Bij ons vind je mooie, grote praktijklokalen en een fijne, gezellige sfeer. Ons onderwijs is erop gericht alle leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgopleiding en daar hoort praktijk bij. Of je later naar de havo, het mbo of hbo gaat, de doorstroom is goed geregeld. Een mooie route om een echte vakman of vakvrouw te worden. 

In onze school hebben we veel mogelijkheden tot maatwerk en ondersteuning. We bieden bijvoorbeeld hulp bij huiswerk plannen/maken, ondersteuning bij dyslexie en hulp in de klas of individuele begeleiding. Je kunt ook meer vakken volgen of vakken volgen op een hoger niveau. 

We vinden het belangrijk dat je ook buiten de lessen om de mogelijkheid krijgt om je te ontwikkelen. Onder andere door stages, vakwedstrijden, sporttoernooien of door deel te nemen aan de leerlingenraad. Ieder jaar reiken we de Gomarus Awards uit aan onze uitblinkers

Op Vondelpad 2 vind je:

  • basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (Vakcollege)
  • gemengde- en theoretische leerweg (VakMavo)
  • VakHavo