Onderbouw

In onze nieuwe onderbouw leer je op jouw eigen niveau. Het basisschooladvies is hierin leidend. Per vak ontwikkel je kennis en vaardigheden die bij jou passen. Het kan zijn dat je rekent op havoniveau en voor de talen les krijgt op mavo- of vmbo kbl-niveau. Leren doe je met behulp van digitale middelen. Je werkt met een laptop in een speciale portal aan de door jouzelf opgestelde leerdoelen. De mentor noemen we hier coach en die begeleidt jou in dit leerproces. In de onderbouw hebben we een vwo-klas en een vmbo bbl-klas. De andere leerlingen zitten in een Overstapklas.

10-14 onderwijs: De Overstap      

Vanuit de visie dat leerlingen later een keuze kunnen maken voor het vervolgtraject bieden wij ‘De Overstap’ aan. De Overstap biedt jou een unieke, persoonlijke leerroute. Elk afzonderlijk vak volg je op het niveau dat bij jou past. Je kunt ook extra vakken volgen. Je leert op verschillende manieren en hebt invloed op je eigen leren. Zo word jij je bewust van wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Zodat je aan het einde van klas 2 een keuze maakt die 100% bij jou past. In de Overstapklassen krijg je onderwijs met leerlingen van twee niveaus, namelijk: vmbo kbl en mavo of mavo en havo. We hebben dus twee leerroutes: De Overstap K-M en De Overstap M-H.

Talentprofielen

De middelbare school is een hele verandering. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op school. Want een plezierige schooltijd heeft een positieve invloed op jouw leerprestaties. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren wanneer ze meer te zeggen krijgen over hun eigen leren. Daarom kun je bij ons kiezen voor een talentprofiel. Er zijn drie mogelijkheden: het talentprofiel ‘Sport en Bewegen’, ‘Kunst en Cultuur’ of ‘Technologie Breed’. Vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel ‘Vwoplus’ met Latijn, Grieks en science. Daarnaast krijgen zij het vak Wetenschapsoriëntatie. We bieden ook diverse taalprogramma’s aan. Onze havo- en vwo-leerlingen krijgen het vak Cambridge English en onze mavoleerlingen kunnen vanaf klas 2 het vak VTO Duits volgen. Op het vmbo krijg je te maken met veel praktijkvakken in ons veelzijdige profiel Dienstverlening & Producten (D&P). Tot slot is het HPC Cultuurprofielschool. Dit houdt in dat ons kunst- en cultuuronderwijs van een hoog niveau is.

Bovenbouw

In de bovenbouw bestaat altijd de mogelijkheid een eindexamenvak te kiezen dat aansluit op de talentprofielkeuze uit de onderbouw: Sport of Kunst óf Technologie. Vwo-plussers kunnen Latijn kiezen als examenvak en daarmee het gymnasiumdiploma behalen.

En er is meer…

Het HPC beschikt over een modern gebouw, met ruime en lichte lokalen, een muziektheater, een technologische ‘Ontdekfabriek’ en een prachtige sporthal. Elke afdeling beschikt over een eigen studiecentrum waar je kunt studeren of gewoon even iets voor jezelf kunt doen. Naast de dagelijkse lessen worden er vele activiteiten georganiseerd zoals een brugklaskamp, bezoek Amsterdam, bezoek Duitsland, NEMO, project CSI en waterskiën.

Het HPC heeft een christelijke signatuur. In de traditie van Hendrik Pierson worden de leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke medemensen met een innerlijke stevigheid en met gevoel voor rechtvaardigheid.