KLEINSCHALIGE ONTMOETINGSPLAATS

Door het kleinschalige karakter kent de school een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. Onze school is daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats binnen onze regio. We hebben een veilige leer- en werkomgeving waar continue aandacht is voor verdere verbetering en optimalisering. Wij inspireren en motiveren onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden maatwerk voor al onze leerlingen, zowel in onderwijsaanbod als in specifieke aandacht en ondersteuning. 

Techniek, technologie en duurzaamheid

Vanuit een nieuwe leeromgeving biedt Wiringherlant toekomstgericht onderwijs aan met een brede focus op technologie en duurzaamheid. In ons Duurzaamheidslab staat onderzoekend en ondernemend leren centraal. 
We dagen de leerlingen uit om te programmeren, te werken met LEGO mindstorms, 3D-printers, vr-brillen, drones en sprouds. 
Vanaf 2023 is ons gloednieuwe medialab geopend. Hier creëren leerlingen in de foto-/filmstudio hun eigen content voor bijvoorbeeld een videoclip, promotiefilm of beeldmateriaal voor een magazine. Met programma's als Photoshop, InDesign en Premiere Pro leren alle leerlingen op de nieuwste iMacs werken. 

TTO, INTERNATIONALISERING, GLOBAL CITIZEN EN EPAS

Op rsg Wiringherlant verleggen wij onze grenzen. Niet alleen als het om leren gaat, maar ook als het om Europa gaat. Onze school maakt deel uit van het netwerk van Global Citizen- scholen. Onze leerlingen gaan op reis: er zijn uitwisselingen en excursies.
Er bestaat de mogelijkheid om junior-ambassadeur te worden en andere leerlingen, zowel op onze eigen school als op de basisschool, te vertellen wat het Europees Parlement betekent en doet. Hierdoor bereiden wij onze leerlingen goed voor op de toekomst door gericht aandacht te besteden aan de rol van Europa in de wereld. In de onderbouw havo en atheneum is tweetalig onderwijs (TTO) mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de bovenbouw versterkt talen onderwijs te volgen en dit af te sluiten met een examen: Cambridge Engels, Anglia,  Delf Scolaire Frans of Goethe Duits. Met dit diploma kunnen leerlingen aantonen dat zij de taal op een hoger niveau beheersen.

SPORTKLAS 

Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is het mogelijk om te kiezen voor de sportklas. Deze lessen worden buiten de reguliere lessen om aangeboden en op het programma staan clinics en sportactiviteiten die in de reguliere sportles niet aan bod komen.

WORKSHOPS

In leerjaar 1 volgen de leerlingen in het kader van kunst & cultuur, sport, techniek en technologie, diverse workshops. Een greep uit de workshops is: muziek, dans, sport, koken, verzorging, EHBO, fotografie, communicatie & design. 

BYOD

Digitaal werken is niet meer weg te denken en geeft onze leerlingen de kans om op hun eigen tempo en niveau te werken. Zo maken wij het onderwijs eigentijds en uitdagend. We adviseren een laptop met Windows 10. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar byod@wiringherlant.nl.  

LEERLINGBEGELEIDING

De leerlingenondersteuning en -begeleiding zijn een integraal onderdeel van het onderwijsconcept van Wiringherlant. Geïntegreerde leerlingbegeleiding wil zeggen dat de school de leerlingen zoveel mogelijk begeleidt binnen de lessituatie. Dit betekent dat ons onderwijs niet alleen gebaseerd is op kennisoverdracht, maar dat daarnaast pedagogische, didactische en sociaal-emotionele begeleiding geboden wordt. Wij willen leerlingen optimaal en naar eigen vermogen laten functioneren. En hen leren zich te kwalificeren voor hun rol in het vervolgonderwijs en in de samenleving.  Hierbij is de mentor de spil in de leerlingbegeleiding.

 EXTRA INFORMATIE

Ouders zijn welkom op onze voorlichtingsavond op maandag 13 november om 19.00 uur. De open dag is op dinsdag 30 januari met voor onze toekomstige brugklasleerlingen een middagprogramma vanaf 13.00 uur.
Op deze dag is er voor leerlingen met hun ouders/verzorgers een avondprogramma tussen 18.30 uur en 21.00 uur. 
Inschrijven voor onze school kan op 26 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur en op 27 maart tussen 17.00 uur en 20.00 uur.