Menu

“Onze ambitie is dat uiteindelijk iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes, passend bij het regionaal onderwijsaanbod” schrijven ministers van Engelshoven en Slob in december 2020 aan de Tweede Kamer.