ONDERWIJSAANBOD

Het Murmellius Gymnasium is een openbaar zelfstandig gymnasium met een lange, roemrijke traditie. Wij zien het als onze taak onze leerlingen kennis en inzicht op een breed terrein bij te brengen en hun de vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen: ook in hun leven na het behalen van het diploma. Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is de kennismaking met de klassieke cultuur, natuurlijk door de lessen in de klassieke talen Latijn en Grieks, maar ook door verdieping in alle andere vakken. Al onze leerlingen krijgen Engels via de Cambridge-methode en in de bovenbouw kunnen de leerlingen een Cambridge-examen doen. Dat kan op het hoogste niveau (C2) en met dit diploma wordt de toegang tot internationale universiteiten mogelijk gemaakt. Ook voor Duits (Goethe) en Frans (DELF) kunnen internationaal erkende taaldiploma's worden behaald. Daarnaast bieden wij in de vierde klas het vak wetenschapsoriëntatie aan waarin leerlingen een breed wetenschappelijk kader krijgen aangereikt. Bij dit vak is het mogelijk om masterclasses aan de UvA te volgen. 

Leren is voor ons meer dan het reproduceren van hetgeen in de boeken staat, wij willen dat onze leerlingen kritisch leren kijken naar de leerstof en dat zij in staat zijn om over tal van zaken gefundeerd hun mening te geven. In zes jaar geven wij onze leerlingen een stevig kenniskader en een goede dosis zelfkennis en zelfreflectie mee zodat zij als jongvolwassenen hun eigen weg in het leven kunnen vinden!

BRUGKLASSEN

In de brugklas begin je met een uitgebreid kennismakingsprogramma. In de eerste schoolweek heb je elke dag een mentorles en in de rest van het jaar heb je twee mentorlessen per week. Ook slaap je samen met je klas en je mentor een nacht op school! In de eerste weken krijg je extra hulp met spelling en rekenen zodat de aansluiting met de basisschool optimaal zal zijn.

BIJZONDERHEDEN EN ACTIVITEITEN

Het Murmellius Gymnasium heeft Atelier Hemelrijk; een programma buiten het reguliere curriculum en buiten de lessen om.  Ook op cultureel gebied is er een ruim aanbod: in het Muziek- en Theaterlab leren leerlingen toneelspelen, zingen en theater maken, er is een operaclub die regelmatig opera's in Amsterdam bezoekt, er zijn twee schoolbands en bij voldoende animo is er ook een schoolorkest. Daarnaast hebben we een actieve en succesvolle debatclub en wordt door onze leerlingen jaarlijks IMUNA, een nabootsing van de Verenigde Naties, georganiseerd. We hebben een uitgebreid excursieprogramma met als hoogtepunt de reis naar Rome in de vijfde klas. Ook is er een uitwisseling met Pouzauges (Frankrijk) en zijn er in de vierde klas taalreizen naar Engeland, Berlijn en Parijs.

BEGELEIDING EN ZORG

  • Wij werken vanuit een sterk, coachend mentoraat: elke leerling heeft recht op persoonlijke begeleiding.
  • Onze ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat leerlingen die dat nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen.
  • Voor onderbouwleerlingen zijn er (algemene en vakspecifieke) trainingen studievaardigheden.
  • Leerlingen uit de bovenbouw geven individuele bijlessen aan onderbouwleerlingen.

Intermezzo

Sinds schooljaar 2019-2020 bieden wij Intermezzo aan: een tussenjaar voor leerlingen die cognitief klaar zijn met de basisschool maar op sociaal-emotioneel gebied of wat betreft studievaardigheden nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs.