BEN JE NIEUW OP HET RIJNLANDS?

Voor de vakantie is er al een gesprek tussen de leerkracht van de basisschool en het Rijnlands en ook maak je als nieuwe leerling al voor de zomervakantie kennis met je nieuwe klas! Wanneer het brugklasjaar begint is er een leuk kennismakingsprogramma tijdens de eerste weken zodat de leerlingen elkaar snel leren kennen. Dit alles gebeurt onder leiding van de mentoren, die daarbij geholpen worden door de peters en meters, dat zijn leerlingen uit de bovenbouw, die de brugklassers samen met de mentor begeleiden.

 • Sportdag
 • Survivaldag
 • Brugklasfeest
 • Mentoruitjes
 • Dauwtrappen

HET RIJNLANDS BIEDT MEER

Leerlingen van het Rijnlands komen niet alleen naar school voor hun lessen, maar ook vanwege de vele extra mogelijkheden die de school op allerlei gebieden aanbiedt.

Meer talen

 • Chinees: Confucius Classroom
 • Engels: International Baccalaureate
 • Duits: Deutsches Sprachdiplom
 • Frans: Diplôme en langue Française
 • Latijn en Grieks op het gymnasium

Meer kunst

 • Muziek en theater in de brugklas en de tweede
 • Kunstklas in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
 • Schoolmusical 
 • Open Podium

Meer bèta

 • Natuurkunde, biologie, wiskunde en ICT in de brugklas
 • Robotica
 • Wiskunde D en NLT als extra keuze in de bovenbouw

HET RIJNLANDs IS INTERNATIONAler

Al meer dan 25 jaar bieden wij tweetalig onderwijs op het atheneum en gymnasium. Een uniek en actief lesprogramma, waarin Engels je tweede moedertaal wordt. De TTO-afdeling werkt met native speakers, biedt de mogelijkheid om in de bovenbouw een internationaal erkend IB-examen Engels te doen en werkt samen met scholen over de hele wereld. 

 • Engelstalig toneel in alle tweede en vierde klassen
 • Model United Nations
 • Public Speaking
 • Reizen naar Oxford en Cambridge in de tweede
 • TTO Exchange in de vierde
 • Focus op Europa en de wereld 
 • aangemeld als European Parliament Ambassador School 

Ook heeft het Rijnlands Lyceum  internationaal onderwijs in huis. Zie daarvoor de website van de International School Wassenaar-Rijnlands Lyceum: www.internationalschoolwassenaar.nl