Menu

Opleidingsvarianten: maatwerk in het onderwijs

OpleidingsvariantenKies jij voor een plus als opleidingsvariant? Dat kan op steeds meer scholen voor vmbo, havo en vwo. De Plusvariant betekent dat je – vaak in de bovenbouw – kunt kiezen voor meer uitdaging door een of meer extra (keuze-)vakken. Je kunt zelfs eindexamen doen in dat extra vak! Als je in de onderbouw merkt dat je je altijd snel klaar bent met je huiswerk, dan kun je eens over zo’n plus-vak nadenken. Als je dat oppakt, sta je toch weer wat sterker bij de overstap naar een vervolgopleiding.

Invulling plusprofiel

Welke vakken je als extra kunt kiezen en hoe het plusprofiel precies wordt ingevuld, varieert per school. Je kunt bijvoorbeeld ook wel eens één vak op een hoger niveau doen. Vraag dus op de school van jouw keuze hoe de opleidingsvariant wordt ingevuld. Je haalt uiteindelijk altijd het gewone diploma van je schooltype, met een aantekening dat je een extra vak hebt gedaan of een vak op een hoger niveau.

Dit zijn de mogelijke Plusvarianten

Vmbo-Plus
Vmbo-Plus betreft meestal extra keuzevakken voor leerlingen die de theoretische leerweg (tl) volgen, als voorbereiding voor de overstap naar de havo (zie hieronder bij mavo-Plus). Maar er zijn ook scholen die de gemengde leerweg en/of de kaderleerweg aanbieden met een plusvariant om de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs te versterken. Dan doe je een of meer theorievakken op het niveau van de theoretische leerweg.
Mavo-Plus
Ga je voor Mavo-Plus, dan kun je uiteindelijk in 7 in plaats van 6 theorievakken eindexamen doen. En dat is een groot voordeel als je later nog wilt overstappen naar de havo. De keuze voor het extra vak hoef je pas te maken aan het begin van het derde leerjaar.
Havo-Plus
Kies je Havo-Plus, dan kun je vaak kiezen voor een extra (examen-)vak. Handig als je later nog verder wil leren op het vwo. Maar je kunt in het plusprofiel soms ook kiezen voor een heel ander vak, zoals Technisch Ontwerpen. Of voor extra lesuren in  Engels, zodat je er nog beter in wordt en misschien wel een extra Cambridge Engels-diploma kunt halen.
Vakhavo
Op een Vakhavo leer je naast de havo-vakken ook een praktijkvak. De reguliere vakken worden aangeboden in vier dagen, de vijfde schooldag werk je in een werkplaats of – in de hogere schooljaren – in een echt bedrijf.
Vwo-Plus of vwo-Xtra
Op vwo-Plus kun je extra vakken kiezen of versneld examen doen in één of meer vakken om meer tijd aan een ander vak te kunnen besteden.

Meerjarige brugklas

Er zijn ook scholen die een meerjarige brugperiode aanbieden. Je zit dan twee jaar in een zogenoemde ‘dakpanklas’, een brugklas voor vmbo-tl/havo of mavo/havo of havo/vwo. Het voordeel daarvan is dat je langer de tijd hebt om een definitieve keuze te maken, je kunt beter laten zien wat je in je mars hebt. Deze opleidingsvariant is vooral fijn voor laatbloeiers!