Het Gemini College, met een bushalte voor de deur, onderscheidt zich door extra individuele aandacht voor de leerlingen. Dat zorgt voor goede schoolprestaties. Uit cijfers blijkt dat twintig procent van de leerlingen van het Gemini College vroeg of laat de overstap maakt naar een hoger niveau.

Vier stromingen

Het Gemini College biedt leerlingen vier stromingen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische leerweg (MAVO) en de onderbouw HAVO-klas.

  • In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg houden we de klassen bewust klein om leerlingen extra te kunnen ondersteunen bij vakken die zij moeilijk vinden.
    In deze klassen is het onderwijs en examen digitaal. Je werkt dus met een laptop.
  • De theoretische leerweg biedt leerlingen een stevige basis voor een vervolgopleiding. Zo bieden we het vak Spaans aan en doe je examen in 7 vakken zodat een eventuele doorstroom naar de HAVO goed verloopt. Ook hier werken we in de brugklassen met een laptop. het examen is (nog ) niet digitaal.
  • De Havo onderbouwleerlingen worden ondergebracht in een heterogene brugklas met TL leerlingen. Zij worden bediend d.m.v. maatwerk.

Door de kleine schaalgrootte en de aanwezigheid van bevlogen docenten, is het Gemini College in staat om leerlingen onderwijs op maat te bieden.


Op het Gemini College wordt gewerkt met vijf pijlers: ontwikkeling, samenwerken, aandacht, kansen en iedereen, wat betekent dat iedereen even belangrijk is. Leerlingen krijgen elke dag weer nieuwe kansen. 

Daarnaast is er een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en docenten. Die driehoek vindt het Gemini College erg belangrijk, want: leren doe je niet alleen, leren doe je samen. De school probeert, hoe moeilijk het soms ook is, leerlingen elke dag weer nieuwe kansen te bieden. Aan leerlingen om die kans te pakken!

Extra aanbod:

Hou jij van veel sporten of sta je graag in de spotlights?
Dan zijn de Sportklas of de Cultuur en Theaterklas jou op het lijf geschreven!

  • In de Sportklas ga je elke week aan de slag met bijzondere sporten zoals golfsurfen, klimmen in een klimhal of archery. Ook volg je clinics van echte professionals.
  • In de Cultuur en Theaterklas krijg je les in zang, dans, muziek en drama van vakdocenten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de praktijk. Deze lessen worden aan het einde van het schooljaar afgesloten met een grote eindvoorstelling.

Deze klassen zijn voor elke leerweg toegankelijk en worden gegeven naast het gewone rooster.

Ook is er in de theoretische leerweg de Theatermavo, waarbij de leerlingen naast theoretische vakken ook in kunstzinnige vaardigheden als zang, dans, muziek en theater examen kunnen doen.