Onze streekschool heeft rond de 150 leerlingen. Ze komen uit de Noordoostpolder/Flevopolder en uit de randgemeenten Lemsterland, Urk en Steenwijkerland. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten respect voor elkaar hebben en dat iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en zich veilig voelt. We zorgen samen dat de school en schoolomgeving netjes blijven.

Ontwikkeling

Ouders/verzorgers en de school zijn samen met de leerling verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Leerlingen zijn er mede verantwoordelijk voor dat ze kunnen leren in een goede sfeer. Als school bieden we een stimulerende omgeving, met lessen die uitnodigen tot leren. Onze school is een lerende organisatie: iedereen weet wat zijn taak is en voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Eigen mentor 

Iedere klas heeft een eigen mentor. We starten elke dag met een mentoruur. De mentor geeft ook (bijna) alle theorielessen. De leerlingen van klas 1, 2 en middenbouw hebben een vast lokaal waar ze hun theorielessen volgen. De praktijklessen worden verzorgd door verschillende praktijkdocenten. De praktijklessen worden in kleinere groepen gegeven. Voor sport gebruiken we gemeentelijke gymlokalen buiten de school.

Profielvakken kiezen

Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, maken ze kennis met de praktijk. In de onderbouw volgen ze daarom alle praktijkvakken. Zo ontdekken ze wat wel en niet bij hen past. In de middenbouw kiezen ze drie profielvakken. In de bovenbouw volgen ze nog één profielvak en lopen ze stage in de richting van dat vak. Er zijn verschillende profielvakken om uit te kiezen:

• Horeca
• Groen
• Techniek (drie richtingen)
• Facilitaire dienstverlening
• Detailhandel

Als leerlingen van school gaan 

Onze leerlingen kunnen kiezen uit vijf uitstroomprofielen. Ze specialiseren zich in één van die vijf richtingen. Als ze de school verlaten, zijn er vier uitstroomniveaus: werk, beschut werk, dagbesteding en mbo.

Praktijkonderwijs leidt op voor een diploma praktijkonderwijs. Daarnaast zijn er diverse branchecertificaten te behalen binnen de profielvakken. 

Vanuit het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen direct het bedrijfsleven in, met of zonder ondersteuning van een Wajong-uitkering. Soms stromen leerlingen door naar beschut werk of dagbesteding. Voor een aantal leerlingen is het mogelijk een Entree-diploma op mbo-niveau 1 te halen bij een AOC of ROC.