Het vmbo is de voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs.
Het Van der Meij College kent na het tweede leerjaar:

  • de kaderberoepsgerichte leerweg =kbl
  • de basisberoepsgerichte leerweg = bbl

Met dit aanbod kun je op het Van der Meij College onderwijs volgen waarmee je voor elk opleidingsniveau van het middelbaar beroepsonderwijs toelaatbaar bent en een optimale kans van slagen hebt. Het maakt daarbij niet uit of je praktisch ingesteld bent (bbl) of meer theoretisch (kbl).

SECTOREN EN profielen

De leerlingen in klas drie kiezen voor een profiel in een beroepsgerichte sector. Naast het profielvak mogen leerlingen vier keuzevakken kiezen binnen het profiel en in klas 4 eventueel buiten het profiel. Zo kunnen de leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het Van der Meij College sluit aan bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.

SECTOR TECHNIEK

Profiel Dienstverlening en Producten
Dit profiel is een breed oriënterend profiel dat leerlingen de mogelijkheid geeft de keuze uit te stellen en zich langer te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. De leerling ontwikkelt zich op het gebied van loopbaancompetenties en leert, door het uitvoeren van opdrachten, ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen. Er zijn opdrachten voor het organiseren van een evenement, het ontwerpen en maken van een technisch/creatief product en een multimediaal product en opdrachten die zijn gericht op ondernemen. Via de keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen in beroepen in de economische sector, de richting sport, dienstverlening en veiligheid en de richting grafimedia.

Profiel Media, Vormgeving en ICT
Er is een groot tekort aan bijvoorbeeld ICT-medewerkers. Profiel MVI is daarom een waardevolle aanvulling. Er is meer dan voldoende uitstroom naar 40 mbo-opleidingen.

Profiel MVI is een praktische opleiding, waarin veel aandacht wordt gegeven aan nieuwe media, onder meer filmen, internet, animaties, theatertechniek, interactieve vormgeving (van bijvoorbeeld websites en apps), DTP (desktop publishing), sign (beletteren), ontwerpen en fotografie. Daarnaast  is er een onderdeel ICT. Hier wordt meer geleerd over hoe een computer werkt, de aanleg van een netwerk en het downloaden en installeren van software. 

Profiel Produceren, Installeren en Energie
De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter. Leerlingen die interesse hebben in een vervolgopleiding in de techniek maken binnen dit profiel kennis met diverse aspecten van het werk in deze sector. Je leert een technisch product te ontwerpen en te maken. Veel richtingen komen aan bod: houtbewerking, elektrische installaties, sanitair, robotica, domotica, energie en vervoer.

SECTOR ECONOMIE

Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie
Dit profiel is gericht op de gastvrijheidsindustrie. Een bloeiende sector in onze regio! Leerlingen leren koken voor gasten, maaltijden serveren en dienstbaar te handelen, creatief omgaan met grondstoffen en tastbare eindproducten maken. Ook wordt geleerd andere mensen te helpen met het regelen van recreatieve activiteiten in hun vrije tijd. Jouw talent ontdek je bij deze sector!

SECTOR ZORG EN WELZIJN

Profiel Zorg en Welzijn
Dit brede profiel is geschikt voor leerlingen die graag klaar staan voor een ander. Je leert hoe je voor jezelf en voor anderen kunt zorgen. Je kunt na het vmbo een vervolgopleiding doen in de zorgsector, het welzijnswerk, uiterlijke verzorging, maar ook bijvoorbeeld in de facilitaire dienstverlening en de laboratoriumtechniek.

ZO WERKEN WIJ

In het derde en vierde leerjaar heb je avo-vakken (algemene vakken), zoals Nederlands en Engels en beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. Waar mogelijk, wordt de theorie aangepast aan de beroepsgerichte richting die je hebt gekozen.
Bijvoorbeeld: hoe pas je Engels toe in een restaurant of hoe gebruik je wiskunde bij techniek? Op school doen we de situatie in een bedrijf zo goed mogelijk na. Bijvoorbeeld: een multimediaal product ontwerpen, een website maken en lanceren, zoals een echte vormgever dit doet en het liefst voor echte klanten.