Menu

Adviesbrief 2017 nr. 12: Dubbeladvies

door Lucy Beker

Het dubbeladvies: meerwaarde en misverstand

Het is een misverstand dat een kind met een dubbeladvies zonder meer terecht kan op de beide in het advies genoemde schoolsoorten. Wel heeft een dubbeladvies een belangrijke meerwaarde voor een kind. In dit artikel meer over de (on)mogelijkheden van het dubbeladvies.

De meerwaarde

Volgens de wet heeft elk kind het recht toegelaten te worden op het door de basisschool geadviseerde niveau.
Bij een enkelvoudig schooladvies is dat helder. In het geval van een dubbeladvies geldt dit voor minimaal het laagst genoemde niveau. Dus een kind met havo/vwo-advies kan in elk geval naar de havo. Dat kind kan ook zonder meer naar een zogenoemde dakpan-brugklas: een havo/vwo-klas. In zo’n brede brugklas wordt de definitieve schoolkeuze (havo of vwo?) nog een jaar uitgesteld. Aan het eind van de brugklas wordt definitief bepaald of het havo of vwo wordt. Het kind kan dus nog een jaar (op sommige scholen twee jaar) langer laten zien wat het waard is. Dat is een belangrijke meerwaarde van het dubbeladvies: er is meer tijd om de talenten van het kind te herkennen. Dit is ook de reden waarom voormalig staatssecretaris Dekker van OCW zoveel waarde hechtte aan brede brugklassen en zelfs met een plan van aanpak kwam om een voldoende aanbod van brede brugklassen te houden. VO-scholen mogen een leerling met een dubbeladvies niet weigeren in een brede brugklas van de twee genoemde schoolsoorten.

Het misverstand

Het misverstand betreft de toelating met een dubbeladvies op een categorale school van het hoogst genoemd niveau. Dat is niet verplicht. Dubbeladviezen worden gegeven aan kinderen over wie de basisschool twijfelt of ze een hoger niveau aankunnen. Er staat dan vaak vmbo-tl/havo of havo/vwo op het advies. Veel ouders verwachten vervolgens dat ze het kind ook kunnen aanmelden voor een brugklas van het hoogste niveau dat in het dubbeladvies wordt genoemd. Maar een categorale school die alleen het hoogst genoemde niveau (een havo-school of een gymnasium) aanbiedt, is niet verplicht de leerling toe te laten.

De school beslist

Als een kind met een dubbeladvies havo/vwo wordt aangemeld bij een gymnasium, wordt het kind meestal niet direct geplaatst, maar uitgenodigd voor een gesprek op school, met de ouders erbij. In dat gesprek probeert het gymnasium uit te zoeken hoe de kansen van dit kind liggen. Want als in de brugklas blijkt dat deze leerling toch meer geschikt is voor de havo, moet het kind na een jaar alweer van school af en dat is belastend. Als de school inschat dat deze kans groot is, vindt zij het in het belang van de leerling om hem niet toe te laten. Het kind wordt dan verwezen naar een brede scholengemeenschap, waar het kind in een brede havo/vwo-klas kan komen. Het gymnasium moet deze weigering wel goed motiveren. Uiteraard geldt hetzelfde voor een categorale havo-school die een kind met een vmbo-tl/havo-advies krijgt aangemeld.

Heroverweging na goede eindtoets

Voor een kind met een dubbeladvies dat graag naar het hoogste genoemde niveau wil, kan de uitslag op de eindtoets van belang zijn. Mocht het kind op die toets – eind april – beter dan verwacht presteren, dan kan dat aanleiding zijn om van het havo/vwo-dubbeladvies toch een enkelvoudig vwo-advies te maken. Daarmee krijgt het kind wél recht op toelating op het gymnasium.
De basisschool is verplicht om het schooladvies te heroverwegen als een leerling een onverwacht hoge score behaalt. Het is echter niet verplicht dat advies bij te stellen. De school moet dit besluit wel goed kunnen motiveren in een gesprek met ouders en leerling.

Het is niet toegestaan om een schooladvies na een onverwacht lage score op de eindtoets naar beneden bij te stellen.