Praktijkonderwijs is een zeer praktijkgerichte opleiding voor leerlingen die baat hebben bij een individuele aanpak en moeite hebben met leren. Leren in de échte praktijk is onmisbaar in de lessen. Onze streekschool heeft 150 leerlingen. Ze komen uit de Noordoostpolder/Flevopolder en uit de randgemeenten Lemsterland, Urk en Steenwijkerland. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten respect voor elkaar hebben, dat ze elkaar waarderen als persoon en dat iedereen voldoende ruimte heeft om zich te ontwikkelen.

Ontwikkeling

Tijdens de totale schoolperiode volgt de school de individuele ontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk en stemt dit af op het uitstroomprofiel. De school gebruikt daarvoor het LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding. LOB is een deel van het
onderwijsproces waarbij theorie, praktijk en stage op elkaar worden afgestemd om een goede begeleiding naar de arbeidsmarkt/ vervolgonderwijs te realiseren.

Ouders/verzorgers en de school zijn samen met de leerling verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Leerlingen zijn er mede verantwoordelijk voor dat ze kunnen leren in een goede sfeer. Als school bieden we een stimulerende omgeving, met lessen die uitnodigen tot leren. Onze school is een lerende organisatie: iedereen weet wat zijn taak is en voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Lessen op school

Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor verzorgt veel van de lessen. Daarnaast zijn er meerdere vakdocenten om een les te verzorgen.

Op school wordt veel werk gedaan voor bedrijven. Denk aan telwerk, inpakwerk of labels aan producten hangen. Zo leren de leerlingen omgaan met de praktijksituatie in een bedrijf of sociale arbeidsvoorziening. Er is veel aandacht voor het oefenen van stage vaardigheden. Leren op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en leren omgaan met feedback. Het gaat erom dat leerlingen ervaren dat werk leuk is.

Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Dat betekent dat niet wordt opgeleid voor een standaard schooldiploma, maar een maatwerkpakket binnen de mogelijkheden van de leerling. Vanuit het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen direct het bedrijfsleven in, met of zonder ondersteuning van een Wajong-uitkering. Soms stromen leerlingen door naar beschut werk of de dagbesteding. Voor een beperkt aantal leerlingen is het mogelijk een Entree-diploma (mbo-niveau 1) van een groene mbo of roc te halen, de leerling blijft dan ingeschreven bij Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.

Entreeprogramma

Het Entreeprogramma is er voor leerlingen die theoretisch veel aankunnen en tijdens hun stage laten zien dat ze een goede, gemotiveerde werkhouding hebben. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor het programma als ze minimaal 16 jaar zijn en bij de start het niveau van 1F voor de AVO-vakken hebben. Het eerst jaar volgen leerlingen het beroepsgerichte programma op de school Praktijkonderwijs, het tweede jaar vindt plaats bij een groene mbo (Aeres MBO Emmeloord) of roc (ROC Friese Poort).

Leerlingen van 16 jaar volgen het beroepsgerichte programma van het praktijkonderwijs. Ze lopen twee dagen stage, volgen 2,5 dag theorie en een dagdeel het praktijkvak naar keuze op school. Deze groep werkt toe naar het Entreediploma van het mbo (niveau 1), zowel voor roc als groene mbo. Voor de definitieve overstap naar het roc/groene mbo leggen leerlingen eerst een Proeve van Bekwaamheid af.