De Pijler wil een school zijn, waar je je thuis kunt voelen. Door algemeen vormend, maar vooral ook door beroepsgericht onderwijs worden de leerlingen voorbereid op hun plaats in werk en maatschappij. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen.

AANDACHT

Bij De Pijler wordt aandacht besteed aan:

  • persoonlijkheidsvorming
  • aanleren van praktische vaardigheden
  • voorbereiding op het functioneren op de arbeidsmarkt

BASISVORMING

Je eerste periode op De Pijler is de basisvorming. Hier krijg je les in alle vakken, ook de praktijkvakken. We laten je ontdekken waar je goed in bent en waar jouw talenten liggen als het gaat een beroepsrichting. Niet iedereen heeft hetzelfde programma, al in de basisvorming zijn er persoonlijke verschillen. In de Basisvorming leer je wat een Ontwikkelperspectief (OPP) is en welke leerdoelen belangrijk zijn in jouw Individuele Ontwikkel Plan (IOP). Vanaf jouw start op De Pijler bouw je gelijk een Portfolio op, waarin je laat zien wat je geleerd hebt.

Dienstverlening (Horeca, Detail en Logistiek en Zorg en Welzijn):

Na de basisvorming weet je waar je goed in bent. Als je graag met mensen werkt en een dienst aanbiedt is het werkdomein Dienstverlening geschikt. Je leert hier kennis en vaardigheden die te maken hebben met Horeca, Zorg en Welzijn en Detail en Logistiek. Specialisering op een enkel vakgebied kan ook.

Agrarische Techniek (Metaal, Hout, Groen):

In werkdomein AGrarische Techniek (AGT) kun je breed allerlei technieken leren die te maken hebben met metaal, hout en groene techniek. Je bepaalt zelf of je van alle technieken iets wilt kunnen, of dat je specialist op een enkel vakgebied wilt worden.

STAGE

Op De Pijler leer je veel door te doen. Op school in bij de praktijkvakken, maar ook tijdens een stage. Al in het eerste jaar van De Pijler krijg je het vak stagetraining, je leert wat er van je verwacht wordt als het gaat om samenwerken met anderen. In de jaren daarna volg je een interne stage en externe stages.

De externe stage is bij een bedrijf. De Pijler heeft een groot netwerk van bedrijven waar je in de echte beroepspraktijk verder kunt ontdekken waar je goed in bent en waar je vakspecifieke kennis kunt opdoen. Uitstroom naar werk een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van het onderwijsaanbod van Praktijkschool De Pijler.

Wij willen dat zo veel mogelijk leerlingen de school verlaten met een baan. Voor sommige leerlingen is praktijkonderwijs eindonderwijs, anderen stromen uit naar een Mbo-opleiding.

PROFIJT

Deze vorm van leren werd afgelopen jaar voor het eerst uitgevoerd op De Pijler. PROFIJT is in eerste instantie ontwikkeld in samenwerking met het Praktijkonderwijs. In het PRO bestond een grote behoefte aan een systeem, dat het persoonlijke karakter van dit onderwijstype kan ondersteunen, waarbij er ruimte is voor persoonlijke leerroutes. Met trots mogen wij zeggen dat wij de grootste aanbieder zijn van een leer-, werk-, zorg- en volgsysteem, dat zich richt op het PRO! 

NA DE PIJLER

Nadat je De Pijler hebt verlaten, volgen wij nog twee jaar lang of het goed met je gaat. Wij vinden het belangrijk om te weten of je dan werkt, studeert of een dagbesteding hebt. In deze twee jaar kan De Pijler nog helpen bij het vinden van werk, het behouden van een baan of bij een studiekeuze.