leren voor je leven

Het Gomarus College in Leeuwarden is een christelijke school waar de Bijbel en het geloof centraal staan .Dat merk je aan de goede sfeer, onze dagopeningen en vieringen, aan de aandacht die wij je geven en natuurlijk ook aan de inhoud van de lessen. Op onze school vind je jongeren van allerlei kerkgenootschappen die christelijk worden opgevoed en het fijn vinden dat we dit op school ook belangrijk vinden.   

FLEXROOSTER  

Op onze school werken we met het flexrooster. Naast vaste lessen zijn er verschillende flexuren. Je mag zelf bepalen op welk moment van de dag dit het beste uitkomt. Dit betekent: minder huiswerk mee naar huis, meer begeleiding, meer ruimte voor talentontwikkeling en daarnaast biedt het jou als leerling veel keuzemogelijkheden.     

VAKCOLLEGE  

Er is een grote behoefte aan geschoolde vakmensen, daarom volgen leerlingen van een basis- of kaderberoepsgerichte opleiding bij ons het Vakcollege. Op het Vakcollege krijg je vanaf klas 1 extra praktijklessen. Een opleiding voor praktisch ingestelde leerlingen dus.     

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN  

Voor de havo/vwo-leerlingen is er het projectvak O&O: Onderzoeken en Ontwerpen. Bij dit vak staan we stil bij zeven thema’s uit de Bèta-werelden om ons heen: biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, economie, zorg & welzijn en informatica & techniek.  

Je werkt op een praktische manier aan een project. Je gaat onderzoek doen en leert vaardigheden zoals modelvorming, technisch tekenen, plannen, organiseren en presenteren. Alles wat je hier leert kun je ook toepassen bij andere vakken en in de bovenbouw.     

INTRODUCTIE  

Als je bij ons op school komt, dan beginnen we de eerste week met uitgebreide introductie(activiteiten). We vinden het namelijk erg belangrijk dat je je snel thuis voelt op school. Je leert de klas goed kennen, de leraren, het gebouw en hoe alles werkt nu je op de ‘middelbare’ zit.     

En er is nog veel meer! Actiedagen, projectdagen, de leerlingenraad, culturele uitstapjes, jeugddebat, olympiades, sportdagen, schoolfeesten en vieringen. Kortom, te veel om op te noemen. Kom met ons kennismaken en ervaar hoe het op het Gomarus College is.