Periodeonderwijs

We werken op het Mercurius College met periodeonderwijs. Drie weken lang, vijf ochtenden per week, krijg je een onderdeel van één schoolvak, bijvoorbeeld spijsvertering van biologie.  Je maakt zelf aantekeningen van de les en je doet ook nog wat extra: bijvoorbeeld door een presentatie geven, kaarten tekenen, proefjes doen of zelfs een gedicht schrijven. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door jouw mentor zelf verzorgd.

Na die drie weken volgt er een ander vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat je aan het einde van het schooljaar alle vakken hebt gehad.  De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

Vaklessen

In de middag volg je de vaklessen, dat zijn de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels én wiskunde. Ook deze vakken worden zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven. Als je goed bent in talen kan je ook Grieks en Latijn doen.

Zelfvoorzienend leven

We leren je ook andere dingen. Hoe kweek je groenten, hoe maak je een stoel of een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel tijd en aandacht er voor nodig is om iets moois of lekkers te maken. Andere producten die je in huis hebt worden waardevoller en je kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan. Deze vakken krijg je in blokken van 3 tot 6 weken.

Kunst

Naast al deze vakken krijg je ook nog tekenen, grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. Op deze manier kan je van alles uit proberen om te zien waar jij goed in bent en wat je leuk vindt.

Het is echt niet nodig dat je creatief bent. In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor iedereen is er voldoende ruimte om dat op eigen manier te doen. Alle leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek en zingen tot het eindexamen.

Bewegen

Natuurlijk heb je ook gym. Daarnaast is er ook nog een ander bewegingsvak: euritmie, bewegen op taal en muziek.

kampen

Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals in een survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur vinden we belangrijk en daar maken we graag tijd voor.

Afwisseling

Iedere dag heb je vakken waar je je goed moet voor concentreren, maar ook vakken waar je juist even lekker kunt bewegen, zoals bij de vakken kunst en ambacht. Zo hoef je niet de hele dag stil te zitten in een lokaal.

Door het jaar heen hebben we ook jaarfeesten die we met de hele school vieren. Zo hebben we het herfstfeest, waar we dingen doen die moed vragen, zoals in bomen klimmen. Tijdens het zomerfeest is er een grote picknick met iedereen, ook met ouders, broers en zussen. 

Veel culturen

We vinden het belangrijk dat iedereen terecht kan op onze school. We hebben daarom door het jaar heen aandacht voor culturen en feesten.

Locatie

  • Derde Werelddreef 29, Delft: klas 1 en 2
  • Karrepad 2, Delft: klas 3 en 4