Leshuizen

Ook de tweede- en derdeklassers en bovenbouwleerlingen hebben hun eigen leshuis in ons hoofdgebouw. Je blijft met je leeftijdsgenoten bij elkaar tijdens je gehele schooltijd en behoudt steeds je eigen plek in onze school met eigen kantine, schoolplein en fietsenstalling. Op deze manier zie je jouw vrienden vaak ook al zit je niet bij elkaar in de klas. De lestijden zijn voor iedereen hetzelfde net zoals de pauzes. In de brugklas heb je altijd zes lesuren van 50 minuten. Je start om 08.30 uur en om 14.40 uur is de laatste les afgelopen. Samen naar school of huis fietsen is dus geen probleem.

Persoonlijk contact

Elke klas heeft een mentor die er voor jou is en jou helpt. Daarnaast heeft elk leshuis ook vaste gezichten zoals een afdelingsleider, administratie en conciërge. Je kunt altijd bij één van hen terecht als er iets is. Bijvoorbeeld; als je ziek bent, iets kwijt bent zoals je fietssleutel, een lekke band hebt, etc. 

Mavo, havo of vwo

Bij ons kun je naar de mavo, havo of het vwo. Soms is er twijfel tussen een van deze niveaus. Daarom hebben we in de brugklas de combinatieklassen mavo/havo en havo/vwo. Vanaf de start houden we rekening met verschillen tussen onze leerlingen. We dagen je uit op alle niveaus. Dat betekent dat we daar waar mogelijk maatwerk leveren, bijvoorbeeld door te differentiëren op niveau en tempo. 

Voor ieder wat wils

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf veilig voelt op onze school. Dat je bij ons nieuwe vrienden maakt, je leert, je fouten maakt, je leuke dingen doet en waar ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Ieder kind is anders en daarom bieden we een buitenlesprogramma, zodat je kunt ontdekken wat jouw talenten zijn. Dit gebeurt door middel van deelname aan wedstrijden, Musicalatelier (theaterklas), Teken- en schilderatelier, STEAM, versterkt talenonderwijs en Sport+.

Voorbereiden op de toekomst

Jezelf voorbereiden op de toekomst, dat doe je niet alleen door het behalen van een diploma. We zijn een Microsoft Showcase-school. Dat is vrij uniek en betekent dat we toekomstgerichte methodieken gebruiken. We gebruiken Minecraft in de les of programmeren drones, gebruiken VR-brillen of Nao onze onderwijsrobot. Het zijn leuke dingen die we praktisch inzetten en dat zorgt voor veel plezier tijdens de les. Digitalisering vinden wij erg belangrijk. Daarom werk je in de lessen met boeken én een laptop. Met een laptop wordt het nog meer mogelijk om aan te sluiten bij jouw tempo en niveau. Het zorgt voor afwisseling in de les waardoor je beter leert en het leren leuker vindt. 

Begeleiding door docent en leerlingen

Elke klas heeft een mentor die je begeleidt. De mentor helpt je om je snel thuis te voelen en werkt aan een goede sfeer in de klas. Ook word je geholpen bij hoe je je schoolwerk aanpakt. Samen bespreek je vragen en problemen, soms praktische, soms meer persoonlijke. De mentor houdt je studieresultaten in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor je ouders en jou. Ook hebben leerlingen uit de bovenbouw een begeleidende rol. In de rol van lentor geven ze bijlessen en als peer2peer helpen ze de mentoren bij het wennen op de KSE. Deze leerlingen uit de bovenbouw zijn beschikbaar voor vragen van de brugklassers, zij worden als een soort mentor gekoppeld aan de nieuwe leerlingen en vertellen weer heel andere weetjes over de school.