en maatschappelijke bewustwording. De unieke aanpak van verschillende CultuurProfielScholen blijkt goed aan te sluiten op vraag van de veranderende maatschappij.

Is er een CultuurProfielschool in de buurt?

Er zijn 50 middelbare scholen verspreid in Nederland die zich een CultuurProfielSchool mogen noemen. Alle schoolportretten zijn te vinden op de website van de VCPS.

Via de SchoolWijzer van de VO Gids kun je meer informatie vinden over de CultuurProfielScholen in uw regio. Vul uw postcode in, zoek en filter de resultaten vervolgens door onder Thema de CultuurProfielSchool aan te vinken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de CultuurProfielScholen?

Maak kans op
een Cortina fiets!