AANDACHT

We vinden het heel belangrijk dat jij je op onze school thuis voelt. Dat er naar je geluisterd wordt en dat we zien hoe het met je gaat. We zijn een plek waar leerlingen en docenten elkaar kennen en elkaar makkelijk weten te vinden.  Zo krijg je bijvoorbeeld een coach die je regelmatig ziet en aan wie je alle vragen kunt stellen.

NAOBERSCHAP

Voor ons is naoberschap heel belangrijk. Ken je dat woord? Het is Drents en het is best lastig te vertalen in het Nederlands. Wat we ermee bedoelen is dat we voor elkaar zorgen, dat we elkaar zien en dat we er voor elkaar zijn. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. 

Een dag op VOLTA 

DE DAGSTART

Meerdere keren per week begin je met jouw klas met de dagstart. Tijdens deze dagstart gaat de klas in gesprek over dingen die spelen. Of dat nou in de klas is of in de wereld, er zijn altijd dingen waarover we kunnen praten. Daarnaast kijken we naar de rest van de dag en de week. Welke vakken heb je en aan welke doelen ga je werken tijdens de flexuren?

DE VAKKEN

In het rooster is veel ruimte voor de schoolvakken waarin je uiteindelijk eindexamen gaat doen, want we willen natuurlijk dat jij je diploma haalt. Naast de theorievakken, vinden we bewegen ook heel belangrijk. Daarom heb je twee keer per week een dubbel uur gym. Je krijgt ook les in beeldende vorming en muziek; creatief zijn is heel leuk en nuttig voor later!

FLEXUREN

Niet iedereen is goed in alle vakken, daarom werken we met flexuren. Twee keer per dag kun je zelf kiezen naar welk vak je gaat. Je kunt bijvoorbeeld extra uitleg krijgen voor een vak of de leerstof verwerken. Als je juist wat extra uitdaging wilt of je wilt voorbereiden op de overstap naar een hoger niveau, dan kan dat ook. 

COACHING

Je krijgt bij ons een eigen coach. Samen met de coach bespreek je hoe het met je gaat. Dit gaat over hoe je je voelt, maar natuurlijk ook over hoe het op school gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: waar ben je goed in? Waar wil je nog beter in worden? Welke keuzes maak je in je flexuren of in je studiekeuze? 

TIJD VOOR ANDERE DINGEN!

Je zult nu vast denken: ik zit wel tot 17.00 uur op school als dat allemaal moet. Dan hebben we goed nieuws voor je! Onze lesdagen duren helemaal niet zo heel lang. We beginnen iedere ochtend om 08.20 uur en de lessen zijn meestal voor 15.00 uur afgelopen. Je bent dus op tijd thuis om nog andere dingen te doen, tenzij je op school nog iets hebt af te ronden. Daarvoor is de school tot 17.00 uur open.

WAT BIEDEN WE?

Als je havo of vwo doet, kun je op Volta de onderbouw volgen. Dit betekent dat je vanaf leerjaar 4 naar een andere locatie of school gaat. Natuurlijk helpt je coach je bij deze keuze en organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. Als je naar het VMBO gaat, kun je voor de theoretische leerweg tot en met je eindexamen op Volta blijven. Voor de beroepsgerichte leerwegen bieden we op Volta twee profielen aan: één profiel met techniek en één profiel met zorg & welzijn.