Op Magnolia vinden we het belangrijk dat alle leerlingen worden gezien en gekend. We doen ons best om je in een gezellige, positieve en veilige sfeer te laten leren. Dat is goed voor je resultaten. We bieden veel structuur. Dat helpt je om het overzicht te houden bij de verschillende vakken. Huiswerk en proefwerken worden minstens een week van tevoren opgegeven. Als je ondersteuning nodig hebt, is daar ruim aandacht voor. Als je uitdaging wilt, kun je gaan verbreden.

Elk jaar organiseren we leuke excursies en in klas 3 is er zelfs een uitwisseling met leerlingen uit Polen.

Op Magnolia vind je:

  • basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (Vakcollege)
  • theoretische leerweg (VakMavo)
  • havo (VakHavo in klas 1)
  • vwo

We hebben ook heterogene brugklassen. Dat betekent dat het definitieve niveau pas aan het einde van klas 1 wordt bepaald.