Praktijkonderwijs

Op onze school zitten jongeren van 12 tot 18 jaar waarbij een praktische manier van leren beter past dan een theoretische aanpak. Wij bieden jou extra zorg en begeleiding daarbij.  Wij helpen je om jezelf te ontwikkelen, zodat je straks, als je van school komt, je plek in de samenleving kunt vinden. 

Kleine school

Onze school is klein en overzichtelijk.  Leerlingen en ouders voelen zich er snel thuis. Ook zijn we duidelijk. Dat is belangrijk, omdat we merken dat het helpt om onze leerlingen een prettige schooltijd te geven.

missie en visie

Wij stellen ons tot doel om alle jongeren binnen de regio Zeist met een branche-erkenning op te leiden naar een betaalde arbeidsplaats. 

Iedereen heeft talenten en competenties. Je hebt het recht om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij met arbeid. 

Theorie, praktijk en creativiteit

Op onze school krijg je naast theorievakken ook veel praktijkvakken. Dat is in het eerste twee jaar bijvoorbeeld koken, techniek met hout en metaal, tuin, huishouding en werken met textiel. In de laatste jaren is dat onder andere groen, houtbewerking, zorg en welzijn en techniek. Daarnaast lopen de leerlingen in de bovenbouw stage.

Wat je leert in de theorievakken, kan je meteen gebruiken in de praktijk. 

diploma en certificaat

Wanneer je alle leerjaren hebt doorlopen wordt er op basis je portfolio, gesprek en voldoende aanwezigheid een diploma voor Praktijkonderwijs toegekend. Dat is het bewijs dat je klaar bent voor de volgende stap.

Entreeopleiding

Wij bieden in samenwerking met het ROC Midden Nederland de Entree opleiding aan. Deze entree opleiding is voor leerlingen die 16 jaar zijn en de potentie hebben om 2F te halen voor Nederlands/rekenen. Daarnaast moeten de leerlingen voldoende gemotiveerd zijn en zelfstandigheid tonen.