De school

Focus is een school voor praktijkonderwijs met ongeveer 240 leerlingen. De groepen zijn klein, er is specifieke zorg voor elke leerling en er is een breed aanbod aan praktijkvakken. Leerlingen leren door te doen. Een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces is veiligheid. Focus wil dan ook een veilige school zijn.

Leren door doen

Het onderwijs op Focus richt zich vooral op de praktische en sociale vaardigheden van een leerling. De leerlingen worden voorbereid op toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Elk leerling op Focus stelt, in samenspraak met zijn ouders en mentor, een eigen “Individueel Ontwikkel Plan” op. Het onderwijsprogramma voor de betreffende leerling wordt hierop afgestemd.

De onderbouw van de school (fase 1) wordt gevormd door de groepen 1 en 2. In deze fase staat de zelfredzaamheid van de leerling en oriëntatie op de beroepssectoren centraal. Interne stages en arbeidstraining programma bereiden de leerlingen voor op het stageprogramma van de bovenbouw.

De bovenbouw (fase 2 en 3) wordt gevormd door de groepen 3 t/m 5. De leerlingen maken geleidelijk een keuze voor een Sector zoals Techniek, Groen, Zorg en Welzijn, Horeca of Handel. De mentoren en stagebegeleiders van de bovenbouwgroepen begeleiden de leerlingen in hun stages. Na het behalen van het praktijkonderwijs-diploma bestaat voor sommige leerlingen de mogelijkheid om de Entree-opleiding (mbo) op Focus te volgen.

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op Focus. Onze klassen van maximaal 16 leerlingen hebben een eigen mentor. In de onderbouw gaan de mentoren 2 leerjaren mee met hun groep. De praktijklessen worden gegeven aan maximaal 10 leerlingen. De mentor heeft een centrale taak in het begeleiden van de leerling en voert regelmatig coachingsgesprekken. Het ondersteuningsteam helpt het docententeam bij het begeleiden van de leerlingen. Er is tevens trajectbegeleiding in de school om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben optimaal te kunnen begeleiden.