Bij ons op school leer je alles over het leven aan boord van een binnenvaartschip of over het bouwen van schepen. We hebben namelijk twee uitstroomprofielen waar je uit kunt kiezen: Rijn-, Binnen- en Kustvaart of Scheeps- en Jachtbouw. Het mooie is: na je vmbo-opleiding kun je kiezen of je verder wilt leren op het mbo of gaat werken en leren. Omdat je op het vmbo al een vaarbevoegdheid voor matroos hebt behaald, kun je via het mbo sneller doorleren voor schipper of kapitein. 

Kleine school met persoonlijke begeleiding

De Maritieme Academie Harlingen is een kleine vmbo-school met veel persoonlijke begeleiding. Alle docenten kennen alle leerlingen en ze weten precies wat jij nodig hebt om jouw diploma te halen. Heb je meer begeleiding nodig? Of wil je wat extra uitleg over een bepaald onderwerp? Dan krijg je dat van ons. 

Vakken

Bij de Maritieme Academie Harlingen leer je varen of schepen bouwen, maar we hebben natuurlijk ook alle andere vakken die je op het vmbo krijgt. Naast de verplichte theorievakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, natuur- en scheikunde en economie, krijg je bij ons ook les in matroosvaardigheden, navigeren, laden en lossen, metaalbewerking en elektrotechniek. 

Technieklokalen en opleidingsschepen

Bij ons op school krijg je veel les in de praktijklokalen. Zo hebben we verschillende lokalen voor hout- en metaalbewerking, maar hebben we ook een lokaal met allerlei scheepsmotoren en een elektrolokaal. Op de computers en beeldschermen in ons simulatorcentrum oefen je met echte situaties op een schip en leer je hoe je met een schip kunt varen. Dat doen we ook aan boord van onze opleidingsschepen. Op motorpassagierschip Prinses Máxima, binnenvaartschip Emeli, tankduwbak Amalia, jacht Union en skûtsje De Jonge Douwe leer je in het echt over het leven en varen aan boord van verschillende schepen.

Wonen op school

Als je dat wilt, kun je al in de eerste klas bij ons op school komen wonen. Je woont dan van maandag tot en met vrijdag op de huisvesting bij onze school en in het weekend ben je gewoon thuis. Onze bootsmannen en -vrouwen zijn er de hele dag voor je, ook ’s nachts. In de huisvesting hebben we gezellige zithoeken met televisies en spelcomputers en een recreatieruimte. Daarnaast organiseren we verschillende sport- en spelactiviteiten. Vanaf schooljaar 2024-2025 hebben we zelfs een gloednieuw gebouw voor onze huisvesting. 

Aan het werk of door naar het mbo

Met je Maritiem & Techniek vmbo-diploma met uitstroomprofiel Rijn-, Binnen- en Kustvaart kun je als matroos direct op een schip aan de slag of doorleren op een vervolgopleiding. Kies je ervoor om door te leren voor mbo maritiem officier, marine technicus, schipper of kapitein dan kan dat bij het Nova College in hetzelfde gebouw als waar ons vmbo zit. Je kunt met je uitstroomprofiel Scheeps- en Jachtbouw naar de opleiding Allround medewerker maritieme techniek van Firda (voorheen ROC Friese Poort) in Sneek voor beroepen in de jacht- of scheepsbouw en watersportindustrie.