Een nieuwe middelbare school

Onze aanpak is uniek. We zien jou en daardoor kunnen we je optimaal begeleiden in jouw ontwikkeling. Op onze school gaat het om meer dan alleen het overdragen van kennis. Je hoeft niet alle vakken 'leuk' te vinden, maar je wordt aangesproken op jouw eigen niveau en op jouw eigen interesses.  

Je start bij ons natuurlijk niet blanco. Als je naar het MCM komt, heb je net de overstap gemaakt vanuit groep 8. Dit is een heel belangrijk moment, maar ook een grote stap. Wij zorgen ervoor dat die overgang zo makkelijk mogelijk voor je wordt. Door goed te overleggen met jouw vorige leraar, en met name door met jou en je ouders in gesprek te gaan en vervolgens aan te sluiten bij jouw onderwijs- en ontwikkelbehoefte. 

Heb jij een havo-vwo of een vwo-advies, dan is in augustus 2024 onze school dé plek voor jou.

Buiten naar binnen (én binnen naar buiten)

Een school is onderdeel van de maatschappij en moet er middenin staan. Daarom halen wij de buitenwereld ook de school binnen en trekken we er met onze leerlingen regelmatig op uit. Zo ontdekken en ervaren onze leerlingen op een heel veelzijdige manier onze maatschappij en krijgen zij de gelegenheid om daar hun eigen plek in te vinden. Dit gedachtegoed is tevens onze drijfveer om zo snel als mogelijk alle niveaus aan te kunnen bieden op het Montessori College Maastricht.

Het montessori gedachtegoed in de 21e eeuw

Het begint allemaal bij de basisgedachte van Maria Montessori:  ‘help mij het zelf te doen’. Dat vertrekpunt is nog altijd super actueel. Als je namelijk leert om dingen zelf te doen, kun je ook eigen keuzes maken en beslissingen nemen. Je leert jezelf kennen: weten wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet.

We hebben deze montessoriaanse werkwijze aangepast naar de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt binnen het MCM. Net als binnen- en buitenschools leren (denk hierbij aan gastlessen, excursies of workshops bij andere instellingen zoals de universiteit). De montessorigedachte ‘horen en gehoord worden, zien en gezien worden, kennen en gekend worden’ bepalen de sfeer op school. De vraag "hoe gaat het met jou?" staat altijd centraal.

PGO

Het MCM verrijkt het montessoriaanse gedachtegoed met probleemgestuurd onderwijs (PGO). Dat is een onderwijsaanpak waarbij je samenwerkt met je klasgenoten om moeilijke problemen op te lossen terwijl een leraar jullie begeleidt. Het is de bedoeling om taken uit te voeren die gaan over het begrijpen en uitleggen van dingen. Hierbij komen meerdere vakken en perspectieven aan bod. Het betekent dat je actief moet onderzoeken, nadenken en discussiëren alvorens je tot een conclusie komt. De leraar én je medeleerlingen zijn er om je te helpen. Jouw leraren en je mentor zullen deze aanpak op een toegankelijke en geleidelijke manier introduceren met een mate van zelfstandigheid die bij jouw ontwikkeling aansluit.