Op het Buurtcollege verzorgen wij Agoriaans onderwijs, waarbij je jouw interesses en talenten ontdekt en steeds verder ontwikkelt. Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn bij ons het startpunt om tot betekenisvol leren te komen. Je wordt hierbij intensief begeleid door een coach die jou uitdaagt, motiveert en helpt.

Coachgroepen

Bij het Buurtcollege werken we met kleine coachgroepen van zo'n 16-18 leerlingen. Deze groep wordt begeleid door een coach die jou heel goed kent en waarmee je een sterke band opbouwt. In een coachgroep zitten leerlingen met verschillende leeftijden en interesses, zodat je met en van elkaar kunt leren. 

Jouw coachgroep is onderdeel van een unit. Een unit bestaat uit ongeveer 60 leerlingen. Alle coaches die werken binnen een unit kennen alle leerlingen goed. Er is om deze reden geen lesuitval, want als een coach een keer verhinderd is, zijn de andere coaches goed op de hoogte van jouw leerproces, zodat zij jou ook kunnen begeleiden.

Challenges

Tijdens de werkmomenten werk je aan challenges of ga je naar inspiratiesessies. Een challenge is een opdracht die je, samen met jouw coach, zorgvuldig hebt uitgezocht en opgeschreven en waaraan je de komende tijd werkt. De meeste leerlingen werken aan meerdere challenges tegelijk, zodat er ook voldoende afwisseling is. Tijdens en na iedere challenge bespreek je het (leer)proces samen met jouw coach die je vragen stelt, stimuleert, inspireert en feedback  geeft op het leerproces en het leerresultaat. Een challenge verloopt via een vast plan dat je vooraf bepaalt. Tijdens de uitvoering ontdek je steeds meer nieuwe, interessante onderwerpen die je verder wilt onderzoeken.

Iedere week kun je je inschrijven voor verschillende inspiratiesessies, binnen en buiten school, die je motiveren om nieuwe onderwerpen te ontdekken.

Bij Buurtcollege Agora Maas en Peel begin je ergens aan, omdat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om iets te leren. Door op deze manier te werken, ontwikkel je belangrijke vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, zelf initiatief tonen en fouten durven maken. Zo word je in een sociale en inspirerende omgeving goed voorbereid op het leven na de middelbare school.

Geen toetsen, wel feedback

Op het Buurtcollege krijg je geen proefwerken. Coaches geven wél de hele dag  feedback. Hierdoor weet jouw coach precies waar je mee bezig bent en kan er worden bijgestuurd wanneer dit gewenst is. Je wordt op deze manier als leerling dus eigenlijk de hele dag getoetst. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er is geleerd en wat je een volgende keer anders zou kunnen doen. Dit leerproces leg je vast in het digitaal portfolio. 

Gedurende de dag heb je veel waardevolle leermomenten. Deze momenten leggen wij vast in onze eigen app Quissum, zodat ook hier jouw groei goed zichtbaar kan worden gemaakt.

Ongelijke behandeling

We vergelijken leerlingen niet. Iedereen wordt ongelijk behandeld op een manier die past bij jouw omstandigheden en ontwikkeling.  Op deze manier creëren we voor iedereen gelijke kansen.

Eindexamen

Op het eind van jouw leerroute doe je regulier eindexamen voor mavo, havo of vwo. Dit traject begeleiden we zorgvuldig in samenwerking met vakexperts die samen met jou ervoor zorgen dat je helemaal klaar bent om deze laatste challenge op onze school aan te gaan.