De klas als basis

Op Het Nieuwe Lyceum verzorgen wij modern klassikaal onderwijs. De klas is een duidelijke en veilige omgeving waarin leerlingen zich snel thuis voelen. Daardoor zijn ze beter in staat om te leren, en daar draait hel allemaal om. Binnen onze gestructureerde klassikale setting geven we modern onderwijs. Niet alleen in en met de klas, maar ook individueel, met opdrachten op maat. Bijvoorbeeld op de studiepleinen, en vaak met gebruik van ICT. 

Je wordt op HNL uitgedaagd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben daarvoor ook een ruime keuze aan talentprogramma's voor talen, bètavakken, kunst & cultuur en sport. In de bovenbouw havo kan je het vak informatica kiezen en in de bovenbouw vwo het vak filosofie. In ons moderne vernieuwde gebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo en onderbouw vwo en de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. 

begeleiding

Een goede relatie tussen leerling en docenten vinden we heel belangrijk. Iedere leerling moet alle aandacht kunnen krijgen. Centraal daarbij staan de klassenmentoren. Die begeleiden zowel de individuele leerling als de hele groep. En vanuit die betrokken relaties bouwen we samen aan goede prestaties.

Kunst, cultuur en filosofie

We vinden dat leerlingen, naast kennis en vaardigheden, ook culturele bagage mee krijgen. Het vak kunst is zowel op havo als vwo een examenvak. Bovendien start je in de brugklas op de havo met het vak drama. Daarnaast is er een breed aanbod aan culturele projecten en activiteiten. Samen plezier hebben hoort daar natuurlijk ook bij. En dat is ook leerzaam. 

Op het vwo bieden we het vak filosofie aan. Wij denken dat dit vak een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onderzoekende en kritisch denkende leerlingen.

De musical is één van de jaarlijkse hoogtepunten waar we met z'n allen naar toeleven en veel tijd en energie in steken.  Verder hebben we muziekavonden, academieklassen en leerlingen en docenten maken samen het HNL Journaal op YouTube met spraakmakende interviews en reportages.

(Versterkt) taalonderwijs

In de havo onderbouw krijg je Spaans, Frans en Duits. In de loop van het tweede jaar maak je een keuze van twee uit deze drie moderne vreemde talen. Op het vwo krijg je in de eerste klas Frans, de tweede klas Duits en kan je in de derde klas Spaans kiezen. 

Mocht je daarnaast nog  meer verdieping in talenonderwijs willen, kies dan voor Cambridge-English, DELF junior, het Goethe Zertifikat of DELE escolar. Hiermee is HNL onderscheidend: met vier verschillende talen tegelijkertijd bieden wij versterkt talenonderwijs aan.

U-talent ambitie

Leerlingen die bijzondere interesse hebben in en talent hebben voor de bèta-vakken kunnen deelnemen aan ons U-talent programma. We werken daarvoor samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Samen organiseren wij activiteiten waarbij je zelf onderzoek kan doen en in aanraking komt met onderwerpen die je op school niet snel tegenkomt zoals: First Lego League, Red het Regenwoud en Muzikale Brainwaves. Voor leerlingen met extra interesse in taal, cultuur, mens en maatschappij worden masterclasses bij de Universiteit Utrecht georganiseerd.