LEREN DOOR TE DOEN

Bij ons leer je door mee te doen. Je leert natuurlijk Nederlands, rekenen en Engels. Maar ook burgerschap en sociale vaardigheden. Je werkt veel met de computer. Daardoor wordt leren extra leuk. Met de computer kan je mooi in je eigen tempo werken. Je krijgt veel praktijklessen in keuken, kas en technieklokaal. En als je er klaar voor bent ga je stage lopen.
We werken bij ons op school aan competenties. Dat betekent dat je bijvoorbeeld leert samenwerken, leert organiseren of leert omgaan met dingen die even niet zo goed gaan.

PRO/VMBO-BRUGKLAS

Als de basisschool nog twijfelt tussen praktijkonderwijs en vmbo dan kan je starten in de PrO/VMBO brugklas. In deze klas werk je in kleine groepjes op het niveau van het vmbo. Je krijgt les op het Omnia College. Aan het einde van het schooljaar kijken we op welk niveau je in klas 2 verder kan.

ENTREE-JUNIOR

Voor leerlingen die graag naar het ROC willen, maar nog een jaartje extra nodig hebben bieden wij Entree-junior aan. In dit extra jaar krijg je les, zoals op een ROC, met stage en huiswerk. We proberen je goed voor te bereiden op de overstap naar het ROC.

ONZE SCHOOL

Onze leerlingen en hun ouders vinden het Vita College een prettige en veilige school. Onze school heeft ruime gangen, lokalen en praktijkruimten. In de pauze kan je je eigen plekje opzoeken. In de kantine of op het plein.
In de kantine wordt een paar keer in de week een gezond broodje verkocht. De pleinwacht zorgt ervoor dat de pauzes rustig verlopen.
Onze school werkt met 6 talenten Vita Tech, Vita Wheels, Vita Food, Vita Shop, Vita Green en Vita Sport.
De school is rook- en alcoholvrij. We doen veel aan sport en bewegen. We proberen met elkaar de school zo gezond mogelijk te maken.
Benieuwd geworden? Maak eens een afspraak en kom kijken.

EN DAN...

Bij ons op school kan je branchegerichte certificaten halen, bijvoorbeeld voor winkel- of logistiek medewerker of verschillende schoonmaakdiploma’s. Ook is het mogelijk om je VCA-pasje bij ons te halen. Natuurlijk haal je ook je diploma praktijkonderwijs!

Met het examenbureau IVIO nemen we examens af voor rekenen, Nederlands, Engels, burgerschap, ICT, sociale vaardigheden. Iedereen maakt de examens op zijn/haar eigen niveau.
Verder hebben we een samenwerking met BORIS. Via hen kunnen stagiaires een certificaat halen waarin de werkprocessen van niveau 1 worden gescoord.