Agora onderwijs

We ontmoeten elkaar op de Agora, de markt, het plein, waar we ons laten inspireren door anderen, door de wereld en op onderzoek gaan.
Sinds 2013 groeit het onderwijsconcept Agora in Nederland (en daarbuiten). Wij zijn de 25e school die start met Agora onderwijs. Als lid van de Vereniging Agora Onderwijs werken we samen met de andere scholen en staan we er niet alleen voor.

Geen vakken, geen huiswerk, geen lessen?

Dat klopt! Ons rooster bestaat uit een dagritme met een gezamenlijke dagstart, een blok voor en na de lunchpauze met ruimte voor projecten (challenges) en inspiratiesessies en een gezamenlijke afsluiting. Tijdens de eerste jaren ontdek je vooral wie je bent, wat je leuk vindt en wat je kunt. Daarna, wanneer je veel ontdekt hebt, heb je een idee wat je wilt gaan doen, ontdek je hoe je daar gaat komen en kies je de bijbehorende vakken uit om je diploma te halen. Je bepaalt zelf hoe je route naar het eindexamen eruitziet en de coaches en vakdocenten staan klaar om je daarbij te helpen.

Blijven zitten kan niet!

Jouw ontwikkeling gaat altijd door. Soms duurt het een jaar langer voordat het diploma behaald wordt, soms een jaar korter. Maar je hoeft niks helemaal opnieuw te doen in De Delta. Je gaat verder! Gespreid examen, vakken op verschillende niveaus, wij zoeken naar mogelijkheden.

Challenges

In De Delta werken we aan projecten die we zelf bedenken en vormgeven. Onze inspiratie voor deze projecten vinden we in onze medeleerlingen, onze coaches en de vele inspiratiesessies binnen en buiten de school. We stellen zelf onze doelen en maken keuzes, maar onze coaches denken altijd met ons mee.

Onderdeel van CVO-AV

Als 9e kleur op het onderwijspalet van CVO-AV werken we graag samen met al onze experts binnen de stichting. Zo bewegen we mee met de zoektocht van onze leerlingen en zoeken we samen naar mogelijkheden.

Kennismaken

Wij organiseren geen open dagen en doemiddagen, maar je bent (na de eerste maanden van het nieuwe schooljaar) altijd welkom om te komen kijken of De Delta jouw nieuwe omgeving wordt. Maak een afspraak om eens te komen kijken en beleef een onvergetelijke dag en ervaar hoe wij stromen in De Delta.

Ons onderwijs

Wij bieden een plek aan leerlingen met alle adviesniveaus (vmbo-bb tot en met gymnasium). Onze leerlingen zitten niet in leerjaren per niveau, maar in heterogene coachgroepen. Wij genieten van de verschillen en leren samen van en met elkaar. 

Samen met de ouders/verzorgers van onze leerlingen geven we vorm aan de inspiratiesessies en vormen we een netwerk en dragen we bij aan de volledige ontwikkeling van onze kinderen.