Ontdekken & onderzoeken

Wil je ontdekken en experimenteren? Bij ons kan dat! We bieden een breed pakket van vakken aan. Naast de gewone lessen kun je aan de slag met tekenen, extra talen (Cambridge Engels en Spaans), programmeren, robotica, technologie en in ons eigen Makerslab. Verder leer je vanaf dag één onderzoeken, krijg je art & technology en mediawijsheid, ga je coöperatief debatteren in het Van Abbedebat en mag je filosoferen. We hebben ook plato-onderwijs: een half jaar lang ga je twee uur per week werken aan een project dat je zelf leuk vindt. 

Natuurlijk doen we aan sport en creativiteit vinden we heel belangrijk. Dus doe jij mee aan onze jaarlijkse muziekavond, dans je mee in het schoolballet of zing je mee in het onderbouwkoor? 

Het Van Maerlantlyceum is ook een Brainportschool: we werken samen met de vervolgopleidingen en bekende bedrijven in de regio Eindhoven op het gebied van design, ondernemerschap en techniek. Zo ga je in de les natuurkunde ook naar ASML of krijg je op school tijdens de VML-week les van een ondernemer, wetenschapper of kunstenaar. En we richten ons op de maatschappij om ons heen, dichtbij en verderaf: we hebben jaarlijks een internationale week en in de bovenbouw internationale uitwisselingen. 

Samen je eigen (leer)weg bepalen 

Bij ons op school leren we samen, in klassen en in groepjes, digitaal op een laptop en via boeken, met docenten en met leerlingen onder elkaar. En niet alleen in vakken, maar ook in projecten en opdrachten, binnen en buiten de school. 

We bepalen per leerling de leerweg, afgestemd op je wensen en vooruitgang. En… hoe verder je komt hoe meer je zelf mag bepalen hoe we dat doen. Verder houden we samen bij wat je al goed kunt en waar je nog mee moet oefenen. De inhoud en aanpak verschilt ook per opleiding, op de havo richten we ons meer op praktijk en bij het vwo en gymnasium meer op onderzoek.  

Op weg naar het eindexamen

Het Van Maerlantlyceum biedt gewoon goed onderwijs. Ons slagingspercentage ligt hoog: in 2020 98% voor vwo & gymnasium en 96% voor havo. Dat komt mede door onze goede begeleiding. Iedere leerling krijgt bij ons een mentor, die jou coacht op je ontdekkingstocht naar het eindexamen. We beginnen meteen. Vanaf de brugklas gaan we tijdens het wekelijkse mentoruur dieper in op het aanleren van goede studiegewoontes en -vaardigheden. Want… ook leren moet geleerd worden.

Jezelf zijn, altijd!

Het Van Maerlantlyceum is veilige school met een prettige pestvrije sfeer waar iedereen aandacht heeft voor elkaar. Wij bieden een plek voor alle leerlingen, wij denken in wij/wij in plaats van wij/zij. Je mag hier altijd jezelf zijn, van welke cultuur, overtuiging of afkomst je ook bent.