BREDE Onderbouw

Op het HPC volgen alle leerlingen een persoonlijke leerroute. Je leert op jouw eigen niveau, je wordt gecoacht in het stellen van (leer)doelen en je leert om steeds meer zelf invloed te hebben op je eigen leren. Hierdoor kun je aan het einde van het tweede leerjaar een goede vervolgkeuze maken. Per vak ontwikkel je kennis en vaardigheden die bij jou passen. Het kan zijn dat je rekent op havoniveau en voor de talen les krijgt op mavo- of vmbo-kbl-niveau. Leren doe je met behulp van digitale middelen. Je werkt met een laptop in een speciale portal aan de door jouzelf opgestelde leerdoelen. De mentor noemen we hier coach en die begeleidt jou in dit leerproces. In de onderbouw vinden we het belangrijk dat je gewoontes ontwikkelt om goed te kunnen leren en dat je plezier beleeft. Daarnaast staat centraal dat jij je veilig voelt op onze school.

De Overstap – in de volledige onderbouw

In 2017 zijn wij begonnen met ‘De Overstap’, een vorm van 10-14 onderwijs. Twee uitgangspunten in dit onderwijsconcept zijn een goede overgang van basisschool naar middelbare school tot het vervolgonderwijs en de manier van werken. Hierbij staan ‘leren met doelen’ en ‘eigenaarschap’ centraal. Door het grote succes werken we nu al een aantal jaar in de volledige onderbouw met dit concept.

Talentprofielen en meer

De middelbare school is een hele verandering. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op school. We zijn ervan overtuigd dat jij het meest leert wanneer je meer te zeggen krijgt over je eigen leren. Daarom kun je bij ons kiezen voor een talentprofiel:  ‘Sport en Bewegen’,  ‘Kunst en Cultuur’ of  ‘Technologie Breed’.  Vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel ‘Vwoplus’ met Latijn, Grieks en science. Daarnaast krijgen zij wanneer zij kiezen voor dit profiel vanaf klas 2 het vak wetenschapsoriëntatie. Onze havo- en vwo-leerlingen krijgen het vak Cambridge English. Op het vmbo krijg je te maken met veel praktijkvakken in ons veelzijdige profiel Dienstverlening & Producten (D&P). 

Bovenbouw

In de bovenbouw bestaat altijd de mogelijkheid een eindexamenvak te kiezen dat aansluit op de talentprofielkeuze uit de onderbouw: sport of kunst óf technologie. Vwo-plussers kunnen Latijn kiezen als examenvak en daarmee het gymnasiumdiploma behalen.

Wist je dat?

Het HPC beschikt over een modern gebouw, met ruime en lichte lokalen, een muziektheater, een technologische ‘Ontdekfabriek’ , een prachtige sporthal en sinds schooljaar 2022-2023 een bètalab. Elke afdeling heeft zijn eigen studiecentrum waar je kunt studeren of gewoon even iets voor jezelf kunt doen. Naast de dagelijkse lessen worden er vele activiteiten georganiseerd zoals een brugklaskamp, bezoek Amsterdam, bezoek Duitsland, NEMO, project CSI en waterskiën.