De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. Creatief denken en doen worden steeds belangrijker. En dat leer je bij het Amadeus Lyceum.

Ons cultuuronderwijs geeft je de mogelijkheid om je breed te ontplooien. Op onze school kun je je creatieve vermogens, je talenten en vaardigheden volop ontwikkelen.

Omdat iedere leerling anders is en een eigen manier van leren (nodig) heeft, hebben we het vaste patroon van het klassikale onderwijs losgelaten. Je werkt op het Amadeus Lyceum in een vaste ruimte onder begeleiding van vakdocenten en onderwijsassistenten aan opdrachten. Dat doe je in groepjes of meer individueel met de vakdocent en de onderwijsassistent. In een aparte geluidsdichte ruimte, waar plaats is voor één klas, wordt instructie gegeven. De vakdocenten en de onderwijsassistenten helpen jou met de
voortgang van je leerproces en plannen onderijsactiviteiten waar je aan deel moet nemen, zoals een instructie of een workshop. Zo bieden we echt onderwijs op maat. Of je nu heel makkelijk, snel en zelfstandig leert of je meer begeleiding en structuur nodig hebt.

Op het Amadeus Lyceum zien we elkaar echt staan. Samen vormen we een hechte school. We hebben aandacht voor elkaar, proberen elkaar te begrijpen en houden rekening met elkaar. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, maar je bent er natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar. Zo kun jij in een vertrouwde en veilige omgeving veel ontdekken en onderzoeken. Daarnaast zoeken we naar verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. Wat gebeurt er allemaal om ons heen en wat betekent dat? Daar zijn we samen elke schooldag mee bezig. Ons doel: dat jij de wereld van nu en straks vol bezinning in kunt gaan. Klaar voor de wereld: helemaal toekomstproof!