Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! We zijn een school voor mavo, havo en atheneum.

BRUGKLAS

Je krijgt in de brugklas zo veel mogelijk les in ons brugklasgebouw. Dit om de overgang van basisschool naar middelbare school zo makkelijk mogelijk voor je te laten verlopen. We werken met dakpanklassen in de brugperiode om zo op een goede manier te kunnen determineren. We hebben drie soorten instroomniveaus: mavo, havo en atheneum.

MODERN ONDERWIJS MET TECHNASIUM, KUNST en bÈta Challenge programma

Het Niftarlake College is voortdurend in ontwikkeling om goed en modern onderwijs te geven. Volg onze website om te zien wat deze ontwikkelingen betekenen voor de inrichting van ons onderwijs.

In iedere afdeling kun je kiezen voor een aantal speciale vakken. Wanneer je graag iets onderzoekt, bedenkt en maakt kun je bij ons het vak Onderzoeken & Ontwerpen volgen. De vakken Onderneem, LO/Sport, Bèta Challenge en Art zijn exclusief op de mavo. Je leert hier onderzoeken, ondernemen en wie je zelf bent. 

Voor deze vakken hebben we speciale lokalen ingericht, zoals de Creative Hub. We zoeken naar allerlei manieren om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de leerling. Dit zie je bijvoorbeeld terug in onze Talentnight, de avond van de poëzie en het Model European Parliament.

BOEKEN EN/OF IPAD

We werken zowel met boeken als met iPads. Zo kun jij met jouw docent keuzes maken in hoe je wil leren. Met de iPad kunnen we als school meer verschil maken in leerstijl, tempo en niveau en sluiten we beter aan bij wat de moderne maatschappij vraagt.

OOK NIFTARLAKER WORDEN?

Je kunt komen kijken! We organiseren Open Lesmiddagen voor de mavo, havo en het atheneum en speciale Open Lesmiddagen voor het Technasium. Kijk op www.niftarlake.nl voor data en tijden.