Menu

Adviesbrief: Dubbeladvies

Het dubbeladvies: meerwaarde en misverstand

Het is een misverstand dat een leerling met een dubbeladvies zonder meer terecht kan op de beide in het advies genoemde schoolsoorten. Wel heeft een dubbeladvies een belangrijke meerwaarde voor een leerling. In dit artikel meer over de (on)mogelijkheden van het dubbeladvies.

De meerwaarde

Volgens de wet heeft elk kind het recht toegelaten te worden op het door de basisschool geadviseerde niveau.
Bij een enkelvoudig schooladvies is dat helder. In het geval van een dubbeladvies geldt dit voor minimaal het laagst genoemde niveau. Dus een leerling met havo/vwo-advies kan in elk geval naar de havo. Deze leerling kan ook zonder meer naar een zogenoemde dakpan-brugklas: een havo/vwo-klas. In zo’n brede brugklas wordt de definitieve schoolkeuze (havo of vwo?) nog een of twee jaar uitgesteld. Aan het eind van de onderbouw wordt definitief bepaald of het havo of vwo wordt. De leerling kan dus nog een jaar, meestal twee jaar,  laten zien welk niveau beter past. Dat is een belangrijke meerwaarde van het dubbeladvies: er is meer tijd om de talenten van de leerling te herkennen. VO-scholen mogen een leerling met een dubbeladvies niet weigeren in een brede brugklas van de twee genoemde schoolsoorten.

Het misverstand

Het misverstand betreft de toelating met een dubbeladvies op een categorale school van het hoogst genoemd niveau. Dat is niet verplicht. Dubbeladviezen worden gegeven aan kinderen over wie de basisschool twijfelt of ze een hoger niveau aankunnen. Er staat dan vaak vmbo-tl/havo of havo/vwo op het advies. Veel ouders verwachten vervolgens dat ze hun kind ook kunnen aanmelden voor een brugklas van het hoogste niveau dat in het dubbeladvies wordt genoemd. Maar een categorale school die alleen het hoogst genoemde niveau (een havo-school of een gymnasium) aanbiedt, is niet verplicht de leerling toe te laten.

De school beslist

Als een leerling met een dubbeladvies havo/vwo wordt aangemeld bij een gymnasium, wordt het kind meestal niet direct geplaatst, maar uitgenodigd voor een gesprek op school, met de ouders erbij. In dat gesprek probeert het gymnasium uit te zoeken hoe de kansen van dit kind liggen. Want als in de brugklas blijkt dat deze leerling toch meer geschikt is voor de havo, moet deze leerling na een jaar alweer van school af en dat is belastend. Als de school inschat dat deze kans groot is, vindt zij het in het belang van de leerling om hem niet toe te laten. De leerling wordt dan verwezen naar een brede scholengemeenschap, waar deze leerling in een brede havo/vwo-klas kan komen. Het gymnasium moet deze weigering wel goed motiveren. Uiteraard geldt hetzelfde voor een zelfstandige havo- of mavo school die een leerling met een vmbo-tl/havo-advies krijgt aangemeld.

Heroverweging na goede eindtoets

Voor een leerling met een dubbeladvies dat graag naar het hoogste genoemde niveau wil, kan de uitslag op de eindtoets van belang zijn. Mocht de leerling op die toets – eind april – beter dan verwacht presteren, dan kan dat aanleiding zijn om van het havo/vwo-dubbeladvies toch een enkelvoudig vwo-advies te maken. Daarmee krijgt de leerling wél recht op toelating op het gymnasium.
De basisschool is verplicht om het schooladvies te heroverwegen als een leerling een onverwacht hoge score behaalt. Het is echter niet verplicht dat advies bij te stellen. De school moet dit besluit wel goed kunnen motiveren in een gesprek met ouders en leerling.

Het is niet toegestaan om een schooladvies na een onverwacht lage score op de eindtoets naar beneden bij te stellen.

Meer informatie:

  • Een handreiking geschreven om leerkrachten te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies.
  • Helpdesk VO Raad beantwoordt: enkelvoudig of meervoudig schooladvies, wat is leidend?
  • Informatie op de website van de Rijksoverheid over het definitief schooladvies.