Je ontwikkelt jezelf

Wij geloven dat je het beste leert als je eerlijk en zonder (voor)oordelen naar jezelf en je omgeving kan kijken. Daarom staat op het Limus persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie centraal.  We stimuleren je om groot te denken en helpen je om stappen te zetten om jouw dromen te verwezenlijken. We helpen je bij jouw ontwikkeling door regelmatig gesprekken te voeren met je mentor.

je leert de wereld ontdekken

Je leert niet alleen in het klaslokaal. Je bent onderdeel van een groter netwerk, zowel binnen de school als daarbuiten. We prikkelen jouw nieuwsgierigheid door kennisdoelen te verwerken in leuke projecten waarbij je samenwerkt met de buurt, andere scholen in Nederland of mensen aan de andere kant van de wereld. We stimuleren je de wereld om je heen te ontdekken zodat je een wereldburger wordt die het vermogen heeft om voor de mensen om zich heen te zorgen en om actie te ondernemen als dat nodig is.

je hebt invloed op wat je leert

Op het Limus begrijp je waarom je leert en heb je invloed op wat je leert. Jij stelt doelen voor je eigen leerproces en denkt na over hoe je deze doelen (samen) kunt behalen. Je krijgt dus de ruimte om je programma deels zelf in te vullen en je leert daarin goede keuzes te maken. 

je begrijpt waarvoor je leert

Bij ons werk je elke dag aan levensechte projecten. Hierdoor begrijp je beter waarom het belangrijk is om iets te leren. We dagen je uit om je te verbinden met de wereld om ons heen en om zelf of samen met je projectgroep oplossingen te vinden voor dingen die jij belangrijk vindt.

stevige basis

Op het Limus krijg je de instructies voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels op je eigen niveau. Alle andere vakken komen samen in projecten. Hierin werken mavo-, havo- en vwo-leerlingen samen. In het derde jaar kies je via welke route jij eindexamen gaat doen.