Vakken en begeleiding

De Maritieme Academie Harlingen is een kleinschalige VMBO-school met de focus op maritiem en techniek. Naast de verplichte theorievakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, natuur-/scheikunde, maatschappijleer en economie krijg je bij ons ook les in nautische vakken, zoals matroosvaardigheden, navigeren, laden en lossen, metaalbewerking en elektrotechniek.

We besteden individuele aandacht aan jou en je vaardigheden op weg naar het halen van je VMBO-diploma. Heb je meer begeleiding nodig, dan krijg je dat van ons.

Wonen in de huisvesting

Volg je bij ons een opleiding met uitstroomprofiel Rijn-, Binnen-, en Kustvaart, dan woon je in de huisvesting. Vanaf klas 1 mag het, vanaf klas 3 is het verplicht. Voor de opleiding scheeps- en jachtbouw geldt deze verplichting niet, maar mag het wel. Op onze huisvesting is het net als op een schip. Je hebt keukendiensten en je deelt een slaapkamer met één of twee anderen. De bootsmannen en -vrouwen zijn er de hele dag voor jou, ook ‘s nachts. 

Om te zorgen dat je je snel thuis voelt hebben we gezellige zithoeken met tv’s en spelcomputers, een recreatieruimte en worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Je kunt meedoen aan team Solarboot, team Sloeproeien en je leert zeilen op ons skûtsje De Jonge Douwe. 

Lego, simulatoren, opleidingsschepen en een laptop

Bij de Maritieme Academie Harlingen besteden we veel aandacht aan modern praktijkonderwijs. Onze school heeft verschillende vaklokalen voor hout- en metaalbewerking, motoren en mechatronica. Op de computers en beeldschermen in ons Binnenvaart Simulatorcentrum oefen je met echte situaties op schepen. Daarnaast leer je op onze opleidingsschepen mps. Prinses Máxima, ms. Emeli, tankduwbak Amalia en jacht Union in het echt wat je oefent op de simulator.

Met LEGO Mindstorms leer je programmeren, dit doe je op je eigen laptop die je van school krijgt en mag meenemen als je je diploma hebt behaald.

Aan het werk of door naar het MBO

Met je VMBO-diploma  Rijn-, Binnen- en Kustvaart kun je als matroos direct op een schip aan de slag of doorstromen naar een vervolgopleiding. Kies je ervoor om door te leren voor MBO maritiem officier, scheepswerktuigkundige of stuurman dan kan dat bij ROC Nova College in hetzelfde gebouw als waar ons VMBO zit. Je kunt met je VMBO-diploma Scheeps- en Jachtbouw naar de opleiding MBO Scheeps- en Jachtbouw van ROC Friese Poort in Sneek voor beroepen in de scheepsbouw, jachtbouw en offshore.