Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een basisvak op het Norbertus Gertrudis Lyceum. Aan de hand van een stappenplan leer je hoe je systematisch kunt onderzoeken wat jou interesseert: hoe leer ik snel noten lezen, hoe werkt een 3D-printer, is er een handiger systeem denkbaar dan winkelwagenmuntjes? Zo’n stappenplan is gereedschap voor het leven: elke denkbare vraag kun je ermee te lijf. Met hulp van mentoren en vakdocenten onderzoek je ook je eigen leerproces: wat gaat goed, hoe kan het nog beter, waar liggen mijn talenten en wat vind ik belangrijk? Samen bepalen jullie of je gaat verdiepen, verbreden of verrijken. Jouw School, jouw keuze! Met ingang van dit schooljaar maakt het Norbertus Gertrudis Lyceum met ongeveer 50 andere vwo-scholen deel uit van de netwerkorganisatie WON, Wetenschapsoriëntatie Nederland.

VERSTERKTE TALENPROGRAMMA'S

Vind jij het leuk om met talen bezig te zijn? Wij bieden diverse versterkte talenprogramma's aan. Zo kun je bijvoorbeeld al in de onderbouw kiezen voor Spaans. In de bovenbouw bieden we, naast de reguliere lessen, versterkte talenprogramma's aan voor Engels (Cambridge), Duits (Goethe), Frans (DELF) en Spaans (DELE). Je kunt deze programma's afsluiten met een examen en zo een internationaal erkend certificaat halen op het niveau dat het beste bij je past.

Gymnasium

Met een vwo-diploma kun je later naar de universiteit. Sommige leerlingen volgen lessen in de klassieke talen Grieks en Latijn. Zij krijgen een gymnasiumdiploma, het hoogste vwo-diploma. Heb je een brede algemene ontwikkeling, belangstelling voor geschiedenis en gevoel voor taal? Dan is het gymnasium iets voor jou. Naast de ‘gewone vakken’ verdiep je je vijf of zes jaar in de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen, de grondleggers van onze beschaving.

Begaafdheidsprofielschool

Voor sommige leerlingen is het gewone niet uitdagend genoeg. Zij zoeken meer verdieping en verbreding dan een school normaal gesproken biedt. Op het Norbertus Gertrudis Lyceum kan dat. Hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid een programma op maat te volgen. Misschien worden lessen vervangen door verrijkingsopdrachten. Misschien kun je wel een klas overslaan. Misschien kun je jouw speciale kennis overdragen aan anderen. Misschien wil je wel meer schoolvakken doen. Misschien wil je meedoen aan de Olympiades. Op Jouw School mag je excellent zijn.

Kunst en Cultuur

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur. Dat vinden we belangrijk. Door theater- en museumbezoek verbreed je je blik op de wereld. Muziek maken, tekenen, beeldende vorming en creatief schrijven stimuleren je verbeelding en zorgen ervoor dat je je nog beter kunt inleven in andere mensen. Daardoor leer je ook weer beter samenwerken. Maar kunst en cultuur leren je ook veel over jezelf, wat je vindt en waar je vandaan komt. Jouw ontwikkeling staat dus écht centraal op Jouw School!

WERELDBURGERSCHAP

En zo word je iemand die thuis is in deze snel veranderende wereld. Je kent jezelf en je kunt je in allerlei culturen redden. Nieuwe ontwikkelingen zijn voor jou een uitdaging. Je wilt groeien en ontdekken. Maar vooral: je beseft dat je een taak hebt in de wereld. Je wilt
haar later beter achterlaten dan je haar geërfd hebt. Jouw School, jouw wereld!

OLYMPIADE

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een olympiadeschool. Olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in een aantal vakken waaraan we als school meedoen. Deze wedstrijden zijn bij uitstek geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw die meer aankunnen en en de ambitie hebben om uit te blinken.