De Norbertus Gertrudis Mavo bestaat pas onder deze naam sinds 2017. Maar onze voorganger is de mavo van het Gertrudiscollege. Dit betekent dat we een heleboel ervaring in huis hebben.

Kennis, sport en kunsT

Het belangrijkste van een school is natuurlijk dat je goed onderwijs krijgt. Doordat we op onze school gespecialiseerd zijn in Mavo, krijg je er het best denkbare Mavo onderwijs. Kennis vinden we heel belangrijk. Daarom krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, science en wiskunde. Maar er is ook veel tijd voor sport en kunst. Die krijg je elk liefst vier uur per week. Bij kunst krijg je niet alleen tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek, maar ook dans en drama. 

Zelf kiezen

We vinden het belangrijk dat je ook mag kiezen. Eén van je vakken kies je zelf. Je kiest uit TechMavo, sportplus en werelds eten. Bij TechMavo los je op een creatieve manier met hypermoderne technologie zoals robotica, game development, 3D printen en virtual reality ingewikkelde problemen op. Bij sportplus sport je niet alleen méér, maar je maakt ook kennis met andere sporten zoals schermen of zeilen. Bij het vak werelds eten leer je over voedsel vroeger en nu, voedsel in andere culturen en bij allerlei geloven, voedsel en gezondheid. En natuurlijk hoort daar zelf koken bij. Je kiest niet alleen een keuzevak voor het hele jaar.  Op maandag tot en met donderdag kies je zelf welk vak je gaat volgen tijdens het Mavo uur. Je kunt hulp krijgen bij bijvoorbeeld spelling of begrijpend lezen. Je kunt ook voor extra Engels, Nederlands of wiskunde kiezen. Als je al die hulp niet nodig hebt, kies je voor zelfstandig werken in het stiltecentrum of in groepjes samenwerken in de werkplaats.

Mentoruur, Studieles en dagstart

Elke week heb je een studieles. Je mentor besteedt dan aandacht aan studievaardigheden, sociale vaardigheden (hoe gaan we met elkaar om) en digitale vaardigheden. Dat laatste is ook heel belangrijk. Niet alleen omdat computers bij onze tijd horen, maar ook omdat je op onze Mavo veel op je eigen chromebook, een soort laptop, werkt. Er is ook elke week een mentoruur. Daarin bespreekt de mentor
jouw studievoortgang met je.  En je krijgt ook een vak van je mentor. Maar daarnaast komt elke brugklas vier keer per week aan het begin van de dag bijeen met de mentor. We noemen dat de dagstart. Hij neemt de dag met je door, kan dingen regelen met de klas en je kunt er met vragen terecht. Je mentor helpt je ook bij het verstandig kiezen van het keuzeuur.

Verdien je herkansing

We vinden het belangrijk om leerlingen die het goed doen te belonen. Als je zorgt dat je altijd op tijd bent, je huiswerk en spullen op orde hebt en anderen helpt, kun je herkansingen voor toetsen verdienen of kantinebonnen. En zelfs vrije tijd. 

Ook Havo leerjaar 1 en 2

Als het nog niet duidelijk is of Mavo of Havo meer bij je past, is de Norbertus Gertrudis Mavo ook een prima keuze. De eerste twee leerjaren Havo hebben wij ook in huis. Jij hebt dan twee jaar lang de tijd om te laten zien wat je in huis hebt en wij kunnen kijken wat jij in je mars hebt. Daarna ga je naar 3 Mavo op onze school of naar 3 Havo op het Norbertus Gertrudis Lyceum. Die school heet niet voor niets bijna het zelfde als onze school. Daar werken wij nauw mee samen zodat je soepel kunt overstappen.