Het Eckartcollege is een scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), havo en vwo met ongeveer 1500 leerlingen. Als enige school in Eindhoven hebben we een Technasium, een bètachallenge-programma en een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Het Eckart ligt iets ten noorden van het centrum van Eindhoven en is goed bereikbaar via veilige fietsroutes vanuit Nuenen, Son en Breugel en Lieshout.

BEGELEIDING

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken, heeft het Eckart een eigen brugklasgebouw. Onze brugklassers voelen zich hierdoor snel thuis op hun nieuwe school. Elke klas heeft een mentor, die de centrale persoon is in de begeleiding van de leerling. Iedere brugklasmentor krijgt hulp van twee mini-mentoren, leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om brugklassers te begeleiden. Als brugklasser krijg je studielessen waarin je leert studeren, plannen en organiseren. Ook voor groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling is er veel aandacht.

MAVO

Mavo-leerlingen leren vaak het best als ze veel mogen dóen. Daar richten we het onderwijs op in. We werken met leergebieden waarin verschillende vakken zijn samengevoegd. Zo ervaar je duidelijker wat de vakken met elkaar te maken hebben. 

Al in de eerste klas krijgen mavoleerlingen techniekonderwijs bij het vak 'toepassingsgericht onderwijs'. Je werkt voor dit vak aan projecten waarin je met vragen uit bijvoorbeeld de zorg of het bedrijfsleven aan de slag gaat. Het Eckart werkt hiervoor samen met het mbo en bedrijven.

HAVO

Onze brugklas heeft twee soorten havo-klassen: mavo/havo en havo/vwo. In de mavo/havo-klassen is veel aandacht voor structuur en leerstrategieën. In de havo/vwo-klassen bouwen we vanaf het begin aan zelfstandig werken. 

In de tweede klas kun je kiezen voor onderzoek & ontwerpen (O&O) in het Technasium of voor vormgeving & media (V&M). In de groepsopdrachten van O&O doe je praktische kennis op, word je uitgedaagd en leer je creatief denken. Bij het vak V&M maak je op een brede manier kennis met kunst, cultuur, media en muziek. In de vierde klas van de havo kun je kiezen voor Cambridge English, waarmee je toewerkt naar een erkend certificaat in de Engelse taal. 

Het Eckartcollege is ook een HaCo school. HaCo (Havisten Competent naar het HBO) richt zich op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen studeren op de hbo-vervolgopleiding. Je krijgt hiervan een certificaat naast je diploma.

VWO

Op het vwo is uitdaging heel belangrijk. Als vwo’er heb je het vaak niet nodig om alle theorie stapje voor stapje door te nemen. Je kijkt soms liever meteen naar het grotere geheel en kunt daaruit conclusies trekken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alles meteen zelf kunt! Ook op het vwo is goede begeleiding belangrijk. 

Op het vwo krijgen leerlingen vanaf de brugklas Cambridge English. En ook onze vwo-leerlingen maken aan het einde van het eerste leerjaar een keuze voor de tweede en derde klas: ze kiezen onderzoek & ontwerpen (O&O) óf vormgeving & media (V&M). 

Binnen het vwo is er een klas voor hoogbegaafde kinderen: de masterclass. De vwo-leerstof wordt in deze klas in een kortere tijd behandeld, waardoor ruimte ontstaat voor extra’s zoals themaweken en filosofie. Ook hoeft er niet gekozen te worden tussen V&M en O&O: er is tijd voor beiden! In masterclass 2 en 3 zijn er speciale uren ingeroosterd die je, met hulp van je docent, op je eigen manier kunt invullen.