JOUW BREDE START: KUNST/CULTUUR EN TECHNASIUM

Het Stadslyceum is een Cultuurprofielschool. Dat houdt in dat we alle leerlingen vanaf het eerste jaar de vakken beeldende vorming, dans, muziek en filosofie aanbieden. Kunst staat ook als theorievak op het lesrooster. Verder zijn er kunst- en cultuurprojecten en kun je jaarlijks aan een grote theater- of dansproductie meedoen. Omdat we in de binnenstad zitten, profiteren we van de mogelijkheden die dit biedt. Theaters, musea en bioscopen zijn gemakkelijk te bezoeken.

Lijkt het je leuk om een technische uitdaging aan te gaan? Ook dan zit je goed bij ons. Wij hebben namelijk het technasium in huis. Al in je eerste jaar maak je kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen, dat je volgt in onze moderne werkplaats. Regelmatig ontvangen we opdrachtgevers uit het bedrijfsleven op school en doen we mee aan wedstrijden.

Ons aanbod aan vakken

Wij hebben een groot aanbod aan vakken. Naast vakken als Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis krijg je in het eerste jaar Duits en natuurkunde/scheikunde. Om je goed op weg te helpen, krijg je in het eerste en tweede leerjaar het vak studiecoaching. Bij dit vak besteden we aandacht aan studievaardigheden. Je leert hoe je op een slimme manier kunt leren en plannen. Ga je naar het lyceum, dan krijg je ook les in Latijn.

jouw gemiddelde schooldag

Het eerste lesuur start bij ons om 08.45 uur. Een lesuur duurt 60 minuten. Meestal ben je om 14.40 uur of 15.40 uur vrij. Zolang je in de onderbouw zit, heb je geen tussenuren. Als een les uitvalt, neemt een andere docent de les over. Op een app op je telefoon kun je je rooster en je huiswerk bekijken.

jouw mentor

Iedere klas krijgt een eigen mentor. Hij of zij begeleidt jou en je klas. Ook voert je mentor gesprekken met jou, je ouders en de andere docenten. De mentor houdt je ontwikkeling bij en zorgt voor extra begeleiding als dat nodig is. Natuurlijk organiseert je mentor ook activiteiten buiten de lessen om. Hierbij krijgt hij of zij hulp van twee bovenbouwleerlingen. Zij zijn opgeleid tot peermediators en helpen bij feesten en projecten. Je kunt ze altijd aanspreken als je ergens niet uitkomt.

jouw ontwikkeling

Leren is veel meer dan toetsen maken. Bij ons kunnen zowel jij als je ouders digitaal zien of je ontwikkeling ook tussen de vier toetsperiodes goed op koers ligt. Daarom zie je naast je cijfers waarderingen voor hoe goed voorbereid je in de les komt, of je optimaal meedoet tijdens de les en of je docent tevreden is over de gemaakte opdrachten die je inlevert. Door elke dag te kunnen zien hoe het met je leren gaat, kun je steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor je keuzes.

CONTACTPERSOON

Klassen 1 en 2:
Henk Mulder (teamleider onderbouw)
intake.stadslyceum@o2g2.nl