De klas als basis

Wij kiezen bewust voor de klas als basis voor ons onderwijs. In de klas krijgt iedere leerling van de docenten de aandacht die hij/zij verdient. Naast de klassikale lessen maakt de docent 'leren op maat' mogelijk door leerlingen met gerichte opdrachten in de klas of buiten het klaslokaal op de studiepleinen zelfstandig te laten werken, onder toezicht van de teamassistent. In ons moderne vernieuwde gebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo en onderbouw vwo en de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. 

Kunst en cultuur

We vinden dat leerlingen, naast kennis en vaardigheden, ook culturele bagage mee moeten krijgen. Het vak kunst beeldend is zowel op havo als vwo een examenvak. Daarnaast is er een breed aanbod aan culturele projecten en activiteiten zoals Plankenkoorts, de Akoestische avond, diverse workshops waar ook groepsvorming centraal staat en de jaarlijks terugkerende musical.

Versterkt taalonderwijs

Gemotiveerde leerlingen die naast het reguliere taalonderwijs meer verdieping willen, kiezen voor Cambridge-English, DELF junior, het Goethe Zertifikat of DELE escolar. Daarnaast bieden wij Spaans aan als examenvak voor het vwo.

U-talent ambitie

Leerlingen die bijzondere interesse hebben in en talent hebben voor de b├Ęta-vakken kunnen deelnemen aan ons U-talent programma. We werken daarvoor samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Samen organiseren wij activiteiten waarbij je zelf onderzoek kan doen en in aanraking komt met onderwerpen die je op school niet snel tegenkomt zoals: First Lego League, Red het Regenwoud en Muzikale Brainwaves. Je krijgt de mogelijkheid om innovatieve modules op de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht te volgen. In de onderbouw zijn het eendaagse modules, in de bovenbouw kan een beperkt aantal leerlingen een programma volgen waarbij ze iedere maand naar de universiteit gaan (vwo) of een aantal keer in het jaar naar de Hogeschool (havo). Voor leerlingen met interesse in taal, cultuur, mens en maatschappij worden masterclasses bij de Universiteit Utrecht georganiseerd. 

HNL Debatclub

Jaarlijks doet HNL mee aan diverse nationale en internationale debat toernooien, zoals:
het NK Debatteren voor Scholieren, het Lagerhuis toernooi, het Unicef Kinderrechten Debattoernooi, het European Youth Parliament (EYP) en het Oxford Schools toernooi. Daarnaast organiseert de debatclub jaarlijks een debattoernooi voor alle klassen in de tweede jaarlaag, voor veel leerlingen een eerste stap richting de debatclub. 

TEDxYouth@HNLBilthoven

Voor enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw is er de mogelijkheid om in het TEDxteam te komen en de jaarlijkse TEDxYouth avond te organiseren. Een avond voor leerlingen en ouders met jonge inspirerende sprekers die korte TEDxtalks houden over uiteenlopende onderwerpen. De organisatie van deze avond ligt bijna volledig in handen van het TEDxteam. De leden bedenken het thema, zoeken interessante sprekers, zorgen voor publiciteit en sponsoring.

HNL-journaal

Vijf maal per schooljaar wordt het HNL-journaal gepresenteerd, zowel in de klassen als op de website. Het HNL-journaal wordt gemaakt door leerlingen onder begeleiding van docenten en geeft onder andere een verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Zie onze website.