Het Eckartcollege is een scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), havo en vwo met ongeveer 1500 leerlingen. Als enige school in Eindhoven hebben we een Technasium, een bètachallenge-programma en een klas voor hoogbegaafde leerlingen.

Het Eckart ligt iets ten noorden van het centrum van Eindhoven en is goed bereikbaar via veilige fietsroutes vanuit Nuenen, Son en Breugel en Lieshout.

BEGELEIDING

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs een stukje gemakkelijker te maken, heeft het Eckart een eigen brugklasgebouw. Onze brugklassers voelen zich hierdoor over het algemeen snel thuis op hun nieuwe school.

Elke klas heeft een mentor, die de centrale persoon is in de begeleiding van de leerlingen.  Als brugklasser krijg je studielessen waarin je leert studeren, plannen en organiseren. Ook voor groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling is er veel aandacht. 

Iedere brugklasmentor krijgt hulp van twee mini-mentoren, leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om brugklassers te begeleiden. Doordat zij nog niet zo lang geleden zélf in de brugklas zaten, snappen ze heel goed wat er nodig is.

MAVO

Mavo-leerlingen leren vaak het best als ze veel mogen dóen. Daar richten we het onderwijs op in en werken met leergebieden waarin verschillende vakken zijn samengevoegd. Daardoor ervaar je duidelijker wat die met elkaar te maken hebben. 

Al in de eerste klas krijgen mavo-leerlingen techniekonderwijs bij het vak 'technologie en toepassing'. Je werkt voor dit vak aan projecten waarin je met vragen uit bijvoorbeeld de zorg of het bedrijfsleven aan de slag gaat. Het Eckart werkt hiervoor samen met het mbo, bedrijven en andere t&t-scholen.

HAVO

Onze brugklas heeft twee soorten havo-klassen: mavo/havo en havo/vwo. 

In de mavo/havo-klassen is veel aandacht voor structuur en leerstrategieën en zelfstandig werken.  

In de havo/vwo-klassen bouwen we vanaf het begin aan zelfstandig werken.  In de tweede klas kun je kiezen voor onderzoek & ontwerpen (O&O) in het Technasium. In de projectopdrachten van dit vak doe je veel praktische kennis op, word je uitgedaagd en leer je creatief denken. Je kunt in de vierde klas kiezen voor Cambridge English, waarmee je toewerkt naar een erkend certificaat in de Engelse taal.

HACO (Havisten Competent naar het HBO) is gericht op het verwerven van competenties als leerproces, vaardigheden en samenwerken nodig om goed te kunnen studeren op de hbo-vervolgopleiding.  Je krijgt hiervan een certificaat naast je diploma.

VWO

Vwo-ers worden graag uitgedaagd en kijken naar het grotere geheel om met behulp van de theorie vandaaruit conclusies te trekken. Omdat je op de vwo niet alles meteen zelf kunt vinden wij hierbij een goede begeleiding erg belangrijk. 

Vwo-leerlingen krijgen Cambridge English. Daarnaast maken ze aan het einde van het eerste leerjaar een keuze voor de tweede en derde klas: ze kiezen O&O (onderzoek & ontwerpen) óf V&M (vormgeving en media). Bij het vak V&M maak je op een zo breed mogelijke manier kennis met kunst, cultuur, media en muziek, je tekent en schildert; krijgt les in fotoshop, webdesign en street-art. Er is veel ruimte om je eigen creativiteit en ideeën volledig te gebruiken.

Op het vwo is er een masterclass voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De vwo-leerstof wordt in deze klas in een kortere tijd behandeld, waardoor ruimte ontstaat voor extra’s zoals themaweken en filosofie. Ook hoeft er niet gekozen te worden tussen V&M en O&O: er is tijd voor beiden! In masterclass 2 en 3 is er ruimte voor het Eckartuur: een uur waarin de leerlingen zelf mogen bepalen wat ze nodig hebben en waar hun interesses liggen.