Daltonvisie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen op weg naar een eigen plek in de maatschappij. Dit doen we stap voor stap vanuit een duidelijke visie gestoeld op de Daltonprincipes zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en je eigen doelen stellen. Met een laptop en een digitale learning portal kun je werken op je eigen niveau en in je eigen tempo. Je werkt ook samen met anderen en doet praktijkopdrachten.

Waar staan we voor?

Op het Werkman VMBO staat het leren van de leerling centraal. Het is belangrijk dat je je prettig voelt op school, want zo kun je het beste leren. Bij ons op school krijg je de kans om je talenten te benutten. Als je moeite hebt met een vak of met leren dan zetten we extra begeleiding in. Als je juist wilt opstromen naar een hoger niveau, dan word je daarin ook gestimuleerd en geholpen. 

LEERWEGEN EN PROFIELEN

Gepersonaliseerd leren
In alle klassen zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de klas. Op die manier kun je met en van elkaar leren. Je kunt de vakken op verschillende niveaus volgen. Op bepaalde momenten kan het zijn dat je de door jou gekozen vakken in niveaugroepen krijgt aangeboden. Zo kun je je eigen gepersonaliseerde route uitstippelen. In alle leerroutes is er volop aandacht voor je persoonlijke interesses en je eigen vaardigheden.

De bovenbouw (klas 3 en 4)

BB (vmbo-basis):

 • Je volgt veel praktijklessen. Met je  BB-diploma kun je naar mbo niveau 2.

KB (vmbo-kader):

 • Je volgt één theorievak meer dan bij BB, naast je praktijklessen. Met je KB-diploma kun je naar mbo niveau 3-4.
 • Bij de opleiding op BB- en KB-niveau bieden we de profielen aan:
  ·         Dienstverlening & Producten (D&P); dit is een profiel met een breed aanbod; sport en bewegen, keuken en facilitair, techniek (producten maken) en ondernemerschap.
  ·         HBR; dit is Horeca, Bakkerij en Recreatie.
 • De profielen bieden goede doorstroommogelijkheden naar het mbo.

GL (gemengde leerweg):

 • In de gemengde leerweg volg je de theorievakken op het niveau van de theoretische leerweg (TL). Je doet ook examen in een praktijkvak. Je GL-diploma geeft toegang tot alle mbo-richtingen op niveau 4. Ook bestaat de mogelijkheid om met een extra vak in het derde jaar GL op te stromen naar het vierde jaar TL.
 • Bij de GL kun je in het derde leerjaar alleen het profiel D&P (Dienstverlening & Producten) kiezen.

TL (theoretische leerweg):

 • In de TL-klassen krijg je theoretische vakken en geen praktijkvakken.
 • TL bereidt je voor op een beroepsopleiding in het mbo-niveau 4 of je stroomt door naar de havo, als je gemiddeld een 6.8 op je eindlijst hebt.

LESOPBOUW

De lessen verlopen volgens een herkenbare Daltonstructuur: instructie, zelfwerktijd, groepswerk en reflectie.  Bij BB, KB en GL volg je afwisselend theorie- en praktijkvakken. Daarbij kun je verschillende werkvormen verwachten: soms werk je zelfstandig, een andere keer werk je in groepsverband.

DE COACH

De coach is je eerste aanspreekpunt:

 • Persoonlijke, sociale en extra begeleiding van de eigen leerlingen
 • Contact en communicatie met leerling, ouders en school
 • Eventueel extra ondersteuning

BIJZONDERHEDEN

 • Helder en voorspelbaar
 • Ontspannen sfeer van onze school, volop kansen, talentgericht
 • Betrokken
 • Proactief
 • Door maatwerk leerlinggericht en uitdagend onderwijs
 • Intensieve leerlingondersteuning
 • Activiteiten op cultureel- en sportgebied, disco- en galafeest
 • Schoolreis in de bovenbouw
 • Stages in jaar 1,2, 3 en 4 bij erkende stagebedrijven